Фото 712 головне фотоАналітична хімія належить до фундаментальних хімічних наук, предметом якої є теорія і практика хімічного аналізу. Лабораторія забезпечує проходження лабораторного практикуму для студентів з аналітичної хімії (супровід лекційного курсу з метою оволодіння студентами навичками використання на практиці теоретичних знань та практичних вмінь щодо питань хімічного аналізу). При підготовці студентів спеціальностей 014 (Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) особливо важливо навчити їх розрізняти речовини, самостійно проводити процеси ідентифікації об’єктів відомого та невідомого складу, визначати кількісний вміст речовин у різноманітних аналітах використовуючи традиційні та сучасні методи дослідження та вміти створювати раціональній алгоритм ходу аналізу речовин відомого та невідомого складу; оволодіти в достатньому обсязі практичними навичками виконання якісного, кількісного та інструментальних методів аналізу.

Проходження лабораторних практикумів з органічної хімії, біологічної хімії, хімії високомолекулярних сполук та органічного синтезу для студентів природничо-географічного факультету. Органічна хімія – наука експериментальна. Значна увага приділяється питанням синтезу та аналізу органічних сполук, а у зв’язку із цим – основам сучасних фізичних методів дослідження їх структури, що можуть бути застосовані для контролю технологічних процесів та якості готової продукції. Вивчення властивостей органічних речовин застосовується для інтенсифікації технологічних процесів, а також до перетворення таких речовин в умовах, що є характерними для окремих виробництв.

 

Студенти здобувають практичний досвід та навички:

 • техніки роботи в аналітичній лабораторії з використанням аналітичного посуду та обладнання;
 • приготуванні розчинів приблизної та точної концентрацій за прописами;
 • проведенні аналізу речовини або суміші речовин невідомого складу;
 • визначенні кількісного складу аналітичних об’єктів традиційними методами хімічного аналізу (титриметричний та гравіметричний аналіз) та сучасними інструментальними методами аналізу;
 • здійсненні вибору певних методик аналізу в залежності від природних властивостей і складу аналітичних об’єктів та проведенні еколого-аналітичних досліджень;
 • проведенні розрахунків, статистичної та графічної обробки результатів дослідження;
 • синтезу органічних речовин;
 • дослідження основних властивості органічних речовин;
 • аналізу складу органічних речовин тощо.

Оснащення лабораторії повністю забезпечує освітній процес у відповідності з програмою навчальних курсів:

 1. Аналітична хімія;
 2. Фізико-хімічні методи дослідження;
 3. Сучасні методи дослідження речовини;
 4. Токсикологічна хімія харчових продуктів та екооб'єктів ;
 5. Хімічна екологія;
 6. Харчова хімія;
 7. Органічна хімія;
 8. Хімія високомолекулярних сполук;
 9. Методи синтезу біологічно активних речовин.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження за тематикою курсових і кваліфікаційних робіт, що стосується еколого-аналітичного моніторингу об’єктів навколишнього середовища, хімічного контролю якості фармацевтичних препаратів та продовольчих й непродовольчих товарів, синтезу, аналізу та властивостей органічних речовин.

Дослідження проводяться за такими науковими напрямами:

 1. Особливості пробопідготовки для інструментального визначення мікрокількостей елементів у промислових матеріалах і об’єктах навколишнього середовища.
 2. Тест-методи аналізу у моніторингу об’єктів навколишнього середовища.
 3. Контроль якості фармацевтичних препаратів та товарів продовольчої й непродовольчої групи.
 4. Розробка нових технологій вивчення основ хімічного аналізу в закладах освіти.
 5. Методи синтезу та очистки органічних речовин.

Ще одним напрямом наукових досліджень, що проводяться в лабораторії є виконання учнями різних шкіл міста Кропивницького та області робіт в рамках МАН та підготовки до хімічних турнірів і всеукраїнських олімпіад з хімії. І серед них багато переможців районних, міських, обласних і всеукраїнських конкурсів. Експериментальне доведення складу органічних речовин та перевірка їх хімічних властивостей.

Фото 712 1Фото 712 2Фото 712 3Фото 712 4Фото 712 5Фото 712 6