Podoprygora fotoОсвіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Фізика та інформатика», 1994 рік; Центральноукраїнський державний імені Володимира Винниченка, факультет іноземних мов, спеціальність «Середня освіта (Мова і література (англійська)», 2018 рік

Посада: завідувачка відділу забезпечення якості та цифрового супроводу освіти, професорка кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДУ імені Володимира Винниченка.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: професорка

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів фізики та природничих наук; теорія та методика навчання теоретичної фізики

Тема докторської дисертації: «Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах» зі спеціальностей: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»; 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2016 рік

Тема кандидатської дисертації: «Використання автоматичних пристроїв і функціональних вузлів ЕОТ у системі шкільного фізичного експерименту» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 1999 рік

Наукова школа: Гур'євська Олександра Миколаївна, тема дисертації «Методика навчання термодинаміки і статистичної фізики майбутніх вчителів фізики» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2012 рік

Транслітерація імені: Natalia Podoprygora

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-4092-8730

Профілі: Scopus; Google Scholar; ReserchGate; Вікі-ЦДПУ

Професійна діяльність:

 • з 1994 – асистент кафедри загальної фізики та методики фізики КДПУ ім. В.К. Винниченка
 • 1994–1997 роки – вчитель фізики та астрономії у Кіровоградській ЗОШ № 20, за сумісництвом
 • 1996–1999 роки – навчання в аспірантурі зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» КДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 1999 року – асистент кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2000 року – старший викладач кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2000–2002 – учитель інформатики Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв), за сумісництвом
 • з 2001 року – доцент кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2002–2003 роки – заступник декана фізико-математичного факультету КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2012–2015 роки – навчання в докторантурі зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2015–2018 роки – доцент кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2018 року – завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • З 2020 року – професор кафедри кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • З 2021 року - завідувач відділу забезпечення якості та цифрового супроводу освіти ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2022 року - професор кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Досягнення, наукова та громадська діяльність:

 • з 1996 року – член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
 • 2000–2002 – керівник секції фізики Кіровоградського територіального відділення Малої академії наук
 • 2003–2004 роки, з 2016 до тепер – відповідальний секретар приймальної комісії КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2008–20016 роки – вчений секретар спеціалізованої вчнної ради К 23.053.04 із захисту кандидатських дисертації зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
 • з 2012 року – заступник керівника Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України в ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2016 року – заступник голови спеціалізованої вчнної ради Д 23.053.04 із захисту докторський (кандидатських) дисертації зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
 • з 2018 року – член Вченої ради ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2018 року – член Д 23.053.02 із захисту докторський (кандидатських) дисертації зі спеціальностей 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради:

 1. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», строком  з 11.07.2019 до 31.12.2020 (Наказ МОНУ від 11.07.2019 № 975);
 2. Член спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком з 18.12.2018 до 31.12.2020 (Наказ МОН від 18.12.2018 № 1412)
 3. Офіційний опонент дисертації Бодненко Тетяни Василівни «Теоретико-методичні засади навчання дисциплін з автоматизації виробництва майбутніх фахівців комп’ютерних систем» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальностей: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» (у спеціалізованій Д 26.053.19 у НПУ імені М.П. Драгоманова 20.06.2017, рішення Атестаційної колегії МОН України від 11 жовтня 2017 року щодо присудження наукового ступеня затверджено наказом МОН України № 1367 від 11.10.2017);
 4. Офіційний опонент дисертації Куха Аркадія Миколайовича «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізики в умовах освітньо-інформаційного середовища» на здобуття наукового ступеня доктора  педагогічних наук зі спеціальностей: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», (у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.01 у НПУ імені М.П. Драгоманова 12.04.2018, рішення Атестаційної колегії МОН України від 11 жовтня 2017 року щодо присудження наукового ступеня затверджено наказом МОН України № 728 від 05.07.2018).
 5. Офіційний опонент дисертації Андрєєва Андрія Миколайовича «Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» (у спеціалізованій вченій раді Д 17.051.09 Запорізького національного університету 01.03.2019, рішення Атестаційної колегії МОН України від 23 квітня 2019 року щодо присудження наукового ступеня затверджено наказом МОН України № 544 від 23.04.2019).

