tkachuk

кандидат технічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Рідинна епітаксія твердих розчинів сполук А4В6 для діодів Шотткі» (спеціалізована вчена рада К 67.052.03 Херсонського державного технічного університету, 2003 р.)

Наукові інтереси:  особливості вивчення нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» й «Цивільний захист» у вищих педагогічних навчальних закладах; дослідження неохолоджуваних сенсорів ІЧ-випромінювання на основі InAs та InSb p-n-переходів.

Автор понад 115 наукових та методичних друкованих праць, серед яких близько 20 навчальних посібників.

 

Народився 17.06.1976 р. в м. Кіровограді Кіровоградської області. У 1993 році закінчив із золотою медаллю Кіровоградську СШ № 6. У 1998 році закінчив з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Фізика і математика», працював на посаді старшого лаборанта, завідуючого лабораторією, асистентом, викладачем, старшим викладачем, а з 2004 р. – на посаді доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання КДПУ ім. В. Винниченка.

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Рідинна епітаксія твердих розчинів сполук А4В6 для діодів Шотткі» за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки. У 2005 році йому присвоєне вчене звання – доцент.

З вересня 2004 р. по червень 2009 р. Ткачук А.І. займав посаду голови Ради молодих науковців Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Двічі був стипендіатом Кабінету міністрів для молодих науковців в 2005-2007 рр. та 2007-2009 рр.

Ткачук А.І. викладає такі лекційні курси, як «Технічна механіка», «Актуальні питання матеріалознавства», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Охорона праці», «Цивільний захист». На високому науково-методичному рівні він розробив навчально-методичні комплекси та матеріали по таким дисциплінам, як «Технічна механіка», «Опір матеріалів», «Актуальні питання матеріалознавства», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Цивільний захист».

Автор понад 115 наукових та методичних друкованих праць, серед яких близько 20 навчальних посібників.

 

Основні публікації:

 1. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" / А.І. Ткачук, О.В. Пуляк. – Перевидання, доповнене та перероблене. – Кропивницький: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард". – 2017. – 184 с.
 2. Основи охорони праці. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" / А.І. Ткачук, С.М. Богомаз-Назарова. – Перевидання, доповнене та перероблене. – Кропивницький: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард". – 2017. – 156 с.
 3. Технічна механіка. Статика абсолютно твердого тіла. Опір матеріалів: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів напряму підготовки 6.010103 «Технологічна освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» / А. І. Ткачук. – Кіровоград: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард". – 2015. – 260 с.
 4. A.V. Sukach, V.V. Tetyorkin, A.I. Tkachuk. Electrical properties of InSb p-n junctions prepared by diffusion methods // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 2016. V. 19, N. 3, P. 295-298
 5. InAs фотодіоди (огляд) / А.В. Сукач, В.В. Тетьоркін, І.М. Матіюк, А.І. Ткачук // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. - 2015. - Вип. 50, - С. 53-79.
 6. V.V. Tetyorkin, A.V. Sukach, V.A. Boiko, A.I. Tkachuk. Characterization of grain boundaries in CdTe polycrystalline films // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 2015. V. 18, N. 4, P. 428-432. 
 7. A.V. Sukach, V.V. Tetyorkin, A.I. Tkachuk. Carrier transport mechanisms in reverse biased InSb p-n junctions // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 2015. V. 18, N. 3, P. 267-271.

 8.  

  A. Sukach , V. Tetyorkin , A. Voroschenko , A. Tkachuk , M. Kravetskii , I. Lucyshyn. Carrier transport mechanisms in InSb diffusion p-n junctions // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2014. V. 17, N 4. P. 325-330.
 9. A.V. Sukach, V.V. Tetyorkin, A.I. Tkachuk. Heterostructure ohmic contacts to p-CdTe polycrystalline films // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2014. V. 17, N 3. P. 268-271.

 10. Патент на корисну модель № 91417 «Гетероструктурний омічний контакт до полікристалічних шарів телуриду кадмію р-типу провідності» / Ворощенко А. Т., Сукач А. В., Тетьоркін В. В., Ткачук А. І. – Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.07.2014.
 11. Електричні та фотоелектричні властивості гетеропереходів a-SiCN/c-Si/ А.В. Сукач, В.В. Тетьоркін, В.І. Іващенко, О.К. Порада, А.О. Козак, А.І. Ткачук, А.Т. Ворощенко // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. - 2013. - Вип. 48, - С. 96-104.
 12. Механізми перенесення заряду в полікристалічних сандвіч-структурах p+-PbTe/p-CdTe/p+-PbTe/ А.В. Сукач, В.В. Тетьоркін, А.І. Ткачук, А.Т. Ворощенко, М.Ю. Кравецький, І.Г. Луцишин // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. - 2013. - Вип. 48, - C. 130-135.
 13. Безпека життєдіяльності. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / А.І. Ткачук, О.В. Пуляк, С.О. Кононенко. – Перевидання, доповнене та перероблене. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард». – 2013. – 184 с.
 14. Цивільний захист. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / А.І. Ткачук, О.В. Пуляк. – Перевидання, доповнене та перероблене. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – 184 с.
 15. V. Tetyorkin, A. Sukach and A. Tkachuk. Infrared Photodiodes on II – VI and III – V Narrow-Gap Semiconductors. In: Photodiodes – from fundamentals to applications // Ed. Ilgu Yun, INTECH open, 2012. P. 403 – 426, ISBN № 980-953-307-563-6. 
 16. Volodymyr Tetyorkin, Andriy Sukach and Andriy Tkachuk. Chapter 20. InAs Infrared Photodiodes // Advances in Photodiodes / Edited by Gian-Franco Dalla Betta. – Published by InTech. ––
 17. Ткачук А.І., Тетьоркін В.В., Царенко О.М., Рябець С.І., Ковальов Ю.Г. Інфрачервоні сенсори на основі багатокомпонентних твердих розчинів халькогенідів свинцю-олова // Науково-технічний журнал «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології». – 2012. – Т. 3 (9), № 1. – С. 36-41.

Профіль в Google Scholar