Sadovij доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1970 р.

Посада: професор кафедри математики та цифрових технологій ЦДУ імені Володимира Винниченка

Учене звання: професор

Напрями наукової та професійної діяльності: Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (номер держ. реєстр. 0116U005381, з 2016); Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища (номер держ. реєстр. № 0116U005379, 2016–2018); Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в профільній школі (номер держ. реєстр. 0116U005382, 2016–2018); Сучасні освітні технології у підготовці фахівців технологічної та професійної освіти (номер держ. реєстр. 0123U100957, 2022–2024); Цифровізація освітнього середовища та STEM-технології (номер держ. реєстр. 0122U201725, 2022–2024).

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи»зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2002 р.)

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення методики вивчення фізичної оптики в школі на основі структурно-логічного аналізу навчального матеріалу та знань учнів» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 1986 р.

Наукова школа: Під керівництвом М.І. Садового захищені 2 докторські дисертації, 10 кандидатських дисертацій та 1 дисертація доктора філософії:

 • Стадніченко Світлана Миколаївна, тема дисертації: «Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно орієнтованої технології в умовах профільного навчання» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)». Присуджено науковий ступінь к.пед.н., 2007 р.;
 • Трифонова Олена Михайлівна, тема дисертації: «Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)». Присуджено науковий ступінь к.пед.н., 2009 р.;
 • Дробін Андрій Анатолійович, тема дисертації: «Формування фізичних понять у школярів на основі статистичного та імовірнісного підходів» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)». Присуджено науковий ступінь к.пед.н., 2012 р.;
 • Єфіменко Світлана Миколаївна, тема дисертації: «Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу майбутнього учителя технологій у процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Присуджено науковий ступінь к.пед.н., 2015 р.;
 • Лазаренко Дмитро Сергійович, тема дисертації: «Методика навчання механіки в профільній школі» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)». Присуджено науковий ступінь к.пед.н., 2015 р.;
 • Слюсаренко Віктор Володимирович, тема дисертації: «Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)». Присуджено науковий ступінь к.пед.н., 2016 р.;
 • Лунгол Ольга Миколаївна, тема дисертації: «Методика навчання електродинаміки учнів вищих професійно-технічних навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)». Присуджено науковий ступінь к.пед.н., 2016 р.;
 • Суховірська Людмила Павлівна, тема дисертації: «Ресурсний підхід до методики навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)». Присуджено науковий ступінь к.пед.н., 2017 р.;
 • Кузьменко Ольга Степанівна, тема дисертації: «Теоретичні і методичні засади навчання фізики студентів технічних закладів вищої освіти на основі технологій STEM-освіти» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)». Присуджено науковий ступінь д.пед.н., 2020 р.;
 • Трифонова Олена Михайлівна, тема дисертації: «Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін» зі спеціальностей 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»,00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Присуджено науковий ступінь д.пед.н., 2020 р.;
 • Проценко Євгеній Анатолійович, тема дисертації: «Науково-педагогічна та громадська діяльність Ігоря Євгеновича Тамма (1895–1971) – лауреата Нобелівської премії» зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Присуджено науковий ступінь к.пед.н., 2021 р.;
 • Руденко Євген Володимирович, тема дисертації: «Методика навчання атомної та ядерної фізики у педагогічних коледжах І-ІІ рівня акредитації» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)». Присуджено науковий ступінь к.пед.н., 2021 р.;
 • Гайда Василь Ярославович, тема дисертації: «Методика формування самоосвітньої компетентності учнів основної школи в освітньому процесі з фізики на засадах сталого розвитку» зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика). Присуджено науковий ступінь доктора філософії, 2022 р.

Транслітерація імені: Mykola Sadovyi

Професійна діяльність. Досягнення, наукова та громадська діяльність.

Народився 20 серпня 1947 року в с. Водяне, Юр’ївського району, Дніпропетровської області.

Трудову діяльність розпочав з 1965 року теслею у колгоспі «Комунар» Павлоградського району, Дніпропетровської області одночасно був секретарем комітету комсомолу колгоспу. У 1970 р. закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С.Пушкіна за спеціальністю «фізика», працював учителем фізики Павлишської середньої школи Онуфріївського району Кіровоградської області. У 1971- 972 роках служив у лавах Радянської Армії в Німецькій Демократичній Республіці; з 1974 року – замполіт роти (м. Обнінськ Калужської області), з 1975 по 1976 рік – служба у військовій частині у м. Калуга, заступник командира військової частини з політичної частини.

