dsc 6939Навчальна комп’ютерна лабораторія  створена з метою якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів бакалавр та магістр.

Навчальна лабораторія працює з метою забезпечення ефективності навчального процесу та необхідністю проведення лекційних, лабораторних та практичних занять.

Викладання основних навчальних дисциплін на кафедрі здійснюється за допомогою сучасних технічних засобів, зокрема мультимедійного проектора Epson EB-X05, що дозволяє підвищити ефективність сприйняття матеріалу студентами.

Технічне забезпечення лабораторії – 15 комп’ютерів (15 робочих місць)

Модель і марка персональних комп’ютерів

Корпус: ATX
Материнська плата: ASRock A320M-HDV R3.0
Процесор: AMD Athlon 200GE, 3200 MHz
Оперативна пам'ять: 8 GB
Жорсткий диск: 1000 GB
DVD-RW привід: Відсутній
Дисковод для гнучких дисків: Відсутній
Відео адаптер: Radeon(TM) Vega 3 Graphics

Основними завданнями навчальної лабораторії є:

  • сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів кваліфікації та через поглиблення й закріплення теоретичних знань шляхом їхнього практичного опрацювання в лабораторних умовах, формування практичних навичок, вмінь та ключових для відповідного фаху компетентностей;
  • підготовка та проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні лабораторних, гурткових занять згідно з чинними робочими програмами дисциплін кафедри, згідно планам роботи та методичними рекомендаціями щодо їхнього виконання;
  • формування методичної бази для забезпечення освітнього процесу і самостійної роботи здобувачів;

- проведення лабораторних та практичних занять засобами мультимедіа із використанням відповідного програмного забезпечення;

- створення належних та ефективних умов на сучасному науково-технічному рівні для проходження практики студентами факультету;

- створення підручників, зокрема електронних, навчальних посібників та інших навчальних матеріалів за результатами науково-дослідної роботи лабораторії;

  • забезпечення проведення лабораторних та практичних занять кафедри математики, статистики та інформаційних технологій та інших кафедр університету з наступних дисциплін:
  • Інформаційні мережі;
  • Програмування веб-застосувань;
  • Програмування для мобільних платформ;
  • Архітектура обчислюваль­них систем;
  • Навчальні середовища програмування;
  • Паралельні та розподілені обчислення.

В навчальному процесі використовується сучасне програмне забезпечення

Найменування пакетів прикладних програм
(у тому числі ліцензованих):
7-Zip, Android Studio, Chrome, codeblocks, DEV-C++ (вільне ПЗ), Eclipse-cpp, Eclipse-jee, Foxit Reader, FreePascal, gcc, Html-Kit, Inkscape, Internet Explorer, JDK, JRE, LibreOffice, Linux (ліцензія: GNU GPL), Maxima, Microsoft Visual Studio 2010/ Visual C++ / Basic, Mozilla Firefox, MPICH2 (вільне ПЗ), NASM (free), NetBeans, Opera, SQL Server, WinDjView, Windows XP (ліцензія MSDN Academic Aliance), WireShark (вільна), Microsoft Office 2007.