Яковець Вікторія

Науковий керівник: д.ф.-м.н., професор Авраменко О.В

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: Виявлено такі фактори впливу на індекс людського розвитку та індекс гендерної нерівності для п’яти областей України, як розташування місцевості, власний потенціал та коло спілкування.

Ключові слова: Гендерна нерівність. 

Остапчук Світлана

Науковий керівник – кандидат пед. наук, доцент Н.О. Пасічник

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

Анотація: В статті визначається співвідношення економічної активності чоловіків та жінок у Кіровоградській області протягом 2014-2015 років, рівень безробіття та середньомісячну заробітну плату працівників за видами економічної діяльності.

Ключові слова: економічна активність, гендерна дискримінація, рівень безробіття, заробітна плата.

Руденко Альона

Науковий керівник – кандидат пед. наук, доцент Н.О. Пасічник

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

Анотація: В статті визначається кількісне співвідношення жінок та чоловіків в системі загальної середньої освіти Кіровоградської області та підтверджується ґендерна асиметрія та фемінізація цієї системи.

Ключові слова: ґендер, ґендерний паритет, ґендерна асиметрія, фемінізація.

Лиходід Денис

Науковий керівник: канд.ф-м наук, доцент Халецька З. П.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: Робота пов’язана з дослідженням фінансової стабільності банку за різними методиками на прикладі ПриватБанку та Укрсоцбанку. Виявлено який з банків є більш надійним.

Ключові слова: нечітка логіка, комерційний банк, банкрутство. 

Кухаренко А.В.

Науковий керівник: канд. ф-м наук Макарчук О. П

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: Робота пов’язана з проблемою житла в Україні. Проаналізовано вигідність орендного платежу та платежів за іпотечний кредит для молодих сімей. Побудовано багатофакторну регресійну модель та спрогнозовано вартість 1 кв. м. житла на 2016 – 2017 рр. На їх основі обчислено мінімальні платежі за оренду житла та іпотечний кредит. Проведено статистичний аналіз обчислених платежів.

Ключові слова: статистика, оренда, іпотека, МНК.

Боженко Альбіна

Науковий керівник – канд. фіз-мат. наук, старший викладач К.С.Акбаш

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

Анотація: В статті виявлено вплив кліматичних факторів (температури та опадів) на врожайність картоплі. Зроблено короткостроковий прогноз на 3 роки за допомогою методу Хольта, який показав, що врожайність картоплі з року в рік збільшуватиметься.

Ключові слова: клімат, врожайність картоплі, метод Хольта, гідротермічний коефіцієнт (ГТК).

Марина Татьяненко

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, старший викладач Акбаш К.С.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: В статті досліджується вплив кліматичних факторів на врожайність соняшнику на території України.

Ключові слова: вплив, ГТК, температура, опади, аналіз, регресія, прогноз.

Іванченко Олександра

Науковий керівник: канд.ф-м наук, доцент Халецька З.П.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: Робота присвячена статистичному аналізу страхового ринку в Україні. Аналізується тенденція змін в динаміці страхових виплат за видами страхування та розраховано прогноз.

Ключові слова: статистика, страхування, страховий ринок, страхові виплати, динаміка, статистичний аналіз, прогноз.

 

Іванченко Дар’я

Науковий керівник: Шевченко Н.Г.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

Анотація: В роботі розглядаються та аналізується залежність між змінами в динаміці розміру середньої щомісячної заробітної плати в Україні та динаміки індексу інфляції за різними регресійними моделями. Прогнозовано розмір середньої заробітної плати в Україні на 6 місяців за двома способами. Проведено порівняльний аналіз побудованих моделей та прогнозів.

Ключові слова: статистика, індекс інфляції, заробітна плата, МНК, панельні дані, фіксовані ефекти, регресійний аналіз, прогноз.

 

 

Ровінський Ярослав

Науковий керівник: канд. т.- н., старший викладач Макарчук О.П.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

Анотація: В статті розглядається побудова і практична перевірка прогностичної сили моделі знаходження прогнозних значень часового ряду на основі многочленів Берштейна.

Ключові слова: многочлени Берштейна, прогностична модель, часовий ряд, регресійна модель, трендова компонента, формозберігаюче наближення, інтерполяція.

 

Харитоненко Олена

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Яременко Л.І.

Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка

Анотація: Стаття присвячена дослідженню відмінностей рівнів навчальних досягнень юнаків та дівчат з вищої математики. Порівняльний аналіз успішності студентів зроблено за результатами тестування. Перевірку непараметричних гіпотез виконано за допомогою критерію Q-Розенбаума.

Ключові слова: гендерні дослідження, математично-статистичні методи, критерій Q-Розенбаума.