Педагогічну діяльність продовжив із вересня 1972 р., учителем фізики середньої школи № 4 м. Кіровограда. З вересня 1976 р. займав посаду інспектора шкіл відділу освіти Ленінського райвиконкому м. Кіровограда, а згодом Кіровоградського облвиконкому, одночасно за сумісництвом працював учителем фізики та електротехніки ЗОШ № 19 м. Кіровограда.

З вересня 1982 року працює в Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О.С. Пушкіна старшим викладачем кафедри фізики. Захистив кандидатську дисертацію, (1986 р.). З  1985 року працював заступником, а з 1986 р. по 1988 р. деканом фізико-математичного факультету КДПУ ім. О.С. Пушкіна. У 1988-1991 рр. – секретар парткому інституту.

З серпня 1991 року обраний доцентом кафедри фізики і методики її викладання Кіровоградського державного педінституту ім. В. Винниченка, у жовтні 1991 р. присвоєно звання доцента кафедри фізики та методики її викладання. У 1995-1998 рр. навчався в докторантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ). 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» у спеціалізованій раді Д. 26.053.03 в НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Із 2003 р. по теперішній час – професор кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

2011-2015 рр. – проректор із наукової роботи КДПУ ім. В.Винниченка.

Із 2012 р. по липень 2023 р. – завідувач кафедрою теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності (2022–2023 кафедри технологічної та професійної освіти).

З вересня 2023 р. по тепер – професор кафедри математики та цифрових технологій.

Із 2012 р. по теперішній час – завідувач кафедрою теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Із 2012 р. – керівник лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки НАПН України Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Член Конкурсної комісії з призначення Премій Верховної Ради України найталановитішим молодими ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (з 2009 р.); член 5 редколегій науково-методичних журналів навчальних закладів України; голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02— теорія та методика навчання (фізика) (з лютого 2014 р.).

Засновник Кіровоградської обласної організації Соціалістичної партії України (з вересня 1991 р.), перший секретар Кіровоградського обкому СПУ, член Політради, член Політвиконкому СПУ; голова Соціалістичної партії України (із cерпня 2015 р.); президент Всеукраїнської Асоціації Працівників професійно-технічної освіти України; Народний депутат України IV та V скликання (2005 – 2007 рр.), депутат Кіровоградської обласної ради двадцять другого скликання (1994-1998 рр.), депутат Кіровоградської міської ради двадцять четвертого і двадцять п’ятого скликання (2002-2005 рр.), депутат Кіровоградської міської ради 6-го скликання з листопада 2010р. Помічник-консультант Голови Верховної Ради України з 1996 р по травень 2003 р. (на громадських засадах). Розробник і автор 43 законопроектів (8 діючих Законів України) та Постанов Верховної Ради України щодо побудови інформаційного суспільства в Україні, інноваційного розвитку держави, соціального захисту вчителя і науковця, студента, забезпечення обов'язкової середньої освіти, збереження і розвитку профтехосвіти і вищої школи.

Нагороджений  Почесною грамотою Верховної Ради України, Відмінник народної освіти України, медаллю А.С. Макаренка, знаком Петра Могили і За наукові досягнення (2006, 2007 р.), медалями «За сприяння органам внутрішніх справ України» і Ветеран праці (2008 р.), Відзнакою Кіровоградської міськради «За слуги ІІ ступеня», Почесною відзнакою СПУ ІІІ ступеня.

Дисципліни, які викладає: Основи інженерно-педагогічних досліджень, Історія та сучасність робототехніки та автоматизованих систем, Нормативно-методичні основи написання кваліфікаційних робіт, Інноваційні технології в галузі, Системи автоматизованого проєктування, Машинознавство: Основи робототехніки.

Є досвід лекційної системи навчання курсів з: синергетики в педагогічній освіті, технічних засобів навчання, охорони праці та безпеки життєдіяльності, електротехніки, радіотехніки, методики навчання фізики, методики трудового навчання, фізики твердого тіла, загальної фізики, історії фізики, історії науки і техніки, методики навчання природничих наук, концепції сучасного природознавства, концепції сучасної наукової картини світу, машинознавства: основи робототехніки, основ наукових досліджень, мехатроніки, методології та методики наукових досліджень, сучасних конструкційних матеріалів та нанотехнологій, самоорганізуючих систем та кібернетики.

