Sadovijзавідувач кафедрою, доктор педагогічних наук, професор

 

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, 2002 р.)

Наукові інтереси: технологія професійної освіти.

Має більше 470 науково-методичних публікацій.

Народився 20 серпня 1947 року в с. Водяне, Юр’ївського району, Дніпропетровської області.

Трудову діяльність розпочав з 1965 року теслею у колгоспі «Комунар» Павлоградського району, Дніпропетровської області одночасно був секретарем комітету комсомолу колгоспу. У 1970 р. закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С.Пушкіна за спеціальністю «фізика», працював учителем фізики Павлишської середньої школи Онуфріївського району Кіровоградської області. У 1971- 972 роках служив у лавах Радянської Армії в Німецькій Демократичній Республіці; з 1974 року – замполіт роти (м. Обнінськ Калужської області), з 1975 по 1976 рік – секретар комітету комсомолу, пропагандист військової частини у м. Калуга, заступник командира військової частини з політичної частини.

Педагогічну діяльність продовжив із вересня 1972 р., учителем фізики середньої школи № 4 м. Кіровограда. З вересня 1976 р. займав посаду інспектора шкіл відділу освіти Ленінського райвиконкому м. Кіровограда, а згодом Кіровоградського облвиконкому, одночасно за сумісництвом працював учителем фізики та електротехніки ЗОШ № 19 м. Кіровограда.

З вересня 1982 року працює в Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О.С. Пушкіна старшим викладачем кафедри фізики. Захистив кандидатську дисертацію, (1986 р.). З  1985 року працював заступником, а з 1986 р. по 1988 р. деканом фізико-математичного факультету КДПУ ім. О.С. Пушкіна. У 1988-1991 рр. – секретар парткому інституту.

З серпня 1991 року обраний доцентом кафедри фізики і методики її викладання Кіровоградського державного педінституту ім. В. Винниченка, у жовтні 1991 р. присвоєно звання доцента кафедри фізики та методики її викладання. У 1995-1998 рр. навчався в докторантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ). 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» у спеціалізованій раді Д. 26.053.03 в НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Із 2003 р. по теперішній час – професор кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

2011-2015 рр. – проректор із наукової роботи КДПУ ім. В.Винниченка.

Із 2012 р. по теперішній час – завідувач кафедрою теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Із 2012 р. – керівник лабораторії дидактики фізики Інституту педагогіки НАПН України Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Член Конкурсної комісії з призначення Премій Верховної Ради України найталановитішим молодими ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (з2009 р.); член 5 редколегій науково-методичних журналів навчальних закладів України; голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02— теорія та методика навчання (фізика) (з лютого2014 р.).

Засновник Кіровоградської обласної організаціїСоціалістичної партії України (з вересня 1991 р.), перший секретар Кіровоградського обкомуСПУ, член Політради, член ПолітвиконкомуСПУ; голова Соціалістичної партії України (із cерпня 2015 р.); президент Всеукраїнської Асоціації Працівників професійно-технічної освіти України; Народний депутат України IV та V скликання (2005 – 2007 рр.), депутат Кіровоградської обласної ради двадцять другого скликання (1994-1998 рр.), депутат Кіровоградської міської ради двадцять четвертого і двадцять п’ятого скликання (2002-2005 рр.), депутат Кіровоградської міської ради 6-го скликання з листопада 2010р. Помічник-консультант Голови Верховної Ради України з 1996 р по травень 2003 р. (на громадських засадах). Розробник і автор 43 законопроектів (8 діючих Законів України) та Постанов Верховної Ради України щодо побудови інформаційного суспільства в Україні, інноваційного розвитку держави, соціального захисту вчителя і науковця, студента, забезпечення обов'язкової середньої освіти, збереження і розвитку профтехосвіти і вищої школи.

Нагороджений  Почесною грамотою Верховної Ради України, Відмінник народної освіти України, медаллю А.С. Макаренка, знаком Петра Могили і За наукові досягнення (2006, 2007 р.), медалями «За сприяння органам внутрішніх справ України» і Ветеран праці (2008 р.), Відзнакою Кіровоградської міськради «За слуги ІІ ступеня», Почесною відзнакою СПУ ІІІ ступеня.

Автор більше 470 науково-методичних публікацій.

Під керівництвом М.І. Садового захищені 5 кандидатських дисертацій.

 

Основні опубліковані праці:

  1. Садовий М.І. Становлення та розвиток фундаментальних ідей дискретності та неперервності у курсі фізики середньої школи /Садовий М.І. – Кіровоград: Прінт-Імідж, 2001. – 396с.
  2. Садовий М.І. Наукові фізичні школи в Україні (науково-методичні матеріали в допомогу учителям та студентам). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002. – 162 с.
  3. Садовий М.І., Сергієнко В.П., Попов І.В. Методика і техніка експерименту з оптики. – К.: Прінт-Імідж, 2007. – 214 с.
  4. Садовий М.І., Кондратьєва Л.І., Гавриленко О.А. Нариси з еволюції основних фізичних ідей ХІХ-ХХ, початку ХХІ ст. Науково-методичний посібник для викладачів педагогічних ВУЗів та майбутніх учителів. / За ред. Садового М.І. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2008. – 337 с.
  5. Сергієнко В.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика: підруч. [для підготов. відділень вищих навч. закл.] – Вип. 2. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2008. – 698 с.

 Профіль в Google Scholar