Швейна майстерня

В майстерні проводяться заняття для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) та 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) з дисциплін «Конструювання виробів легкої промисловості», «Виробниче навчання», «Рисунок та композиція костюму», «Технологія виробів легкої промисловості», «Основи прикладної антропології», «Машини і апарати легкої промисловості».

Швейна майстерня 306

В майстерні проводяться заняття для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) та 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) з дисциплін «Конструювання виробів легкої промисловості», «Виробниче навчання», «Рисунок та композиція костюму», «Технологія виробів легкої промисловості», «Основи прикладної антропології», «Машини і апарати легкої промисловості».

Лабораторія електротехніки

В лабораторії проводяться заняття для студентів таких спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисципліни «Загальна електротехніка з практикумом», «Машинознавство (Енергетичні машини) », 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) з дисципліни «Електротехніка та промислова технологія» та «Машинознавство (за професійним спрямуванням), 015 Професійна освіта (Цифрові технології) з дисципліни «Електротехніка та промислова технологія» та «Машинознавство (за професійним спрямуванням).

Лабораторія радіотехніки

В лабораторії проводяться заняття для студентів таких спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 015 Професійна освіта (Цифрові технології) з дисципліни «Електротехніка та промислова технологія».

Лабораторія Технічних засобів навчання

В лабораторії проводяться заняття для студентів таких спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисципліни «Інформаційно-технічні засоби навчання», 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) та 015 Професійна освіта (Цифрові технології) з дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології».

Лабораторія оснащена сучасними автоматизованими швейними машинами. Обладнання лабораторії використовується у освітньому процесі зі студентами, у роботі наукових гуртків, проблемних груп, для підготовки курсових, бакалаврських, магістерських робіт. Використання комп'ютеризованого обладнання сприяє формуванню готовності майбутніх фахівців спеціальностей «Трудове навчання та технології» й «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» до застосування інноваційних матеріалів, обладнання та технологій в професійній діяльності.

2Лабораторія методики навчання географії (ауд. 313 навчальний корпус № 4) забезпечує викладання дисциплін методичного блоку для здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Середня освіта (Географія)». Це спеціально обладнане приміщення з раціональним та логічним розміщенням комплекту наочності, технічних засобів навчання, навчальної, науково- та навчально-методичної літератури, якими студенти мають змогу користуватися при підготовці до практичних занять з методики навчання географії,  проектуванні планів-конспектів уроків та позакласних заходів з географії під час проходження педагогічної практики тощо.

Лаборія загальної та неорганічної хімії 11 1Лабораторія загальної та неорганічної хімії забезпечує лабораторний супровід лекційного курсу та проходження лабораторного практикуму з загальної та неорганічної хімії для студентів спеціальностей 014 (Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з метою формування практичних умінь та навичок студентів з використання на практиці теоретичних знань та практичних умінь і навичок відносно основних законів хімії, закономірностей, що необхідні при вивченні загальних відомостей, фізичних і хімічних властивостей сполук тощо.

лабораторія загальної та неорганічної хімії 11 5Лабораторія фізичної та колоїдної хімії забезпечує лабораторний супровід лекційного курсу з метою оволодіння студентами навичок використання теоретичних і практичних знань, сприяє оволодінню методами дослідження фізико-хімічних процесів і навичками фізико-хімічних методів аналізу.

Забезпечує проходження лабораторного практикуму з фізичної та колоїдної хімії для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Лаюораторія органічної хімія 12Лабораторія органічної хімії забезпечує лабораторний супровід лекційних курсів для студентів спеціальностей 014 (Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), а саме: проходження лабораторних практикумів з органічної хімії, біологічної хімії, хімії високомолекулярних сполук та органічного синтезу для студентів природничо-географічного факультету. Органічна хімія – наука експериментальна. Значна увага приділяється питанням синтезу та аналізу органічних сполук, а у зв’язку із цим – основам сучасних фізичних методів дослідження їх структури, що можуть бути застосовані для контролю технологічних процесів та якості готової продукції. Вивчення властивостей органічних речовин застосовується для інтенсифікації технологічних процесів, а також до перетворення таких речовин в умовах, що є характерними для окремих виробництв.