Основні опубліковані праці:

Автор більше 770 науково-методичних публікацій.

Посібники та монографії:

 1. Трифонова О. М., Садовий М. І. Наукова картина світу ХХІ століття: інтегративність природничих і технічних наук: навчальний посібник. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. – 332 с. (Вч.рада ЦДПУ протокол №12 від 27 травня 2019 р.)
 2. Трифонова О. М., Хомутенко М. В., Садовий М. І. Автоматизовані системи програмних навчальних комплексів: навчально-методичний посібник. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. – 120 с.
 3. Фізика (рівень стандарту). Зошит для лабораторних робіт. 10 клас / В.Я. Гайда, М.І. Садовий, О.М. Трифонова, С.З. Мурза. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І. Абетка, 2019. 44 с. (лист ІМЗО від 09.07.2019 р. № 22.1/12-Г-607).
 4. Фізика (рівень стандарту). Зошит для лабораторних робіт. 11 клас / В.Я. Гайда, М.І. Садовий, О.М. Трифонова, В.В. Михайленко. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І. Абетка, 2019. 56 с. (лист ІМЗО від 09.07.2019 р. № 22.1/12-Г-608).
 5. Садовий М. І., Подопригора Н. В., Рєзіна О. В., Трифонова О. М., Хомутенко М. В. Хмаро зорієнтовані освітні середовища навчання інформатики та фізики : колективна монографія / За наук. ред. М.І. Садового; Міністерство освіти і науки України ; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2021. 373 с. (вчена рада ЦДПУ протокол 11 від 31 травня 2021 р.)
 6. Sadovyi M., Kuzmenko O., Gavrylenko O. Method and technique of experiment for optics: monograph. Kyiv: Junior Academy of Sciences of Ukraine, 2021. 380 p. ((протокол №3 від 17.06.2020 р. Льотна акадекмія НАУ; протокол № 7 від 02.07.20212 р. Мала академія наук НАН України))

