кабінет методика навчання хімії 608 5Кабінет методики навчання природничих наук (ауд. 608 навчальний корпус № 4) забезпечує викладання дисциплін кафедри з методичної підготовки майбутніх учителів природничих наук, фізики, хімії, біології.

Оснащення лабораторії повністю забезпечує освітній процес у відповідності з програмою відповідних курсів:

  1. Загальні питання методики навчання природничих наук;
  2. Методика навчання природничих наук основної школи;
  3. Методика навчання хімії;
  4. Методика навчання природничих наук у старшій школі;
  5. Сучасні освітні технології у навчанні природничих наук (хімії)

Обладнання й устаткування забезпечує виконання всіх лабораторно-практичних робіт із названих дисциплін, передбачених навчальним планом.

Обладнання кабінету являє собою комплекс, що забезпечує проведення лекційно-практичних та лабораторних занять: проекційний екран, мультимедійна дошка, колекції речовин, демонстраційні комплекти тощо. Кабінет оснащено цифровим вимірювальним комп'ютерним комплексом Vernier «Хімія», можливості якого дозволяють здійснювати:

  • швидку підготовку до навчальних занять та зручне використання;
  • тренування до участі в олімпіадах;
  • практичний досвід роботи в умовах «реальної лабораторії»;
  • оволодіння навичками та знаннями для професії в майбутньому.

У набір комплексу входить: Інтерфейс LabQuest 2 (аналогово-цифровий перетворювач – реєстратор даних, який дозволяє автоматично показувати дані на комп’ютерах чи смартфонах; датчик температури; датчик тиску газу; зонт диференціальної напруги; лічильник крапель Vernier; pH-метр; ORP-датчик; Йон-селективний, хлорид датчик; колориметр; спектрофотометр Vernier тощо

На базі кабінету проводяться наукові дослідження за тематикою виконання курсових і магістерських робіт, а також навчальні практики, курси підвищення кваліфікації вчителів області.

кабінет методика навчання хімії 608 1кабінет методика навчання хімії 608 2кабінет методика навчання хімії 608 4кабінет методики навчання хімії 608 6