Мета дисципліни сформувати в студентів: просторову уяву на основі графічних моделей й просторових форм прямокутного та ізометричного проектування; знання і навички, необхідні для виконання креслень деталей, робочих креслень, складальних одиниць, технічних рисунків, конструкторської документації для навчального процесу та виробництва. Вивчити теоретичні основи геометричних й проекційних методів виконання креслень; набути навички практичного виконання креслень; вміти розуміти й читати креслення, схеми й технічну документацію; розвивати у студентів просторові уявлення, логічне мислення та конструкторські навики.

В кабінеті проводяться заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка. Креслення».

Мета дисципліни сформувати в студентів: просторову уяву на основі графічних моделей й просторових форм прямокутного та ізометричного проектування; знання і навички, необхідні для виконання креслень деталей, робочих креслень, складальних одиниць, технічних рисунків, конструкторської документації для навчального процесу та виробництва. Вивчити теоретичні основи геометричних й проекційних методів виконання креслень; набути навички практичного виконання креслень; вміти розуміти й читати креслення, схеми й технічну документацію; розвивати у студентів просторові уявлення, логічне мислення та конструкторські навики