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації до підготовки магістерських робіт за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Трудове навчання та технології) зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; [укл.: доц. Рябець С.І., проф. Садовий М.І., проф. Царенко О.М.]. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. 20 с.
 2. Гайда В.Я., Садовий М.І. Організація інноваційного освітнього простору шляхом впровадження інтерактивного дослідницького проекту «Фестиваль фізичного експерименту» з метою формування самоосвітньої компетентності учнів: навч. посібн. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2019. 58 с.
 3. Проценко Є.А., Садовий М.І. Особистість Ігоря Євгеновича Тамма: історико-педагогічний аспект: навчально-методичний посібник. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім.. В. Винниченка, 2019. 140 с.
 4. Методичні рекомендації до атестації здобувачів освітнього ступеня магістра (у формі захисту кваліфікаційної роботи): для студ. галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність: 014 «Середня освіта (Природничі науки)». Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Природничі науки)» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; [укладачі: Подопригора Н.В., Плющ В.М., Садовий М.І., Трифонова О.М.]. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2020. 46 с.
 5. Абрамова О.В., Клочек Л.В., Краснощок І.П., Куценко Т.В., Садовий М.І. Технологія виробів легкої промисловості. Виробнича (педагогічна) практика. Програма та методичні рекомендації для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»: посібник. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені В. Винниченка, 2020. 47 с. (реком. метод. ради протокол № 1 від 18.11.2020)
 6. Методичні рекомендації до підготовки курсових і дипломних (кваліфікаційних) робіт: для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [укладачі: О. В. Абрамова, Т. В. Куценко, М. І. Садовий, Д. В. Соменко, О. М. Трифонова]. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2020. 74 с.
 7. Гайда В.Я., Садовий М.І., Касьянчук В.Д. Методика навчання фізики: формування самоосвітньої та ІКТ компетентностей учнів 9 класу з використанням мобільних телефонів: навчально-методичний посібник. Тернопіль: ФОП Осадча Ю.В., 2020. 68 с.
 8. Федоренко В.П., Садовий М.І. Зошит для практичних робіт з фізики (механіка, молекулярна фізика): навчально-методичний посібник. Кривий Ріг: ФОП Конон В.М., 2021. 80 с.
 9. Федоренко В.П., Садовий М.І. Зошит для практичних робіт з фізики (електродинаміка, оптика, атомна фізика): навчально-методичний посібник. Кривий Ріг: ФОП Конон В.М., 2021. 84 с.
 10. Гайда В.Я, Садовий М.І, Бондар Н.І. Навчання фізики учнів у віртуальному середовищі Algodoo: навч.-метод. посібн. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. 84 с.
 11. Бевз А.В., Садовий М.І. Фізика. Професійно орієнтовані лабораторні роботи: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2021. 72 с.
 12. Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт з фізики та методики навчання фізики: для студентів предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [укладачі: Н. В. Подопригора, М. І. Садовий, О. М. Трифонова]. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2020. 32 с. (метод.р. ЦДПУ протокол № 1 від 22.09.2021 р.)
 13. Соменко Д.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні рекомендації до виробничої практики: для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). Кропивницький: РВВ ЦДПУ, 2021. 20 с. (метод.р. ЦДПУ протокол № 1 від 22.09.2021 р.)
 14. Інформаційно-методичні матеріали з атестації студкентів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та технології), галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка: метод. посібник / С.І. Рябець, М.І. Садовий, В.В. Чубар, [Заг. ред. М.І. Садового]. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені В. Винниченка, 2021. 80 с. (метод.р. ЦДПУ протокол № 1 від 22.09.2021р.)
 15. Садовий М.І., Трифонова О.М., Соменко Д.В. Методичні вказівки до виробничої практики: для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології). Другий (магістерський) рівень вищої освіти. Кропивницький: РВВ ЦДПУ, 2022. 20 с. (метод.рада ЦДУ, протокол № 2 від 07.12.2022)
 16. Садовий М. І., Соменко Д. В., Трифонова О. М. Методичні рекомендації до підготовки курсових і кваліфікаційних робіт: спеціальність 015 Професійна освіта (Цифрові технології) / для студентів закладів вищої освіти, що навчаються: за освітньо-професійною програмою Професійна освіта (Цифрові технології) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка другий (магістерський) рівень вищої освіти / Кропивницький: РВВ ЦДУ імені Володимира Винниченка, 2022. 50 с. (метод.рада ЦДУ, протокол № 2 від 07.12.2022)
 17. Виробнича (педагогічна) практика. Програма та методичні рекомендації для здобувачів спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) та спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні/Цифрові технології), перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: навчально-методичний посібник. Уклад.: О.В. Абрамова, Т.В. Куценко, М.І. Садовий, Д.В. Соменко, О.М. Трифонова, О.М. Щирбул, І.П. Краснощок, Л.В. Клочек. Кропивницький: РВВ ЦДУ імені В. Винниченка, 2023. 55 с.

Авторські свідоцтва:

