Навчальна комп’ютерна лабораторія забезпечує:

 • технічні і методичні передумови для формування інформаційної культури, навчальної діяльності студентів засобами новітніх технологій;
 • вивчення в обсягах, передбачених навчальними програмами затвердженими навчальним відділом університету, основ інформатики та обчислювальної техніки;
 • використання мультимедійних програм;
 • можливість роботи в мережі Internet, з метою пошуку методичних матеріалів для написання курсових, дипломних робіт, рефератів.

Дана комп’ютерна лабораторія використовується для проведення занять студентів денної та заочної форм навчання фізико-математичного факультету. У навчальній комп’ютерній лабораторії проходять: лабораторні, самостійні та індивідуальні заняття згідно розкладу, затвердженого навчальним відділом, індивідуальна та самостійна робота студентів, викладачів, аспірантів та магістрів, а також різноманітні семінари та захисти творчих та наукових робіт.

В лабораторії проводяться заняття з дисциплін: адміністрування мереж, Internet програмування, методи обчислення, програмування мовами: Pascal, C#, Delphi; комп’ютерні технології тестування; вивчення основ інформаційних технологій; вибраних питань інформатики; методів оптимізації.
 
В лабораторії встановлено таке програмне забезпечення:
 • операційна система Windows XP
 • офісні пакети (Microsoft Office, Open Office)
 • графічні редактори (Inkscape, Paint, GIMP 2.6.10)
 • мови програмування (Free Pascal, Borland Pascal, Visual Basic, Prolog, C#, Delphi, Java Auto Updater)
 • математичні пакети (Maple15, Simplex, Оптимал2)
 • програми для роботи з Internet (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera)
 • антивірусна програма (Nod32) та ін.
Все програмне забезпечення в лабораторії є ліцензованим або вільним.