Лабораторія аналітичної хімії 15 6Аналітична хімія належить до фундаментальних хімічних наук, предметом якої є теорія і практика хімічного аналізу. Лабораторія забезпечує проходження лабораторного практикуму для студентів з аналітичної хімії (супровід лекційного курсу з метою оволодіння студентами навичками використання на практиці теоретичних знань та практичних вмінь щодо питань хімічного аналізу). При підготовці студентів спеціальностей 014 (Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) особливо важливо навчити їх розрізняти речовини, самостійно проводити процеси ідентифікації об’єктів відомого та невідомого складу, визначати кількісний вміст речовин у різноманітних аналітах використовуючи традиційні та сучасні методи дослідження та вміти створювати раціональній алгоритм ходу аналізу речовин відомого та невідомого складу; оволодіти в достатньому обсязі практичними навичками виконання якісного, кількісного та інструментальних методів аналізу.

Кабінет методики навчання фізики 404 1Кабінет методики навчання фізики (ауд. 404 та ауд. 406 навчальний корпус № 4) забезпечує викладання дисциплін кафедри з методичної підготовки майбутніх учителів природничих наук, фізики, хімії, біології.

На базі оновленого обладнання відкривається чималий «простір» для роботи студентів, молодих науковців та підвищення рівня викладання дисциплін: методика навчання фізики, методика навчання природничих наук у старшій школі, сучасні освітні технології у навчанні природничих наук (фізики).

6Кабінет методики викладання фізики має багаті історичні традиції. Він був створений ще в часи початку становлення кафедри фізики, її багаторічним керівником Прокопом Григоровичем Холявенком. Вагомий вклад в його створення та розвиток внесли І.В. Попов, С.П. Величко, В.П. Вовкотруб, М.І. Садовий, І.В. Сальник та інші; їх методичні та практичні надбання суттєво підвищили рівень викладання дисципліни «методика навчання фізики» у ЦДПУ ім. В. Винниченка.

3Електрооптична лабораторія була однією з перших, створених на кафедрі фізики ще в 30-х роках минулого століття. Дві окремі лабораторії почали функціонувати дещо пізніше з моменту введення в дію нового корпусу № 4, в якому розміщений фізико-математичний факультет. Ці дві лабораторії працюють окремо, але з однією препараторською.

IMG 2011«Без вимірювань немислиме пізнання» – сказав відомий англійський фізик сер Ісаак Ньютон. Саме тому фізики не можуть вивчати теорію без практики, яка представлена у вигляді експериментальних досліджень. У лабораторії механіки та молекулярної фізики студенти вперше розпочинають досить непрості навчальні дослідження у вигляді лабораторних робіт з курсу загальної фізики. Тут запропоновано для виконання серія основних робіт з курсу механіки (15 робіт) та молекулярної фізики (17 робіт). Окремі лабораторні роботи представлені, як в натурному, так і у віртуальному варіанті, що дозволяє студентам розшири уявлення про сучасний експеримент.

003Історично кабінет працював як складова фізичної лабораторії, але прилади, хоча й були зазвичай саморобними, відповідали саме дидактичним вимогам для виконання ефективних демонстрацій. Свого розквіту і розвитку кабінет набув з моменту введення в дію корпусу №4, де розміщений фізико-математичний факультет і кафедра фізики та методики її викладання.

IMG 2323Лабораторію квантової фізики було створено в 70-х роках ХХ століття. До цього окремі лабораторні роботи було виставлено в інших лабораторіях. Біля витоків створення цієї лабораторії стояли: І.З. Ковальов, Ю.М. Мамонтова, І.Ю. Ткачук, Л.О. Волков, Ф.П. Нестеренко, П.В. Сірик.

IMG 2253Лабораторія була створена ще у 50-60–х роках ХХ століття. Вирішальний вклад у створення лабораторії спеціального фізичного практикуму вніс доцент І.З. Ковальов. Саме тому зараз лабораторія носить його ім’я.

кабінет методика навчання хімії 608 5Кабінет методики навчання природничих наук (ауд. 608 навчальний корпус № 4) забезпечує викладання дисциплін кафедри з методичної підготовки майбутніх учителів природничих наук, фізики, хімії, біології.