Курс «Електротехніка та промислова технологія» вводить студентів  до сфери понять, принципів, ідей, конструкцій і можливостей електронних пристроїв. Програма курсу розроблена таким чином, щоб сформувати у майбутніх учителів знання, вміння та навички для забезпечення: належного рівня викладання у школі трудового навчання та факультативних курсів; трудового екологічного виховання учнів; керівництва технічною творчістю учнів; технічно грамотної експлуатації та обслуговування шкільного електротехнічного обладнання; подальшої самоосвіти в галузі електротехніки та радіоелектроніки.

Вивчення курсу базується на основі знань, здобутих  студентами в курсах «Загальна фізика», «Вища математика». Вивчення теоретичного матеріалу з усіх розділів супроводжується виконанням лабораторних  практикумів. У програмі наведені перелік рекомендованих лабораторних робіт. При вивченні курсу студент повинен оволодіти такими практичними вміннями та навичками: організація роботи спеціалізованих  кабінетів та технічних гуртків; обладнання робочих місць для лабораторних занять та роботи гуртківців; забезпечення виконання правил охорони праці та техніки безпеки; читання та креслення принципових, функціональних і монтажних схем  елементів, вузлів і пристроїв електронної техніки; виконання нескладних радіомонтажних робіт; виконання радіотехнічних вимірювань; відшукання та усунення типових несправностей в електричних пристроях; вирішення конструкторсько-технологічних завдань, пов’язаних з обладнанням лабораторій.