Відзнаки: Двічі стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2000–2002; 2003–2005 роки), переможець конкурсу «Молодий викладач 2001 року» Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, у 2003 році нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, у 2007 році – відзнакою «Відмінник освіти України», в 2016 році – Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України тощо.

Дисципліни, які викладає: сучасні питання фізики, лабораторний практикум з оптики та квантової фізики, теоретична фізика: Термодинаміка і статистична фізика, теоретична фізика: Електродинаміка й основи СТВ, ьтеоретична фізика: квантова фізика, Modern Education Technoiogies in Teaching the Natural Sciences, методика навчання природничих наук у старшій школі, практика зі шкільного фізичного експерименту, виробнича педагогічна практика у школі,спеціальний фізичний практикум.

Публікації: автор понад 230 публікацій, з них 3 монографії, 15 посібників, з яких 3 із Грифом МОН України, понад 170 статей у наукових фахових виданнях України, 20 – у періодичних виданнях іноземних держав або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз, а також статті в збірниках наукових праць, тези доповідей науково-практичних міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях

Основні публікації:

Монографії:

 1. Подопригора Н.В. Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах : Монографія // Міністерство освіти і науки України ; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кіровоград : ФО-П Александрова М.В., 2015. 512 с.
 2. Podoprygora N. The comparative-concerted approachto teaching ofthe theoretical physics,to learn out more aboutconservation of electric charge // Modern Technologies in the Education System: Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology [Monograph 26]. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. 303-312.
 3. Подопригора Н.В. Функції моделювання та дидактичні лінії навчання математичних методів фізики в курсі теоретичної фізики / [Н.В. Подопригора, М.І. Садовий, О.В. Рєзіна, О.М. Трифонова] // Хмарно орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики : колективна монографія / [МОН України; ЦДПУ імені В. Винниченка]. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені В. Винниченка, 2019. С. 222-245.
 4. Подопригора Н.В. Інтегрований підхід до реалізації функцій моделювання в навчанні теоретичної фізики майбутніх учителів природничих наук: прикладний аспект застосування стандартного математичного пакета Mathcad / [Н.В. Подопригора, М.І. Садовий, О.В. Рєзіна, О.М. Трифонова] // Хмарно орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики : колективна монографія / [МОН України; ЦДПУ імені В. Винниченка]. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені В. Винниченка, 2019. С. 325-353.

Посібники:

 1. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика твердого тіла: Навчальний посібник. Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2014. 413 с. (Вчена рада КДПУ, протокол № 1 від 29.08.2014)
 2. Волчанський О.В., Подопригора Н.В., Гур’євська О.М. Термодинаміка і статистична фізика: навч. посібник [для студ. фізич. спец. вищ. пед. навч. закл.]. Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2012. – 428 с. (Гриф МОНмолодьспорту № 1/11-12975 від 08.08.12).
 3. Подопригора Н.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. Математичні методи фізики: навч. посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.].Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. 300 с. (Гриф МОНмолодьспорту № 1/11-3130 від 06.03.12).
 4. Вовкотруб В.П., Подопригора Н.В., Трифонова О.М. Вибрані задачі з фізики та варіанти їх розв’язків : [посібник для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл. та учнів заг. шкіл]. Кіровоград: ПП «Ексклюзив систем», 2011. 175 с.
 5. Лабораторний практикум з курсу загальної фізики : Навчально-методичний посібник : у 5 ч. / [Царенко О.М., Сальник І.В., Подопригора Н.В. і ін.]; за ред. О.М. Царенка і І.В. Сальник. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. Ч.2 : Молекулярна фізика. 96 с.
 6. Лабораторний практикум з курсу загальної фізики. Частина 1. Механіка / [Антонова Н.Г., Сальник І.В, Подопригора Н.В., Ткачук І.Ю, Царенко О.М.]. Кіровоград: ТОВ «Сабоніт», 2009. 126 с.
 7. Вовкотруб В.П. Розв’язування олімпіадних задач з фізики / ВовкотрубВ.П., КовальовІ.З., ПодопригораН.В. Кіровоград: Авангард, 2007.  234 с.
 8. Різнорівневі завдання для атестації з фізики / [Величко С.П., ВовкотрубВ.П., Царенко О.М., Подопригора Н.В. та ін.]. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. 338 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Yatsun V., Filimonikhin G., Pirogov V., Haleeva A., Krivoblotsky L., Machok Y., Mezitis M., Podoprygora N., Sadovyi M., Strautmanis G. Searching for the twofrequency motion modes of a three-mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. (2020), 4(7-106),103–111. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.209269. (Scopus).

