Дисципліна «Матеріалознавство» призначена для формування та розвиток у студентів наукових знань і вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і процесів, які відбуваються у природі, техніці,   знання основ матеріалознавства та вміння застосовувати ці знання до розв’язування завдань у стандартних та нестандартних ситуаціях;формування у студентів уміння систематизувати результати спостережень явищ природи і техніки, робити узагальнення й оцінювати їхню вірогідність, планувати й проводити експерименти;набуття практичних вмінь використовувати вимірювальні прилади та обладнання, засоби інформаційних технологій як результат самостійного виконання певного кола дослідів;формування у свідомості студентів природничо-наукової картини світу;формування наукового світогляду й діалектичного мислення;озброєння  раціональним методологічним підходом до пізнавальної і практичної діяльності;виховання екологічного мислення і поведінки, національної свідомості та патріотизму, інтернаціоналізму, працелюбності та наполегливості;розвиток логічного мислення, уміння користуватися методами індукції й дедукції, аналізу й синтезу, робити висновки та узагальнення.

Дисципліна «Паливно-мастильні матеріали» призначена для формування та розвиток у студентів наукових знань і вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і процесів, які відбуваються у окремих технічних вузлах автомобільної техніки під дією паливно-мастильних та експлуатаційних матеріалів; набуття практичних вмінь щодо аналізу якості ПММ, вміння використовувати вимірювальні прилади та обладнання, засоби інформаційних технологій як результат самостійного виконання певного кола дослідів; виховання екологічного мислення і поведінки, національної свідомості та патріотизму, інтернаціоналізму, працелюбності та наполегливості.

Дисципліна «Технології конструкційних матеріалів» призначена для формування та розвиток у студентів наукових знань і вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і процесів, які відбуваються у природі, техніці,   знання основ матеріалознавства та вміння застосовувати ці знання до розв’язування завдань у стандартних та нестандартних ситуаціях;формування у студентів уміння систематизувати результати спостережень явищ природи і техніки, робити узагальнення й оцінювати їхню вірогідність, планувати й проводити експерименти;набуття практичних вмінь використовувати вимірювальні прилади та обладнання, засоби інформаційних технологій як результат самостійного виконання певного кола дослідів;формування у свідомості студентів природничо-наукової картини світу;формування наукового світогляду й діалектичного мислення;озброєння  раціональним методологічним підходом до пізнавальної і практичної діяльності;виховання екологічного мислення і поведінки, національної свідомості та патріотизму, інтернаціоналізму, працелюбності та наполегливості;розвиток логічного мислення, уміння користуватися методами індукції й дедукції, аналізу й синтезу, робити висновки та узагальнення.