Навчальна комп’ютерна лабораторія оснащена 13 робочими місцями, які в повному обсязі забезпечують повноцінне проведення занять по підгрупам. Відповідно до встановленого програмного забезпечення, викладаються такі дисципліни «Основи інформаційних технологій», «Архітектура ЕОМ», «Системне програмування», «Комп’ютерні мережі», «Проектування інформаційних систем засобами UML», «Комп’ютерні мережі», «Сучасні комп’ютерні мережі», «Розробка інтерактивних систем», «Технології програмування для Інтернет», «Програмування засобами Delphi», «Основи інформаційних технологій», «Інформатика та програмування», «ІКТ та їх використання у навчальному процесі», «Програмування мовою Pascal», «Програмування мовою Delphi», «Бази даних».

Навчальна комп'ютерна лабораторія №105 кафедри інформатики використовується для проведення занять студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" фізико-математичного факультету та занять заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" філологічного, природничого, історичного факультетів та факультету іноземних мов. У навчальній комп’ютерній лабораторії проходять лабораторні, самостійні та індивідуальні заняття згідно розкладу, затвердженого навчальним відділом, а також самостійна робота студентів, викладачів, аспірантів та магістрантів різних факультетів університету.

Навчально-методична робота

Навчальна комп’ютерна лабораторія 105 є складовою кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Вона виконує такі завдання:

 1. Впровадження та супровід технічних та програмних засобів;
 2. Забезпечення навчального процесу;
 3. Програмно-технічна підтримка автоматизованих робочих місць;
 4. Своєчасний ремонт комп’ютерної техніки;
 5. Проведення консультацій та здійснення оперативної допомоги студентам та співробітникам університету в освоєнні та використанні технічного та програмного забезпечення;

Діяльність навчальної комп’ютерної лабораторії спрямована на навчальну та методичну організацію роботи студентів; на організацію вдосконалення і підтримки навчальної роботи студентів, що базується на використанні сучасних комп'ютерних технологій та інформаційно-методичного забезпечення, захисту і удосконалення інноваційних освітніх процесів, спрямованих на розвиток інтелектуального ресурсу системи освіти;

На даний час робота комп'ютерної лабораторії ведеться за наступними напрямками: технічне та профілактичне обслуговування комп'ютерної техніки, методична робота та контроль за дотриманням санітарних норм та правил техніки безпеки. Зокрема:

 • забезпечується проведення пар та додаткових занять з інформатики, комп'ютерної обробки тексту;
 • проводиться навчально-методична робота зі студентами;
 • ведеться контроль за індивідуальною роботою студентів;
 • проводиться профілактичне обслуговування та поточний ремонт комп'ютерів;
 • забезпечується відповідний санітарно-гігієнічний стан;
 • проводиться контроль за дотриманням правил техніки безпеки.