 2. Yatsun V., Filimonikhin G., Podoprygora N., Pirogov V. Studying the excitation of resonance oscillations in a rotor on isotropic supports by a pendulum, a ball, a roller. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. (2019), 6(7), 32-43. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.182995. (Scopus).

 3. Yatsun V., Filimonikhina I., Podoprygora N., Hurievska O. Motion Equations of the single-mass vibratory machine with a rotary-oscillatory motion of the platform and a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. (2018), 6 (7-96), 58-67. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.150339. (Scopus).

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Подопригора Н.В. Формування готовності майбутніх учителів природничих наук до реалізації циклу наукового пізнання засобами навчального фізичного експерименту. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 185. С. 41–47. DOI: 10.36550/2415-7988-2019-1-185-41-47. (ЦДПУ ім. В. Винниченка; Index Copernicus).
 2. Подопригора Н.В., Клоц Є.О. Інтеграційні процеси природничої освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 168. С. 182–185. (ЦДПУ ім. В. Винниченка; Index Copernicus).
 3. Н.В. Подопригора, Є.О. Клоц. Інтеграційний підхід до навчання студентів природничих дисциплін. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2017. Вип. 12. Ч. 2. С. 31–37. (ЦДПУ ім. В. Винниченка).
 4. Подопригора Н.В. Системний підхід до розроблення методичної системи навчання теоретичної фізики. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2017. Вип. 11. Ч. 3. С. 84–87. (КДПУ ім. В. Винниченка).
 5. Н.В. Подопригора, О.М. Гур’євська. Нестандартні задачі з фізики, як засіб формування та розвитку пізнавальної компетентності студентів. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2017. Вип. 11. Ч. 2. С. 96–102. (КДПУ ім. В. Винниченка).
 6. Подопригора Н.В. Таксономічний підхід до формування фахової компетентності майбутніх учителів і викладачів фізики в процесі навчання теоретичної фізики. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2016. Вип. 10. Ч. 2. С. 77–81. (КДПУ ім. В. Винниченка).
 7. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Вимоги галузевих стандартів вищої освіти до якості професійної підготовки майбутніх вчителів у результатах навчання математичних методів фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2016. Вип. 22: Дидактичні механізми дієвого формування компететнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей. C. 45–48. DOI: 10.32626/2307-4507.2016-22.45-48. (Index Copernicus).
 8. Подопригора Н.В. Реалізація прикладної спрямованості навчання математичних методів фізики на основі інформаційно-комунікаційного підходу: задача про атом гідрогену. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2016. Вип. 9. Ч. 1. С. 133–142. (КДПУ ім. В. Винниченка).
 9. Подопригора Н.В. Поліпарадигмальність як методологічна система координат до осмислення трансформації поглядів на навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2015. Вип.8. Ч.3. Ч. 1. С. 188-192. (КДПУ ім. В. Винниченка).
 10. Подопригора Н.В. Контекстна спрямованість навчання математичному моделюванню фізичних систем з точки зору принципу відповідності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. 2015. Вип. 15. С. 88-97.
 11. Подопригора Н.В. Порівняльно-узгоджувальний підхід щодо формування надпредметних математичних компетентностей з фізики. Вісник Черкаського національного університету. Серія: Педагогічні науки. 2015. № 8(341). С. 135-145.
 12. Подопригора Н.В. Співвідношення методологічних надпредметних і предметних компетенцій математики і фізики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сергія: педагогічні науки. 2015. Вип. 127. С. 163-166.
 13. Подопригора Н.В.Структурно-функціональна модель процесу навчання математичних методів фізики (компетентнісний підхід). Наукові записки. Серія: педагогічні науки. 2015. Вип.141. Ч.1. С. 136-141. (КДПУ ім. В. Винниченка).
 14. Подопригора Н.В. Дидактичні умови та вимоги створення і впровадження методичної системи навчання математичних методів фізики. Наукові записки. Серія: педагогічні та історичні науки. 2015. Вип. 125. С. 115-129. (НПУ ім. М.П. Драгоманова).
