Шило Ірина

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Царенко О.М.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 Анотація. У статті розглянуто сутність трудового виховання учнів на уроках технологій. Проаналізовано методи, форми і засоби реалізації трудового виховання в умовах загальноосвітньої школи.

Ключові слова: трудове виховання, профорієнтація, професійне самовизначення.

Українцева Ольга

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Царенко О.М.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 Анотація. У статті висвітлено проблему творчого розвитку дітей на заняттях з трудового навчання. Розглядаються переваги впровадження інноваційних технологій на уроках трудового навчання в загальноосвітній школі.

Ключові слова: інноваційні технології, творче мислення, творчий розвиток,педагогічні умови.

Смутко Марія

Науковий керівник: канд. пед. наук Мироненко Н.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 Анотація. Робота знайомить із новітніми підходами до організації навчання. У статті розглядається роль проектних технологій у підготовці учнів до самостійної творчої діяльності, у сприянні формування в учнів комунікативних навичок, у прищепленні учням уміння користуватися дослідницькими прийомами та застосовувати їх не лише в стандартних, але й у нестандартних ситуаціях.

Ключові слова: трудове навчання, творче мислення, проектна технологія.

Піддубний Євгеній

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Чубар В.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 Анотація. Стаття присвячена пошуку шляхів удосконалення пізнавальної діяльності старшокласників у процесі профільного навчання технологій виробництва. У результаті дослідження автор запропонував під час реалізації навчального процесу враховувати навчальні можливості старшокласників, рівень розвитку їхньої пізнавальної діяльності й методи профільного навчання технологій виробництва.

Ключові слова: пізнавальна діяльність, профільне навчання. технологій виробництва, навчальні можливості учнів, методи навчання.

Перерва Анастасія

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Царенко О.М.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. У статті розглядаються проблеми формування й розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання (технологій) за допомогою інформаційно-технічних засобів навчання (ІТЗН) нового покоління. Зокрема, проаналізовано поняття «творчість» і виявлено необхідні умови розвитку елементів творчості учнівської молоді.

Ключові слова: творчість, творчі здібності, навчальний процес, інформаційно-технічні засоби.

Назаренко Дмитро

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Чубар В.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. У статті автори пропонують удосконалити зміст, організаційно-методичні умови та міжпредметні зв’язки у процесі профільного навчання старшокласників технологій агропромисловості.

Ключові слова: старшокласники, агропромислове виробництво, профільне навчання, організаційно-методичні умови, міжпредметні зв’язки.

Моцаренко Марія

Науковий керівник: канд. пед. наук Мироненко Н.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 Анотація. У статті розкриваються особливості розвитку дитячої творчості в загальноосвітньому навчальному закладі. Робота знайомить із новітніми підходами до організації навчання, які допоможуть зробити процес навчання більш ефективним і різноманітним, що сприятиме розвитку творчих здібностей учнів.

Ключові слова: трудове навчання, дитяча творчість, активність учнів, форми навчання.

Мaрченко Оленa

Науковий керівник: Куценко Т.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотацiя. У статтi розглянуто проблеми реалiзацiї стандартiв освiти в Українi та її розвиток; наведено порiвняльнний аналiз реалiзацiї стандартiв освiти в нашій державі і в зарубіжних країнах.

Ключові слова: професійна освіта, стандартизація, інноваційні зміни.

Липка Дмитро

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Царенко О.М.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

Анотація. У статті охарактеризовано теоретичний аспект профорієнтації та її складові. Звертається увага на основні напрямки, цілі, методи та структуру роботи з даної проблематики. Розкрито основні компоненти профорієнтаційної роботи.

Ключові слова: профорієнтація, професійна консультація, профвідбір, профадаптація, професійна пропаганда, професійна освіта.

Куклінська Юлія

Науковий керівник: канд. пед. наук Царенко І.Л.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 Анотація. У статті розглядаються основні етапи проектно-технологічної діяльності учнів загальноосвітнього навчального закладу на уроках трудового навчання (технологій).

Ключові слова: трудове навчання, проектно-технологічна діяльність, метод проектів.

Крамаренко Наталія

Науковий керівник: канд. пед. наук Мироненко Н.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 Анотація. У статті розглядається сутність і структура проектно-технологічної діяльності учнів; характеризуються основні етапи проектно-технологічної діяльності; розкривається значення проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання для творчого розвитку учнів.

Ключові слова: проектно-технологічна діяльність, технологія, проектування виробу.