IMG 0740

Фізичне оснащення кабінету є поєднанням обладнання різних років: поряд із перевіреними часом приладами та саморобним обладнанням для шкільного курсу фізики поетапно впроваджується у навчальний процес сучасне вдосконалене обладнання, яке в 2005 році поповнило баланс кабінету на 320 тис. грн.. Варто відзначити, що в Україні подібно оснащених кабінетів методики викладання досить мало, їх всього 7. На базі даного сучасного обладнання відкривається чималий «простір» для роботи молодих науковців та підвищення рівня викладання дисципліни «методика навчання фізики» з урахуванням сучасних тенденцій розвитку методики фізики та наслідків психолого-педагогічних досліджень.

 

IMG 0737В лабораторії № 404 кабінету запропоновано лабораторні роботи, котрі вивчають студенти третього (спеціальність «фізика та інформатика») та четвертого (спеціальність «математика та фізика») курсів, а в лабораторії № 406 навчаються студенти четвертого та п’ятого курсів, оволодіваючи знаннями, вміннями та навичками виконання різних видів шкільного фізичного експерименту, демонстраціями, фронтальними дослідами і лабораторними роботами та роботами фізичного практикуму й індивідуальними навчальними дослідженнями чи домашніми дослідами. Лабораторія має мультимедійне обладнання, яке дозволяє значно розширити можливості кабінету у забезпеченні навчально-виховного процесу студентів фізико-математичного факультету, а також низку оригінальних універсальних комплектів з механіки, молекулярної фізики, оптики.

У лабораторії № 406 проводяться заняття зі спецкурсу «Застосування комп’ютерної техніки при вивченні фізики». Роботи даного спецкурсу дають студентам потрібні знання, вміння та навички для їхньої майбутньої педагогічної діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства. З цього спецкурсу рекомендовано студентам 6 лабораторних робіт з навчальними комплектами фірми L-мікро «Механіка», «Теплові явища», робоче місце вчителя, оснащене мультимедійною апаратурою.

На базі кабінету методики фізики постійно двічі на рік проводяться заняття з учителями Кіровоградської області, які перебувають на курсах підвищення кваліфікації в Кіровоградському обласному ІППО; в кабінеті зібрана добірка матеріалів їх передового педагогічного досвіду.

На даний час в кабінеті методики викладання фізики працюють випускники-магістри нашого університету Слюсаренко Віктор Володимирович та Соменко Дмитро Вікторович, які успішно ведуть науково-дослідну роботу і мають вже вагомі результати і наукові публікації.

DSC 7002Кабінет методики викладання фізики має потужний потенціал для підготовки та вдосконалення рівня фізичних знань майбутніх вчителів фізики і становлення молодих науковців. За рівнем матеріально-технічного оснащення та методичним забезпеченням він відповідає сучасним вимогам; які ставить суспільство до підготовки висококваліфікованого учителя фізики для ефективного викладання фізики за профільними програмами у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу і профілю.