В лабораторії сконцентровано прилади, що дозволяють студентам –фізикам, які навчаються на освітньому рівні «магістр» опанувати сучасні методи вимірювання фізичних величин і забезпечує експериментальну складову вивчення нормативної дисципліни «Сучасні питання фізики».

IMG 2253IMG 2258

Спеціальний фізичний практикум є продовженням та поглибленням вивчення курсів загальної та теоретичної фізики на експериментальній основі. Метою виконання робіт студентами є ознайомлення з експериментальними методами дослідження фізичних явищ та встановлення фундаментальних властивостей і закономірностей їх перебігу, вивчення конструктивних особливостей фізичних приладів та установок. Специфічними завданнями є поглиблення теоретичних знань студентів; формування розуміння ролі експерименту у фізичній науці; широке і поглиблене знайомство з матеріальними засобами вимірювань у фізиці; засвоєння основних принципів і методів вимірювань у фізиці; культури проведення експериментів; розвиток спостережливості, конструктивного мислення, активізація самостійності у роботі; залучення студентів до самостійної навчально-наукової роботи.

IMG 2272IMG 2281

Постійно функціонує 14 лабораторних робіт: з фізики твердого тіла, фізики напівпровідників, оптики, атомної фізики. Є також можливість студентам виконувати дослідження для курсових та кваліфікаційних проєктів, написання наукових статей. Студенти забезпечені необхідною методичною та довідковою літературою та можуть завжди одержати кваліфіковану допомогу при роботі в лабораторії.

На базі лабораторії функціонує філія Музею історії техніки: відділ історії розвитку елементної бази електроніки.

IMG 2296