 1. Авторське свідоцтво Літературний письмовий твір наукового характеру «Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 014 «Середня освіта (Природничі науки)» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти» / О.М. Трифонова, Н.В. Подопригора, М.І. Садовий, М.В. Хомутенко, Н.А. Калініченко, В.М. Плющ (Україна) – № 86959; зареєстр. 19.03.2019.
 2. Авторське свідоцтво Літературний письмовий твір наукового характеру «Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 014 «Середня освіта (Природничі науки)» на другому (магістерському) рівні вищої освіти» / Н.В. Подопригора, О.М. Трифонова, М.І. Садовий, М.В. Хомутенко, О.В. Гулай, Є.О. Клоц (Україна) – № 86960; зареєстр. 19.03.2019.
 3. Авторське свідоцтво Навчально-методичний посібник «Автоматизовані системи програмних навчальних комплексів» / О.М. Трифонова, М.В. Хомутенко, М.І. Садовий (Україна) – № 93108; заявка 28.08.2019 № 94231 ; зареєстровано 17.10.2019.
 4. Авторське свідоцтво Літературний письмовий твір наукового характеру «Структура сайту «Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка» / М.І. Садовий, В.В. Слюсаренко, О.М. Трифонова, М.В. Хомутенко (Україна). № 107838; зареєстр. 06.09.2021.
 5. Авторське свідоцтво Літературний письмовий твір наукового характеру «Структура блогу «Учителю Фізики» / В.Я. Гайда, М.І. Садовий (Україна). № 107895; зареєстр. 08.09.2021.
 6. Пат. 149438 України на корисну модель, МПК B07B 1/40, B06B 1/10, G01M 1/32 (2006.01), Інерційний збудник резонансних вібрацій спрямованої дії з тілами кочення / Філімоніхін Г.Б., Гуцул В.І., Подопригора Н.В., Рагулін С.В., Садовий М.І., Трифонова О.М., Якименко М.С., Якименко С.М.; заявник та патентовласник Центральноукраїнський нац. техн. університет: – № u202103488; заявл. 18.06.2021; дата, з якої є чинними права 18.11.2021; Патент опубліковано 17.11.2021, бюл. № 46/2021. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search
 7. Пат. 149439 України на корисну модель, МПК B07B 1/40, B06B 1/10, G01M 1/32 (2006.01), Маятниковий інерційний збудник резонансних вібрацій спрямованої дії / Філімоніхін Г.Б., Гуцул В.І., Подопригора Н.В., Рагулін С.В., Садовий М.І., Трифонова О.М., Якименко М.С., Якименко С.М.; заявник та патентовласник Центральноукраїнський нац. техн. університет: – № u202103489; заявл. 18.06.2021; дата, з якої є чинними права 18.11.2021; Патент опубліковано 17.11.2021, бюл. № 46/2021. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search
 8. Авторське свідоцтво Наукова стаття «Реалізація методолого-дидактичного підходу підготовки фахівців професійної та технологічної освіти» / Т.В. Хріненко, М.І. Садовий, С.І. Рябець, (Україна). № 117441; зареєстр. 23.03.2023.

Положення, концепції:

