Крім того в кабінеті проводяться заняття для студентів таких спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 015 Професійна освіта (Цифрові технології) з дисциплін «Соціально-екологічна безпека життєдіяльності (в т.ч. основи охорони праці)»

При викладанні дисципліни «Безпека життєдіяльності  та основи охорони праці в галузі» основною метою та завданням є сформувати знання та уміння, необхідні вчителю  для створення безпечних і здорових умов виробничої  діяльності у шкільних навчальних майстернях;  вивчення та засвоєння знань про правові та організаційні основи охорони праці, про найважливіші постанови уряду та профспілкових органів щодо дальшого поліпшення умов праці, про теоретичні основи безпеки праці, про потенційні виробничі небезпечності та шкідливості, що можуть проявлятися під час проведення навчально-виховного процесу, про засоби та методи забезпечення безпеки праці, про основи пожежної безпеки та профілактика пожеж при проведенні навчально-виховного процесу, масових заходів, позакласної та позашкільної робіт; формування умінь організовувати роботу по керівництву безпекою праці учнів, прогнозувати та планувати заходи з безпеки праці, здійснювати контроль і аналіз стану безпеки і умов праці, приймати обґрунтовані рішення щодо їх поліпшення, надавати першу медичну допомогу потерпілим, розслідувати, обліковувати та аналізувати випадки виробничого травматизму.

При викладанні дисципліни «Соціально-екологічна безпека життєдіяльності (в т.ч. основи охорони праці)» основною метою є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців щодо створення безпечних умов діяльності і життя, опанування принципів гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства, а також  формуються знання щодо стану і проблем охорони праці відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи управління охороною праці.