На заняттях з дисципліни «Основи дизайну» відбувається формування системи знань студентів з поняття дизайну як етапу естетичного освоєння світу людиною, функцій дизайну; поняття мистецтва та особливостей художньої творчості; поняття художнього стилю та естетичної і художньої культури сучасності; особливостей формотворення в дизайні, художнього конструювання, стилізації, декорування як засади інноваційної діяльності дизайнера; поняття колориту предметного середовища та його ролі у людському житті; поняття фірмового стилю, дизайну фірмової символіки, дизайну інтер’єру; потенціалу дизайну в стратегії маркетингу та рекламної діяльності; поняття дизайну одягу.

Так як за своєю структурою дисципліна «Методика факультативної та гурткової роботи» відповідає програмі шкільного предмету «Трудове навчання» (обслуговуюча праця), заняття з даної дисципліни спрямовані на оволодіння студентами теорією та практикою декоративної творчості, підвищення художнього рівня майбутніх вчителів проведення занять з трудового навчання та технологій в школі. Під час лабораторно-практичних занять відбувається формування системи знань, умінь і навичок студентів з основних законів, видів та систем композиції; технології створення статичних рапортних дрібновізерунчастих композицій, змішування фарб, складання складних композицій з природних матеріалів, складання орнаментальних композицій з використанням народної орнаментики, декорування штучних виробів аплікацією, бісером та стеклярусом, декорування тканини, розпису по тканині батиком, декоративного розпису на папері, розпису по дереву, виготовлення писанок, крашанок, крапанок, дряпинок, мальованок.

На заняттях з дисципліни «Прикладна творчість»  відбувається ознайомлення студентів з витоками прикладної творчості, її видами, інструментами та пристосуваннями, які використовуються при виготовленні виробів, правилами роботи, способами оформлення, догляду та зберігання виробів; відбувається формування системи знань студентів з ручної вишивки, в’язання та інших видів рукоділля (бісероплетіння, макраме, аплікація). На лабораторних заняттях відбувається формування системи знань, умінь і навичок майбутніх вчителів трудового навчання з технології виконання української народної вишивки (техніки «хрестик», «низинка», «гладь», «мережка»), в’язання спицями, плетіння гачком, бісероплетіння, виготовлення макраме, аплікації.