Мета курсу: засвоєння студентами необхідних знань з конструкції автомобілів в обсязі, достатньому для наступного вивчення профілюючих дисциплін і викладання будови автомобілів у закладах освіти.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:-  принципи класифікації автомобілів;-  принципи роботи двигунів, систем і складальних одиниць автомобілів;-  будову складових частин автомобілів базових моделей;-  тенденції розвитку сучасного автомобілебудування;-  вплив автотранспорту на екологію.