IMG 0696

В лабораторії експериментальні дослідження виконує багато підгруп денної форми навчання спеціальностей „Фізика”, „Математика”, ”Хімія” та „Біологія”, а також студенти заочної форми навчання.

Всі студенти фізико-математичного та природничо-географічного факультетів забезпечені методичними посібниками. Необхідна методична література оновлена, допомагає відмінно засвоїти навчальний матеріал, адже вона розроблена викладачами і співробітниками саме  нашої кафедри.

DSC 7013Лабораторія розвивається постійно. Поряд з роботами, що складаються з унікальних приладів та установок, є й нові комп’ютерні варіанти, що не меншою мірою цікавлять студентів під час їх виконання. Значну допомогу студентам у цих лабораторіях надають завідувач навчальними лабораторіями Н.Г. Антонова та старший лаборант М.В. Слєсаренко, котрі і самі ведуть змістовну та плідну науково-дослідну роботу і мають відповідні публікації.

Всім студентам надається кваліфікована допомога під час виконання робіт в лабораторії та в написанні курсових та дипломних робіт.