 15. Подопригора Н.В. Концепція створення і впровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2015. Вип.7. Ч.2. С. 207-218.  (КДПУ ім. В. Винниченка).
 16. Подопригора Н.В. Організація та результати педагогічного експерименту з упровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2015. Вип. 21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентністних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. C. 126-129. DOI: 10.32626/2307-4507.2015-21.126-129. (Index Copernicus).
 17. Подопригора Н.В. Контекстна спрямованість змісту навчальних посібників з математичних методів фізики. Проблеми сучасного підручника. 2015. Вип.15. Ч.2. С. 150-158. (Index Copernicus).
 18. Подопригора Н.В. Фундаменталізація змісту навчання математичних методів фізики в педагогічних університетах. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2015. Вип. 1. С. 216-223.
 19. Подопригора Н.В. Математичні методи фізики як інтегративний чинник міждисциплінарних зв’язків у професійній науково-предметній підготовці майбутніх учителів фізики. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2014.  Вип. 3. С. 235-242.
 20. Подопригора Н.В. Компетентнісний підхід як умова переходу професійної підготовки майбутніх вчителів фізики на нові показники якості освіти: структура математичної компетентності з фізики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2014. Вип. 50. С.160-169.
 21. Подопригора Н.В., Ткаченко А.В. Вивчення співвідношень невизначеностей на засадах модельного та реального експериментів. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2014. Вип. 94-104. (КДПУ ім.В. Винниченка).
 22. Подопригора Н.В. Математичне моделювання як метод навчання фізики : прикладний аспект. Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. № 3 (54). 2014. Т.2. С. 153-157.
 23. Подопригора Н.В. Функції моделювання щодо навчання математичних методів фізики майбутніх учителів фізики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2014. Вип. 47. С.226-233.
 24. Подопригора Н.В. Практична і прикладна спрямованість математичного моделювання у лабораторному практикумі з фізики педагогічного університету. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сергія: педагогічні науки. 2014. Вип. 116. С. 123-127.
 25. Подопригора Н.В. Навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2014. Вип.5. Ч.2. С. 137-145. (КДПУ ім. В.Винниченка).
 26. Подопригора Н.В. Проблеми побудови відкритої та гнучкої методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах. Наукові записки. Серія : педагогічні науки. 2014. Вип. С. 114-117. (КДПУ ім. В. Винниченка).
 27. Подопригора Н.В. Розробка навчальних посібників з теоретичної фізики для педагогічних університетів на засадах компетентнісного підходу. Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць Інституту педагогіки НАПН України. 2014. Вип. 14. С. 544-553. (Index Copernicus).
 28. Подопригора Н.В. Прикладна спрямованість математичних методів фізики у педагогічному університеті: вікове рівняння. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2014. Вип.20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. С. 151-153. DOI: 10.32626/2307-4507.2014-20.151-153. (Index Copernicus).
 29. Подопригора Н.В. Теоретико-методологічні засади моделювання методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах. Проблеми сучасного підручника. 2013. Вип. 13. С. 198-205.
 30. Подопригора Н.В. Теоретичні і експериментальні методи введення силових характеристик електромагнітного поля при підготовці майбутніх учителів фізики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сергія : педагогічні науки. 2013. Вип. 109. С. 240-244.
 31. Подопригора Н.В. Актуальні проблеми побудови методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. 2013. Вип. 40. С. 197-201.
 32. Подопригора Н.В. Про навчання експериментальних і теоретичних методів фізики у педагогічному університеті. Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2013. Вип. 4. Ч. 1. С. 204-209. (КДПУ ім. В. Винниченка).
