В лабораторії проводяться заняття з дисциплін: адміністрування мереж, Internet програмування, методи обчислення, програмування мовами: Pascal, C#, Delphi; комп’ютерні технології тестування.


Навчальна комп’ютерна лабораторія забезпечує:

  • технічні і методичні передумови для формування інформаційної культури, навчальної діяльності студентів засобами новітніх технологій;
  • вивчення в обсягах, передбачених навчальними програмами затвердженими навчальним відділом університету, основ інформатики та обчислювальної техніки;
  • використання мультимедійних програм;dsc 8329
  • можливість роботи в мережі Internet, з метою пошуку методичних матеріалів для написання курсових, дипломних робіт, рефератів.

Щорічно в лабораторії проводяться курси за програмою «Intel –  Навчання для майбутнього» для студентів та викладачів.

Встановлене програмне забезпечення:

  • офісні пакети (Microsoft Office, OpenOffice)
  • графічні редактори (Inkscape, Paint)
  • мови програмування (Pascal, C#, Delphi)
  • програми для роботи з Internet та ін.