«Машинознавство: Основи робототехніки» як навчальна дисципліна є теоретико-практичною. Вона виконує роль інтегрованого курсу між фізикою, технічними дисциплінами та комп’ютерно-орієнтованими дисциплінами. Саме під час навчання робототехніки найбільшою мірою реалізовується інтегративний базовий підхід. Вивчення робототехніки передбачає опанування студентами теорією і практикою розробки робототехнічних комплексів. Для фахівців спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) та 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) її вивчення сприяє формуванню уявлення про зміст майбутньої спеціальності і своє місце в ній.