kononenkoкандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення методики і техніки шкільного фізичного експерименту при вивченні коливальних та хвильових процесів» (Інститут педагогіки АПН України, м. Київ, 2001 р.)

Наукові інтереси: розробка та створення навчального обладнання.

Автор понад 60 науково-методичних публікацій.

Народився 16 жовтня 1965 року в місті Долинська, Долинського району Кіровоградської області.

У 1982 році закінчив Долинську середню школу №2.

1983-1985 служив в лавах Радянської армії. У 1991 році закінчив КДПІ імені О.С. Пушкіна, спеціальність «Фізика та математика».

З 1991 року працював на посадах старшого лаборанта, завідувача лабораторіями, асистентом кафедри фізики.

1995-1999рр. – навчання в аспірантурі інституту педагогіки АПН України.

В 2001р. захистив кандидатську дисертацію: «Удосконалення методики і техніки шкільного фізичного експерименту при вивченні коливальних та хвильових процесів».

В 2003 році отримав звання доцента.

2003-2012 рр. – завідувач кафедрою ЗТД та МТН фізико-математичного факультету.

Автор 60 науково-методичних публікацій.

 

Основні публікації:

  1. Цивільна оборона. Конспект лекцій. Навч.посібник. – Кіровоград РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006.
  2. Практикум з електромонтажних робіт. Вид. 2-е перероблене. Посібн. для студ. пед. вищих навч. закладів – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. –  172 с., (МОН 10 д.а.)
  3. Охорона праці в галузі. Курс лекцій. Навч.посібник для студентів пед.навч.закладів. 2-ге вид., перероб. І доп.- Кіровоград: «ПОЛІУМ», 2008 – 135 с., 21 іл., таб.10. (МОН)
  4. Удосконалення методики і техніки шкільного фізичного експерименту при вивченні коливальних і хвильових процесів. – Кіровоград. – РВЦ КДПУ, – 1999. – 84 с.
  5. Лабораторний практикум з основ охорони праці. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. – 48 с. 1,86 д.а.

 Профіль в Google Scholar