 1. Концепція розвитку кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на період 2019 – 2024 р. / Укл.: М.І. Садовий, О.М. Царенко, С.І. Рябець; за заг. ред. М.І.Садового. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. 20 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Filimonikhin, I. Filimonikhina, V. Pirogov, S. Rahulin, M. Sadovyi, G. Strautmanis, O. Tryfonova, M. Yakymenko Establishing conditions for the occurrence of dynamic auto-balancing in a rotor on two elastic-viscous supports// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol 1, № 7 (103) Applied mechanics.  С. 50–57.  (Scopus).
 2. Searching for the two frequency motion modes of a three mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of a passive auto balancer / Yatsun, G. Filimonikhin, A. Haleeva, L. Krivoblotsky, Y. Machok, M. Mezitis, N. Podoprygora, M. Sadovyi, G. Strautmanis. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol 4, № 7 (106) Applied mechanics. С. 103–111. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.209269 (Scopus).
 3. Bihun D.S., Pokutnyi O.O., Kliuchnyk I.G., Sadovyi M.I., Tryfonova O.M. Bounded solutions of evolution equations. I. /Ограниченные решения эволюционных уравнений. I. Nonlinear Oscillations: international mathematical journal 2020. vol. 23, No. 3. pp. 291-320. Access: https://www.imath.kiev.ua/~nosc/web/show_article.php?article_id=1319&lang=ru
 4. Трифонова О.М. , Садовий М.І., Рєзіна О.В., Використання комп’ютерної графіки під час навчання фізики і технічних дисциплін в педагогічних університетах (The use of computer graphics in teaching physics and technical disciplines at pedagogical universities) Інформаційні технології і засоби навчання № 80(6), 2020. Р. 188–206. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.3740Access: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3740
 5. Хомутенко М.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі// Інформаційні технології і засоби навчання.  2015.Т. 45, №1.  C. 78-92.  (Web of Science).
 6. Sadovyi, M., Terenko, O., Filimonova, T., Malanchuk, S., Vovkochyn, L., Paslawska, A., & Oros, I. (2022). The Use of Information and Communication Technologies in Education of Students’ Civic Responsibility. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22 (7), 213-219. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202207/20220726.pdf https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.26 (Web of Science)
 7. Kostyria, I., Bereziuk, D., Sadovyi, M., Podoprygora, N., & Tryfonova, O. (2023). Use of smart technologies in the training of specialists in higher education institutions. Amazonia Investiga, 12(62), 149-157. https://doi.org/10.34069/AI/2023.62.02.13 (Web of Science)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Садовий М.І. Система трудового виховання у діяльності Івана Гуровича Ткаченка // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – Вип. 177, Ч. ІІ. – С. 69-73.
 2. Садовий М.І., Проценко Є.А., Донець Н.В. Інноваційні підходи науково-педагогічної системи І.Є. Тамма // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – Вип. 177, Ч. ІІ. – С. 73-76.
 3. Садовий М.І., Токаренко М.А. Дидактичні засади формування готовності майбутніх учителів технологій до використання сервісів Google // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – Вип. 177, Ч. ІІ. – С. 77-81.
 4. Садовий М.І., Рєзіна О.В., Трифонова О.М. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій при розв’язуванні фізико-технічних задач. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2019. Вип. 183. С. 29–38.
 5. Садовий М.І. Принципи історизму та синергетики у становленні витоків технологічної освіти в ЦДПУ ім. В. Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2020. Вип. 191. С. 28 – 33.
 6. Хомутенко М.В., Садовий М.І., Трифонова О.М., Курнат Г.Л. Особливості формування проектно-технологічної компетентності засобами 3D-моделювання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2020. Вип. 191. С. 170–175.
 7. Хріненко Т.В., Садовий М.І., Рябець С.І. Реалізація методолого-дидактичного підходу підготовки фахівців професійної та технологічної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2020. Вип. 191. С. 264 – 269.
 8. Садовий М.І. Особливості методики професійно спрямованого навчання загальноосвітніх дисциплін у закладах фахової передвищої освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2021. Вип. 198. С. 55–69.
 9. Гайда В.Я., Садовий М.І., Михайленко В.В. Формування самоосвітньої компетентності учнів шляхом організації дослідницької діяльності засобами «Arduino». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2021. Вип. 198. С. 212–217.
 10. Прудченко С.А., Садовий М.І. Наукова спадщина професора, доктора технічних наук В.П. Дущенка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2021. Вип. 198. С. 246–250.
 11. Федоренко В.П., Садовий М.І. Результати педагогічного експерименту за інтерактивного професійно спрямованого навчання фізики у медичних коледжах. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2021. Вип. 198. С. 250–254.
 12. Садовий М.І. Історія кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Вища школа. 2021. Вип. 6 (202). С. 116–127.
 13. Садовий М.І., Соменко Д.В., Трифонова О.М. Робототехнічні комплекти в освітньому процесі. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип. 27. С. 125–128.
 14. СадовийМ.І., Трифонова О.М., Курнат Г.Л. Розв’язування задач із природничих наук та астрономії засобами мови Python і поелементного аналізу. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2021. Вип. 201. С. 36–42.
 15. СадовийМ.І., Пташко О.О. Методика формування креативного мислення студентів фахової передвищої освіти у процесі навчання фізики. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДПУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2021. Вип. 201. С. 28–32 (Index Copernicus).
 16. Трифонова О.М., Садовий М.І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Педагогічні науки / Херсонський держ. ун-т. Херсон, 2022. Вип. 98. С. 27–34. DOI https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2022-98-4
 17. Шевченко С., Садовий М.І. Формування поняття композиції у навчанні модуля «Основи дизайну» в старшій школі. Наукові записки молодих учених (ЦДПУ ім. В.Винниченка). Кропивницький, 2022. № 9. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1933/pdf
 18. Полякова О., Садовий М.І. Формування поняття растрової графіки у навчанні композиції основ дизайну в старшій школі. Наукові записки молодих учених (ЦДПУ ім. В.Винниченка). Кропивницький, 2022. № 9. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1931/pdf
 19. Садовий М.І., Канчук У.І., Трифонова О.М. Формування дослідницької компетентності учнів при навчанні альтернативної енергетики в курсі фізики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2022. № 82. С. 125–129. DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.82.21
 20. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методологічний підхід у наукових дослідженнях при підготовці кваліфікаційних робіт студентами природничої, технологічної та професійної галузей освіти. Фізика та освітні технології. Луцьк, 2022. Вип. 2. С. 31–38. URL: http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/physics/issue/view/52/54 DOI https://doi.org/10.32782/pet-2022-2-5
 21. Трифонова О.М., Садовий М.І. Дослідження методологічних особливостей інноваційних технологій підготовки фахівців за трансформованою ліберальною моделлю освіти. Інноваційна педагогіка. Вип. 55. Т. 3. С. 134–138. DOI https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/55.3.27
 22. Садовий М.І., Трифонова О.М. Аналітичний підхід до формування нормативної бази освітньої підготовки студентів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (ЦДУ ім. В. Винниченка). Кропивницький, 2023. Вип. 208. С. 56–63.
 23. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні засади забезпечення комп’ютерно-аналітичної діяльності студентів засобами розвитку креативного мислення. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Одеса: Гельветика, 2022. Вип. 85. С. 168–174.
 24. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методологія та методика формування світоглядної складової інноваційних технологій навчання професійно-зорієнтованих дисциплін. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: ЛА НАУ, 2023. Вип. 13. С. 151–160.
 25. Трифонова О.М., Колесніченко Ю.В., Садовий М.І., Соменко Д.В. Методика навчання мультимедійних графічних пакетів та систем автоматичного проєктування в умовах дистанційної освіти. Інноваційна педагогіка. 2023. Вип. 58, Т. 2. С. 135–140.
 26. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методика вивчення нормативних та методологічних джерел з формування концепції становлення фахівця. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки / Pedagogical sciences. Глухів, 2023. Вип. 51. С. 226–232. DOI: 10.31376/2410-0897-2023-1-51-226-232
 27. Соменко Д.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. Використання штучного інтелекту та нейромереж в освітньому процесі з фахових дисциплін студентами спеціальності «Професійна освіта (Цифрові технології)». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 2023. Вип. 1(1), С. 45–55. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.6 URL: http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/283792