 33. Подопригора Н.В. Формування функціональних дослідницьких навичок під час розв’язування експериментальних задач. Фізика і астрономія у сучасній школі. 2013. № 4. С. 11-15.
 34. Подопригора Н.В. Акустичний датчик у навчальному експериментуванні майбутніх учителів. Наукові записки. Серія : педагогічні науки. 2013. Вип.121. Ч.1. С. 202-207. (КДПУ ім. В. Винниченка).
 35. Подопригора Н.В., Вовкотруб В.П. Експериментальні задачі як пропедевтичний чинник до підготовки і виконання лабораторного практикуму з фізики. Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2013. Вип. 3. С. 44-51. (КДПУ ім. В. Винниченка).
 36. Подопригора Н.В. Вивчення електромагнітної індукції на основі наукового методу пізнання. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2013. Вип.19: Інновації технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. С. 173-177. DOI: 10.32626/2307-4507.2013-19.173-177. (Index Copernicus).
 37. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Вивчення симетрій майбутніми вчителями фізики. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Педагогічні науки). 2012. Ч. 4. С. 288-297.
 38. Подопригора Н.В., Гур’євська О.М. Використання мнемотехнік у методиці навчання термодинаміки. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: педагогічна. 2012. Вип. 18: Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. С. 223-225.
 39. Подопригора Н.В., Вовкотруб В.П. Модернізація змісту робіт фізичного практикуму з електродинаміки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2012. Вип. 32. С. 38-45.
 40. Подопригора Н.В. Закони збереження у квантовій механіці та їх зв’язок з властивостями симетрій простору-часу. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2011. Вип. 1. С. 80-84. (КДПУ ім. В. Винниченка).
 41. Подопригора Н.В. Формування моделюючої компетентності вчителя фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. 2010. Вип. 16 : Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. С. 51-54.
 42. Подопригора Н.В. Комплексна підготовка до вивчення теоретичних основ будови і використання датчиків у фізичному експерименті. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2010. Вип. 90. С. 219-223. (КДПУ ім. В. Винниченка).
 43. Подопригора Н.В., Гур’євська О.М. Інноваційні підходи до тестування з теоретичної фізики в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Наша школа. 2009. № 6. С. 68-73.
 44. Подопригора Н.В., Трифонова О.М. Про деякі методологічні особливості вивчення елементарних частинок та фундаментальних взаємодій. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. 2009.  Вип. 15 : Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. С. 326-328.
 45. Подопригора Н.В. Залежність маси від швидкості у спеціальній теорії відносності шкільного курсу фізики. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2009. Вип. 82. Ч. 1.С.85-91. (КДПУ ім. В. Винниченка).
 46. Подопригора Н.В. Розв’язування вибраних задач високого рівня складності в обсязі програм і змісту шкільного курсу фізики. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2008. Вип. 77. Ч.1. С. 228-232. (КДПУ ім. В.Винниченка).
 47. Подопригора Н.В. Закон збереження електричного заряду та його інваріантність відносно калібрувальних перетворень. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. 2007. Вип. 72. Ч.1. – С. 211-218. (КДПУ ім. В. Винниченка).
 48. Влвкотруб В.П., Подопригора Н.В. Особливості реалізації дидактичних принципів навчання фізики в сучасних умовах реформування сучасної фізичної освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Педагогічні науки). 2006. С.42-47.
 49. Подопригора Н.В. Запровадження елементів кредитно-модульної системи навчання курсу «Вступ до навчального фізичного експерименту». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2006. Вип. 66. С. 105-112. (КДПУ ім. В.Винниченка).
 50. Подопригора Н.В., Мірошніченко О. Прикладна спрямованість вивчення співвідношення невизначеностей. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2005. Вип. 60. Ч.1. С.276-283. (КДПУ ім. В.Винниченка).
 51. Вовкотруб В.П. В.О., Величко С.П., Коршак Є.В., Подопригора Н.В. Сухомлинський і реформування фізичної освіти з загальноосвітній школі. Фізика та астрономія в школі. 2004.  №1. С. 4-7.

