Предметом курсу є зміст, принципи, форми і методи роботи з дисципліни ПДР. Вивчення цієї дисципліни базується на знаннях будови автомобіля, технології технічного обслуговування і ремонту автомобілів, основ керування автомобілем, нормативно-правових документів (правознавства).

Мета вивчення курсу «Правила дорожнього руху» полягає у формуванні готовності майбутніх вчителів трудового навчання до організації та проведення занять із ПДР у загальноосвітніх навчальних закладах і МНВК.

Засвоєння навчального матеріалу дисципліни передбачається в процесі проведення лекційних, практичних занять і самостійної роботи студентів, яка включає: опрацювання теоретичного матеріалу, виконання комплексних завдань на комп’ютері, а також комплексно-кваліфікаційних завдань. Організація занять повинна якнайповніше сприяти індивідуалізації навчання студентів.

Програмою курсу «Правила дорожнього руху» передбачається, що після оволодіння навчальним матеріалом і проведення модульно-рейтингового та підсумкового контролю знань студенти повинні знати: зміст нормативно-правових документів, які регламентують дорожній рух в Україні, понятійний апарат з правил та організації дорожнього руху, обов’язки і права учасників дорожнього руху, правила безпечного руху транспортних засобів і пішоходів на дорозі, обов’язки посадових осіб щодо гарантування безпеки дорожнього руху та інші вимоги до організації безпечного руху транспортних засобів;студенти повинні вміти: правильно орієнтуватися в дорожній обстановці, оцінювати різні ситуації та прогнозувати їх розвиток, користуватися нормативно-правовими актами у сфері дорожнього руху.

Вивчення курсу «Правила дорожнього руху» передбачає застосовування наочних посібників, макетів перехресть, електрифікованих стендів проїзду регульованих і нерегульованих перехресть, відеофільмів та комп’ютерної техніки.