chistyakova

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації позаурочної діяльності учнів» (2011 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів технологій. 

Автор понад 20 науково-методичних публікацій.

В1995 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені В.К.Винниченка за спеціальністю «Початкове навчання».

З 2003 р. асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

У 2011 р. достроково захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації позаурочної діяльності учнів» та продовжила викладацьку діяльність на кафедрі.

Автор численних виставок, майстер-класів та презентацій; учасник фестивалів та конкурсів із декоративно-прикладного мистецтва.

З серпня 2013 року працює на посаді заступника декана з навчально-виховної роботи фізико-математичного факультету. З листопада 2015 року обрана на посаду доцента кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Автор понад 20 науково-методичних публікацій.

Основні публікації:

  1. Чистякова Л.О. Модель формування готовності майбутнього вчителя трудового навчання до організації позаурочної художньо-трудової діяльності учнів / Л. О. Чистякова // зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань, 2010. – Ч.3. – С. 314-32
  2. Чистякова Л.О. Компоненти моделі готовності майбутніх вчителів трудового навчання до організації позаурочної художньо-трудової діяльності учнів / Л. О. Чистякова // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – № 181, Ч. 3.– Черкаси, 2010. 
  3. Чистякова Л.О. Оцінювання проектно-технологічної діяльності учнів у процесі вивчення обслуговуючих видів праці/Л. О. Чистякова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Вип. 66, Ч. 2.  – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2006.
  4. Чистякова Л.О. Особливості використання проектної технології в процесі вивчення обслуговуючих видів праці/ Л. О. Чистякова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Вип. 68. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.В.Винниченка. – 2006. 
  5. Чистякова Л. О. Освітній, виховний та розвивальний потенціал позаурочної художньо-трудової діяльності учнів / Л. О. Чистякова // Щоквартальний науково-педагогічний та економічний журнал «Молодь і ринок» Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2008. – №10(45).  

Профіль в Google Scholar