Публікації у міжнародних виданнях:

 1. Садовий М.І. Методика висвітлення науково-педагогічної спадщини І.Є. Тамма із застосуванням білінгвального підходу в освітньому процесі з квантової фізики / М.І. Садовий, Є.В. Руденко, І.В. Вергун, Є.А. Проценко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, Feb. 2019. – VII (77), Issue: 188. – C.52-55. (Copernicusі Google Scholar)
 2. Садовий М.І. Оцифрування експерименту з природничих наук як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності фахівців професійної освіти. Information and Innovation Technologies in the XXI Centry: II International Scientific Conference, 22-23 September 2019, Katowice School of Technology, Katowice, Poland. P. 
 3. Sadovyi Digitization of the experiment in natural sciences as a means of information and digital competence formation of specialists in professional education. Modern Technologies in the Education System: monograph. Katowice: Katowice School of Technology, 2019. P. 203-210. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/e0fcaa43f067642741faeb709a55c6b6.pdf
 4. Sadovyi Mykola. Integration of the semantic component of physical and technical disciplines as a realization of the challenges of a globalized society. Improving living standards: current opportunities and limitations: Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. P. 518–527. ISBN 978-83-66567-21-4 URL: https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/5_2021.pdf
 5. Sadovyi M., Kramarenko N., Rogowicz D. Features of formation of professional competences of students at training of a course «Fundamentals of scientific researches». Educational Processes Management: Development in Reform Context. Editors: Olena Tryfonova & Sławomir Śliwa. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021. С. 124–133. URL: https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/6_2021.pdf
 6. Sadovyi Mykola, Fedorenko Vladylena. Features of Methodology of Physics’ Practical Teaching in Medical Colleges. Current Problems of Harmonization of Personality Development in the Modern Educational Space. Monograph. Editorial Board: Mykola Sadovyi and other. Opole: Publishing House WSZiA. 2021. 138–149. URL: https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/11_2021.pdf
 7. Sadovyi M.I., Dudchenko O.О., Tryfonova O.M. Distance education in a pandemic as a basis for sustainable development. Science and education for sustainable development: Monograph. Katowice: Publishing House of University of Technology, 2022. S. 608–615. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/6ea021fc2983bafe60afd42fd5d707a2.pdf
 8. Sadovyi Mykola, Somenko Dmytro, Tryfonova Olena. Digital technical means of learning – as the main component of the man-made environment in conditions of sustainable development. Modern approaches to ensuring sustainable development: Monograph. Katowice: The University of Technology in Katowice Press, 2023. P. 230 – 237.

Профіль ORCID iD

Профіль в Google Scholar 

Профіль в Scopus

Профіль в Web of Science