Sadovijзавідувач кафедрою, доктор педагогічних наук, професор

 

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, 2002 р.)

Наукові інтереси: технологія професійної освіти.

Має більше 680 науково-методичних публікацій.

Народився 20 серпня 1947 року в с. Водяне, Юр’ївського району, Дніпропетровської області.

Трудову діяльність розпочав з 1965 року теслею у колгоспі «Комунар» Павлоградського району, Дніпропетровської області одночасно був секретарем комітету комсомолу колгоспу. У 1970 р. закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С.Пушкіна за спеціальністю «фізика», працював учителем фізики Павлишської середньої школи Онуфріївського району Кіровоградської області. У 1971- 972 роках служив у лавах Радянської Армії в Німецькій Демократичній Республіці; з 1974 року – замполіт роти (м. Обнінськ Калужської області), з 1975 по 1976 рік – секретар комітету комсомолу, пропагандист військової частини у м. Калуга, заступник командира військової частини з політичної частини.

Педагогічну діяльність продовжив із вересня 1972 р., учителем фізики середньої школи № 4 м. Кіровограда. З вересня 1976 р. займав посаду інспектора шкіл відділу освіти Ленінського райвиконкому м. Кіровограда, а згодом Кіровоградського облвиконкому, одночасно за сумісництвом працював учителем фізики та електротехніки ЗОШ № 19 м. Кіровограда.

З вересня 1982 року працює в Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О.С. Пушкіна старшим викладачем кафедри фізики. Захистив кандидатську дисертацію, (1986 р.). З  1985 року працював заступником, а з 1986 р. по 1988 р. деканом фізико-математичного факультету КДПУ ім. О.С. Пушкіна. У 1988-1991 рр. – секретар парткому інституту.

З серпня 1991 року обраний доцентом кафедри фізики і методики її викладання Кіровоградського державного педінституту ім. В. Винниченка, у жовтні 1991 р. присвоєно звання доцента кафедри фізики та методики її викладання. У 1995-1998 рр. навчався в докторантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ). 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» у спеціалізованій раді Д. 26.053.03 в НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Із 2003 р. по теперішній час – професор кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

2011-2015 рр. – проректор із наукової роботи КДПУ ім. В.Винниченка.

Із 2012 р. по теперішній час – завідувач кафедрою теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Із 2012 р. – керівник лабораторії дидактики фізики Інституту педагогіки НАПН України Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Член Конкурсної комісії з призначення Премій Верховної Ради України найталановитішим молодими ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (з 2009 р.); член 5 редколегій науково-методичних журналів навчальних закладів України; голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02— теорія та методика навчання (фізика) (з лютого 2014 р.).

Засновник Кіровоградської обласної організації Соціалістичної партії України (з вересня 1991 р.), перший секретар Кіровоградського обкому СПУ, член Політради, член Політвиконкому СПУ; голова Соціалістичної партії України (із cерпня 2015 р.); президент Всеукраїнської Асоціації Працівників професійно-технічної освіти України; Народний депутат України IV та V скликання (2005 – 2007 рр.), депутат Кіровоградської обласної ради двадцять другого скликання (1994-1998 рр.), депутат Кіровоградської міської ради двадцять четвертого і двадцять п’ятого скликання (2002-2005 рр.), депутат Кіровоградської міської ради 6-го скликання з листопада 2010р. Помічник-консультант Голови Верховної Ради України з 1996 р по травень 2003 р. (на громадських засадах). Розробник і автор 43 законопроектів (8 діючих Законів України) та Постанов Верховної Ради України щодо побудови інформаційного суспільства в Україні, інноваційного розвитку держави, соціального захисту вчителя і науковця, студента, забезпечення обов'язкової середньої освіти, збереження і розвитку профтехосвіти і вищої школи.

Нагороджений  Почесною грамотою Верховної Ради України, Відмінник народної освіти України, медаллю А.С. Макаренка, знаком Петра Могили і За наукові досягнення (2006, 2007 р.), медалями «За сприяння органам внутрішніх справ України» і Ветеран праці (2008 р.), Відзнакою Кіровоградської міськради «За слуги ІІ ступеня», Почесною відзнакою СПУ ІІІ ступеня.

Автор більше 680 науково-методичних публікацій.

Під керівництвом М.І. Садового захищені 8 кандидатських та 2 докторські дисертації.

 Основні опубліковані праці:

 1.  Система трудового виховання у діяльності Івана Гуровича Ткаченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Вип. 177, Ч. ІІ. С. 69-73. (Copernicus і Google Scholar).
 2.  Інноваційні підходи науково-педагогічної системи І.Є. Тамма. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Вип. 177, Ч. ІІ. С. 73-76. (Copernicus і Google Scholar). (у співавторстві).
 3.  Дидактичні засади формування готовності майбутніх учителів технологій до використання сервісів Google. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Вип. 177, Ч. ІІ. С. 77-81. (Copernicus і Google Scholar). (у співавторстві).
 4. Наукова картина світу ХХІ століття: інтегративність природничих і технічних наук. Навчальний посібник. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. 332 с. (Вч.рада ЦДПУ протокол №12 від 27 травня 2019 р.). (у співавторстві).
 5.  Автоматизовані системи програмних навчальних комплексів. Навчально-методичний посібник. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. 120 с. (у співавторстві).
 6.  Digitization of the experiment in natural sciences as a means of information and digital competence formation of specialists in professional education. Modern Technologies in the Education System: monograph. Katowice: Katowice School of Technology, 2019. P. 203-210.
 7.  Навчально-методичний посібник «Автоматизовані системи програмних навчальних комплексів». А. с. Навчально-методичний посібник «Автоматизовані системи програмних навчальних комплексів» / (Україна) – № 93108; заявка 28.08.2019 № 94231 ; зареєстровано 17.10.2019. (у співавторстві).
 8.  Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій при розв’язуванні фізико-технічних задач. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2019. Вип. 183. С. 29–38 (Index Copernicus). (у співавторстві).
 9. Establishing conditions for the occurrence of dynamic auto-balancing in a rotor on two elastic-viscous supports. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol 1, № 7 (103) Applied mechanics. С. 50–57. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/192598. (Scopus). (у співавторстві).
 10. Методичні рекомендації до атестації здобувачів освітнього ступеня магістра (у формі захисту кваліфікаційної роботи): для студ. галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність: 014 «Середня освіта (Природничі науки)». Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Природничі науки)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2020. 46 с. (у співавторстві).
 11. Searching for the two frequency motion modes of a three mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of a passive auto balancer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol 4, № 7 (106) Applied mechanics. С. 103–111. (у співавторстві).

     DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.209269.

 1. Bounded solutions of evolution equations. I. (Обмежені розв’язки еволюційних рівнянь. I). Nonlinear Oscillations: international mathematical journal. 2020. vol. 23, No. 3. pp. 291-320. (у співавторстві).

     URL: https://www.imath.kiev.ua/~nosc/web/show_article.php ISSN 1562-3076

 1. Особливості формування проектно-технологічної компетентності засобами 3D-моделювання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2020. Вип. 191. С. 170–175 (Index Copernicus). (у співавторстві).
 2. Реалізація методолого-дидактичного підходу підготовки фахівців професійної та технологічної освіти Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2020. Вип. 191. С. 264 – 269 (Index Copernicus). (у співавторстві).
 3. The use of computer graphics in teaching physics and technical disciplines at pedagogical universities. Інформаційні технології і засоби навчання, 80(6), (2020) 188–206. (у співавторстві).https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.3740 URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3740 (Web of Science)

 

Профіль в Google Scholar 

Профіль в Scopus

Профіль в Web of Science