36 кваліфікаційних робіт було захищено на фізико-математичному факультеті ЦДПУ магістрантами спеціальності Середня освіта (Трудове навчання та технології).  Екзаменаційна комісія у складі проф. О.М. Царенка (голова комісії), проф. М.І. Садовогодоц. О.В. Абрамової та секретаря К.О. Гавриленко працювала три дні 26-28 грудня 2018 року.

234

Шістнадцять магістерських робіт комісією було оцінено на «відмінно», серед яких найкращими визнано кваліфікаційні роботи Олександра Миколайовича Царенка (тема «Активізація пізнавальної діяльності учнів профільної школи засобами доповненої реальності», науковий керівник проф. О.В. Єжова), Ольги Олексіївни Кисельової (тема «Методика комп’ютерного конструювання одягу у проектно-технологічній діяльності старшокласників», науковий керівник проф. О.В. Єжова), Юлії Сергіївни Колтко (тема «Методика формування в учнів старшої школи компетентностей про перетворювальну діяльність людини з техногенних і демографічних проблем в сучасному суспільстві», науковий керівник доц. А.І. Ткачук), Анастасії Олександрівни Перерви (тема «Інноваційні технології художнього оздоблення одягу в проектній діяльності учнів старшої школи», науковий керівник проф. О.В. Єжова), Галини Миколаївни Ткаченко (тема «Інноваційні технології навчання автосправи у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах», науковий керівник доц. О.М. Царенко), Максима Юрійовича Віляди (тема «Ресурсне забезпечення розділу «Матеріалознавство деревообробного виробництва» в профільному навчанні зі спеціалізації «Деревообробка» в 11 класі», науковий керівник доц. С.І. Рябець), Романа Вікторовича Колісника (тема «Методика організації та проведення занять з позакласної роботи на прикладі гуртка «Радіотехнічне конструювання»», науковий керівник доц. С.О. Кононенко), Ірини Станіславівни Соловей (тема «Методика застосування інтерактивної взаємодії учнів старшої школи на уроках технологій», науковий керівник доц. О.В. Абрамова) та Інни Сергіївни Фещенко (тема «Методика формування фахових компетентностей на уроках технологій (спеціалізація «Швейна справа»)», науковий керівник доц. Л.О. Чистякова).

567

Магістранти під керівництвом провідних викладачів кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснили вагомий внесок у розвиток студентської наукової роботи на фізико-математичному факультеті, про що засвідчує їх участь у Міжнародних науково-практичних конференціях (зокрема, Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», 20 квітня 2018 р., м. Київ, КНУТД; VІ Міжнародній науково-практичній онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», 19-20 квітня 2018 р., м. Кропивницький, ЦДПУ; IV Міжнародній науково-практичній конференції, 5-9 листопада 2018 р., Херсон, ХНТУ; VІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» та інших), публікація статей у наукових журналах (зокрема, Наукові записки. Серія: Педагогічні науки та інших).

89101112

Також кращі роботи магістранток зі створення колекції швейних виробів було представлено на Національному фестивалі таланту і грації «Перлина країни 2018» (м. Київ, листопад 2018 р., Диплом 1 місце за колекцію сценічного костюму) та Міжнародних фестивалях «International Art Festival «Treasures of Aegean Sea» (Greece, липень 2018 р.) й «Об’єднаймо дітей мистецтвом» (м. Кропивницький, квітень 2018 р.).

131415

Вітаємо магістрантів із успішним захистом кваліфікаційних робіт й зичимо професійного зростання!

Інформацію підготувала доцент О.В. Абрамова