2Лабораторія методики навчання географії (ауд. 313 навчальний корпус № 4) забезпечує викладання дисциплін методичного блоку для здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Середня освіта (Географія)». Це спеціально обладнане приміщення з раціональним та логічним розміщенням комплекту наочності, технічних засобів навчання, навчальної, науково- та навчально-методичної літератури, якими студенти мають змогу користуватися при підготовці до практичних занять з методики навчання географії,  проектуванні планів-конспектів уроків та позакласних заходів з географії під час проходження педагогічної практики тощо.

Лабораторія створена з метою підвищення рівня методичної підготовки майбутніх вчителів географії, формування у них професійних компетентностей, уміння організовувати процес навчання географії з використанням інноваційних технологій та мультимедійних засобів, що забезпечить необхідний рівень якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Середня освіта (Географія)». 

Науковий напрямок лабораторії – методичні аспекти навчання географії в школі на основі компетентісного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного підходів із застосуванням інноваційних технологій та сучасних засобів навчання.

Основні завдання навчальної лабораторії:

 • забезпечення супроводу викладання дисциплін методичного блоку та виробничої педагогічної практики у школі для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Географія);
 • ознайомлення студентів з методичними особливостями застосування сучасних засобів навчання та інноваційних технологій на уроках географії;
 • забезпечення вільного доступу студентів до комплекту засобів навчання географії, навчальних посібників, науково- та навчально-методичної літератури;
 • організація індивідуальної роботи студентів з підготовки до практичних занять з методики навчання географії, а також уроків та позакласних заходів під час виробничої педагогічної практики;
 • формування у студентів умінь комплексно використовувати різні засоби навчання, нові інформаційно-комп’ютерні технології на уроках географії;
 • створення можливостей для виконання студентами завдань для самостійної роботи з методики навчання географії;
 • організація наукових досліджень методичного спрямування в процесі підготовки курсових та кваліфікаційних робіт;
 • методична допомога в організації роботи географічних, краєзнавчо-туристичних гуртків, факультативів, позакласної роботи з географії;
 • проведення методичних семінарів для вчителів географії;
 • проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів географії;
 • консультування молодих вчителів при підготовці до занять та підвищення рівня їх методичної підготовки.

Функціональні зони лабораторії:

 • робоче місце вчителя/викладача;
 • робоче місце учнів/студентів;
 • зона накопичення навчально-методичних матеріалів та технічних засобів навчання;
 • стенди постійної та змінної експозиції.

12356