123

Нині кабінет методики викладання фізики складається з двох лабораторій, одна з яких (ауд. №404) носить ім’я І.В.Попова, одного із засновників цієї лабораторії, де розв’язуються проблеми методики і техніки шкільного фізичного експерименту в обсязі вивчення фізики основної школи (7-9 класах) та лабораторії (ауд. №406), де розміщені лабораторні роботи, що забезпечують підготовку майбутніх вчителів фізики до викладання предмету в старшій школі.

456

Фізичне оснащення кабінету є поєднанням обладнання різних років: поряд із перевіреними часом приладами та саморобним обладнанням для шкільного курсу фізики поетапно впроваджується у навчальний процес сучасне вдосконалене обладнання, яке в 2005 році поповнило баланс кабінету. Зокрема, у 2004 році був отриманий комплект «Кабінет фізики майбутнього». Варто відзначити, що в Україні подібно оснащених кабінетів методики викладання на той час було всього 7. На базі даного сучасного обладнання відкривається чималий «простір» для роботи молодих науковців та підвищення рівня викладання дисципліни «методика навчання фізики» з урахуванням сучасних тенденцій розвитку методики фізики.

789

Нині обидві лабораторії оснащені мультимедійними дошками та проекторами, шо дозволяє значно розширити можливості кабінету у забезпеченні навчально-виховного процесу студентів фізико-математичного факультету. Також в лабораторіях є низка оригінальних універсальних комплектів з механіки, молекулярної фізики, електрики, оптики. У лабораторії № 406 проводяться заняття з дисципліни «Сучасні освітні технології у навчанні фізики». Роботи даного курсу, які проводяться із обладнанням фірми L-мікро дають студентам компетентності потрібні для їхньої майбутньої педагогічної діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства. В 2020 році кабінет отримав комплект сучасного навчального обладнання кабінету фізики відомого виробника Vernier з набором датчиків, що дозволяють проводити навчальні досліди на сучасному науковому рівні.

101112

Також у 2020 році на кафедрі почалося проведення експериментальної перевірки нового ресурсу «Фізика. Легко», було отримано 4-и комплекти навчального обладнання з Механіки, Молекулярної фізики, Електродинаміки і магнетизму та Оптики і Квантової фізики, яке заплановано використовувати в процесі вивчення курсу «Методика навчання фізики»,

131415

На базі кабінету методики фізики постійно проводяться заняття з учителями Кіровоградської області, які перебувають на курсах підвищення кваліфікації в Комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; в кабінеті зібрана добірка матеріалів їх передового педагогічного досвіду.

1617

Кабінет методики викладання фізики має потужний потенціал для підготовки та вдосконалення рівня фізичних знань майбутніх учителів фізики і становлення молодих науковців. За рівнем матеріально-технічного оснащення та методичним забезпеченням він відповідає сучасним вимогам; які ставить суспільство до підготовки висококваліфікованого учителя.