Публікації у міжнародних виданнях:

 1.  ПодопригораН.В. Интегративный подход к обучению математическим методам физики в педагогическом вузе. Univers Pedagogic. 2015. №1 (45). 71-79. (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Educaţiei al Republicіі Moldova).
 2.  Podoprygora N., Tkachenko А.  How the Cycle of Scientific Knowledge is Reflected in the Course of Solid State Physics: the Effect of Magnetic Flux Quantization. American Journal of Educational Research. № 12 B: Special Issue on «Ensuring the quality of higher education». 2014. 61-69.
 3. Подопригора Н.В. Комплексне представлення співвідношень невизначеностей у процесі підготовки майбутніх учителів фізики. Scienceand Educationa New Dimension. Pedagogyand Psychology. 2014. II. Issue: 26. 48-54.
 4. Podoprygora N. Organization and realization of the experimental cycle of scientific cognition at Physics study [Electronic resource].  Latin-American Journal Physics Education. 2014. Vol. 8. No.1, March. 13-21. Режим доступу: http://www.lajpe.org.
 5. Подопригора Н.В. Роль экспериментальных задач в адаптации первокурсников к физическим лабораторным практикумам. Научные труды МГУТУ. 2008. Вып. 12 : Стратегия развития образования : эффективность, инновации, качество. Т. 1. С. 388-393. (Московский государственный университет технологий и управления, РИО).
 6. Подопригора Н.В. Особенности тестирования студентов по теоретической физике. Научные труды МГУТУ. 2007. Вып. 11 : Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынка образовательных услуг. Т. 1. С.231-237. (Московский государственный университет технологий и управления, РИО).
 7. Вовкотруб В.П., Подопригора Н.В. Адаптация студентов к выполнению физических практикумов. Научные труды МГУТУ. 2005. Вып. 9 : Роль государственных образовательных стандартов в условиях реализации Болонской декларации. Т. 2.  С. 122-129. (Московский государственный университет технологий и управления, РИО).

Публікації за результатами участі в наукових конференціях

 1. Подопригора Н.В. Проблеми формування та реалізації освітньої програми «середня освіта (природничі науки)» на другому (магістерському) рівні вищої освіти Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції: матер. всеукр. наук.-метод. семінар, 13 лист. 2020 р.: матеріали семінару. Умань, 2020. C. 63–67.
 2. Подопригора Н.В., Тихонова А.Є. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні природничих наук Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції: всеукр. всеукр. наук.-метод. семінар, 13 лист. 2020 р.: матеріали семінару. Умань, 2020. C. 84–87.
 3. Подопригора Н.В., Ляшок К.А. Засоби активізації пізнавального інтересу учнів у навчанні природничих наук Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції: матер. всеукр. наук.-метод. семінар, 13 лист. 2020 р.: матеріали семінару. Умань, 2020. C. 51–53.
 4. Подопригора Н.В. Розвиток методологічних поглядів на навчання фізики в умовах становлення нової освітньої парадигми. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2020 р. Тернопіль, 2020. C. 21–24.
 5. Подопригора Н.В., Балинська Н.В. Розвиток експериментаторських умінь старшокласників у навчанні природничих наук. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2020 р. Тернопіль, 2020. C. 258–261.
 6. Подопригора Н.В., Гусліста А.В. Розвиток дослідницьких умінь учнів у навчанні природничих дисциплін. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2020 р. Тернопіль, 2020. C. 245–249.
 7. Подопригора Н.В. Формування готовності майбутніх учителів природничих наук до застосування засобів навчального фізичного експерименту Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, технології та інновації: матеріали всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 14-24 жовт. 2019 р. Кропивницький, 2019. C. 73–75.
 8. Podoprygora N. The comparative-concerted approach to teaching of the theoretical physics, to learn out more about conservation of electric charge. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I INNOWACYJNE W XXI WIEKU: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice, 23–24wrzesnia 2019.
 9. Подопригора Н.В. Формування досвіду виконання учнями вимірювань фізичних величин засобами навчального фізичного експерименту. Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти: матеріали всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 12-13 верес. 2019 р.: матеріали конф. Херсон, 2019. C. 48–50.
 10. Подопригора Н.В. Дидактичні аспекти формування змістово-процесуальних складників навчання природничих наук. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 трав. 2019 р.: матеріали конф. Тернопіль, 2019. C. 195–198.
 11. Подопригора Н.В. Формування готовності майбутніх учителів фізики до самостійної експериментаторської діяльності в лабораторному фізичному практикумі. Scientific and pedagogic internship "Natural science education as a component of the education system in Ukraine and EU countries" : Internship proceedings, March 25 – April 5, 2019. Wloclawek, Republic of Poland. P. 22-27.
 12. Подопригора Н.В., Ткаченко А.В. Сучасні тенденції оновлення змісту навчання майбутніх вчителів фізики та інформатики. Проблеми математичної освіти: матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 11-12 квіт. 2019 р. Черкаси, 2019. C. 172–174.
 13. Подопригора Н.В. Формування наукового світогляду майбутніх учителів природничих наук. Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 21 бер. 2019 р. Кропивницький, 2019. C. 257–258.
 14. Подопригора Н.В. Дидактичні лінії формування змісту навчання природничих дисциплін. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищий школі: матеріали  міжнар. наук.-практ. конф., 13-15 вер. 2018 р. Херсон, 2018. C. 107–108.
 15. Подопригора Н.В., Клоц Є.О. Інтеграційні процеси професійної підготовки майбутній учителів природничих наук. Проблеми та інновації природничо-математичній, технологічній та професійній освіті: матеріали VI міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., 16-20 квіт. 2018 р. Кропивницький, 2018. C. 8–10.
 16. Подопригора Н.В. Системний підхід у дослідженнях методичних систем навчання теоретичної фізики. Проблеми та інновації природничо-математичній, технологічній та професійній освіті: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 10-21 квіт. 2017 р. Кропивницький, 2017. C. 29–31.
 17. Подопригора Н.В. Формування в студентів когнітивних навичок мислення на засадах таксономії Блума. Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-22 жовт. 2016 р.Кропивницький, 2016. C. 78–79.
 18. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Цілеспрямоване формування математичної компетентності з фізики. Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей: міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 2016 р. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 30–32.
 19. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Засоби діагностики знань як чинник забезпечення якості підготовки фахівця з вищою освітою. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 вер. 2016 р. Херсон, 2016. С. 91–93.

