Кабінет методики навчання фізики 404 1Кабінет методики навчання фізики (ауд. 404 та ауд. 406 навчальний корпус № 4) забезпечує викладання дисциплін кафедри з методичної підготовки майбутніх учителів природничих наук, фізики, хімії, біології.

На базі оновленого обладнання відкривається чималий «простір» для роботи студентів, молодих науковців та підвищення рівня викладання дисциплін: методика навчання фізики, методика навчання природничих наук у старшій школі, сучасні освітні технології у навчанні природничих наук (фізики).

Оснащення кабінету є поєднанням обладнання різних років: поряд із перевіреними часом приладами та саморобним обладнанням для шкільного курсу фізики поетапно впроваджено в освітній процес сучасне вдосконалене обладнання, яке в 2005 та 2019 роках поповнило баланс кабінету більш ніж на 600 тис. грн. Зокрема, кабінет оснащений цифровим вимірювальним комп'ютерним комплексом Vernier «Фізика». Цей комплекс має поліфункціональні можливості та дозволяє виконувати велику кількість демонстраційних, лабораторних дослідів і практичних робіт. Прилад володіє вбудованою пам’яттю, що дозволяє використовувати різні операційні системами. Це уможливлює не лише збирати, але й оперативно обробляти інформацію з подальшим її відтворенням на вбудований дисплей чи екран проектору. Варто відзначити, що в Україні подібно оснащених кабінетів методики викладання фізики всього 7.

Обладнання і устаткування забезпечує виконання всіх лабораторно-практичних робіт, з названих дисциплін, передбачених навчальним планом.

На базі лабораторії в ауд. 404 кабінеті запропоновано лабораторні роботи, котрі вивчають студенти третього та четвертого курсів, а в ауд. 406 лабораторії студенти формують досвід застосування теоретичних знань та практичних умінь та навичок виконання різних видів шкільного фізичного експерименту, демонстраціями, фронтальними дослідами і лабораторними роботами та роботами фізичного практикуму й індивідуальними навчальними дослідженнями чи домашніми дослідами. Лабораторія має мультимедійне обладнання, яке дозволяє значно розширити можливості кабінету у забезпеченні освітнього процесу студентів, а також низку оригінальних універсальних комплектів з механіки, молекулярної фізики, оптики.

Обладнання лабораторій ауд. 404 та ауд. 406 являє собою комплекс, що забезпечує проведення лекційно-практичних та лабораторних занять: проекційні екрани (2 шт.), мультимедійні дошки (2 шт.) демонстраційні комплекти дозволяють проводити демонстрацію навчальних  фото-, відео- матеріалів, презентацій, дослідів під час проведення лекційно-практичних занять.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження за тематикою виконання курсових та магістерських робіт, а також навчальні практики, курси підвищення кваліфікації вчителів області.