На практичних заняттях з дисципліни «Машини і апарати легкої промисловості».  студенти  знайомляться  з сучасним швейним обладнанням, його будовою, роботою, налагодженням та правилами експлуатації, використовують досягнення та методи фундаментальних  та прикладних наук, зокрема: анатомії, нарисної геометрії, матеріалознавства технології швейних виробів, обладнання швейного виробництва, комп’ютерної графіки.

На лабораторних заняттях з дисципліни «Конструювання виробів легкої промисловості» відбувається ознайомлення студентів з асортиментом, вихідними даними та методами конструювання одягу. Конструювання та моделювання одягу використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, зокрема: анатомії, фізики, хімії, матеріалознавства, геометрії, мистецтвознавства, студенти  вивчають перспективні методи проектування та оброблення деталей одягу з використанням сучасних технологій, матеріалів  та обладнання.

На практичних заняттях дисципліни «Основи прикладної антропології» використовуються досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, зокрема: анатомії, нарисної геометрії, матеріалознавства, інформатики, мистецтвознавства.

На лабораторних заняттях дисципліни «Технологія виробів легкої промисловості” студенти знайомляться з технологією сучасного швейного виробництва,  системою стандартизації та оцінки якості швейних виробів.

 «Рисунок та композиція костюма» - це дисципліна, яка потребує творчого підходу. Теоретичні знання дають загальні уявлення про предмет, практика доповнює теорію. Досвід закріплює отримані теоретичні знання, активізує творчий процес. Основним завданням курсу є розвиток у студентів образно-асоціативного мислення, відтворення у сучасних проектах культурних та національних традицій; забезпечення інтегрованого підходу до розуміння творчого процесу в цілому.

Також майстерня забезпечена новим сучасним обладнанням (побутові, промислові та спеціальні швейні машини, праски, манекени) та меблями.