Авторські свідоцтва:

 1. А. с. Літературний письмовий твір наукового характеру «Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 014 «Середня освіта (Природничі науки)» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти» / О.М. Трифонова, Н.В. Подопригора, М.І. Садовий, М.В. Хомутенко, Н.А. Калініченко, В.М. Плющ (Україна) – № 86959 ; заявка 19.02.2019 № 87666 ; зареєстровано 19.03.2019 ; опублік. 26.04.2019, Бюл. № 52.
 2. А. с. Літературний письмовий твір наукового характеру «Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 014 «Середня освіта (Природничі науки)» на другому (магістерському) рівні вищої освіти» / Н.В. Подопригора, О.М. Трифонова, М.І. Садовий, М.В. Хомутенко, О.В. Гулай, Є.О. Клоц (Україна) – № 86960; заявка 19.02.2019 № 87665 ; зареєстровано 19.03.2019 ; опублік. 26.04.2019, Бюл. № 52.

Нормативні документи

 1. Правила прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році / [Подопригора Н.В., Клоц Є.О., Михида С.П., Харченко С.П., Сільченко Ю.Ю., Щорба Т.В.] // Міністерство освіти і науки України; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький: РВЦ ЦДПУ ім. Винниченка, 2019. – 303 с. – (Рекомендовано до видання вченою радою ЦДПУ ім. В. Винниченка (протокол № 14 від 27 червня 2019 року)
 2. Правила прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році / [Подопригора Н.В., Клоц Є.О., Михида С.П., Харченко С.П., Сільченко Ю.Ю., Щорба Т.В.] // Міністерство освіти і науки України; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький: РВЦ ЦДПУ ім. Винниченка, 2018. – 270 с. – (Рекомендовано до видання вченою радою ЦДПУ ім. В. Винниченка (протокол № 15 від 25 червня 2018 року)
 3. Правила прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2017 році / [Подопригора Н.В., Клоц Є.О., Михида С.П., Харченко С.П., Сільченко Ю.Ю., Щорба Т.В.] // Міністерство освіти і науки України; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький: РВЦ ЦДПУ ім. Винниченка, 2017. – 252 с. – (зі змінами (протокол № 16 від 17 липня 2017 року)