egova1212

 доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, доцент

 

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади створення прогностичних моделей підготовки фахівців у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю» (2017 р.)

Наукові інтереси: автоматизація проектування одягу, підготовка фахівців з урахуванням прогнозу розвитку швейної галузі.

Автор понад 80 наукових та методичних друкованих праць, серед яких 3 навчальних посібника з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів», 1 монографія.

 У 1992 році закінчила з відзнакою факультет технології одягу Київського технологічного інституту легкої промисловості, який закінчила з відзнакою та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Конструювання швейних виробів» та здобула кваліфікацію інженера конструктора технолога.

1992 року вступила до аспірантури Державної академії легкої промисловості України, яку закінчила у 1995 році, за спеціальністю 05.19.04 «Технологія швейних виробів».

1996 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 «Технологія швейних виробів» на тему «Розробка математичної моделі проектування базових конструкцій швейних виробів на фігури з різною будовою тіла».

В 1992 році працювала на посаді модельєра-конструктора експериментального цеху швейної фабрики «Зорянка», м. Кіровоград.

В 1996 році працювала на посаді старшого лаборанта кафедри проектування одягу Державної академії легкої промисловості України.

У вересні 1996 року прийнята на посаду майстра виробничого навчання кафедри теорії і методики трудового навчання Кіровоградського державного педагогічного інституту імені В. Винниченка. У жовтні 1996 року переведена на посаду старшого викладача кафедри теорії і методики трудового навчання Кіровоградського державного педагогічного інституту імені В. Винниченка.

З 1998 по 1999 роки працювала в Кіровоградському інституті регіонального управління та економіки на посадах доцента кафедри дизайну, завідувача кафедри інформатики та обчислювальної техніки, доцента кафедри інформатики та обчислювальної техніки.

З 1999 року дотепер працює в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, спочатку на посаді старшого викладача кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, з 2000 року на посаді доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, а з 2013 року дотепер - на посаді доцента кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

В 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання.

Загальний педагогічний стаж роботи Єжової О.В. – 21 рік.

За досягнення високих результатів у науковій, навчально-методичній та виховній роботі, сумлінне виконання службових обов’язків і за плідну працю в галузі підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів нагороджена почесною грамотою ректоратом КДПУ ім. В.Винниченка (06.10.2013 р.), а також подякою Кіровоградської обласної державної адміністрації (розпорядження №246-к від 23 жовтня 2015 р.).

Має понад 80 наукових та методичних публікацій, серед яких три навчальних посібника з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів».

mono

Основні публікації:

  1. Єжова О.В. Конструювання одягу: курс лекцій. – Кіровоград: ЛисенкоВ.Ф.,2013. – 172 с.
  2. Технологія оброблення швейних виробів: Навчальний посібник / О. В. Єжова, О В. Гур’янова. – Кіровоград: Лисенко В.Ф.,2013. – 236с.
  3. Інформаційні технології у створенні швейних виробів / О. В. Єжова – Кіровоград: ФОП АлександроваМ.В., 2015. – 220 с.: іл. 443.
  4. Формирование ИКТ-компетенции будущих специалистов швейной отрасли средствами САПР Грация // (Educational Technology & Society) - 2015. - V.18. - №3. - C.410-420. - ISSN 1436-4522. URL:http://ifets.ieee.org/russian/depository/v18_i3/pdf/6.pdf
  5. Ezhova O. V. Competency-Based Approach to Education Programme Development: the Case of Technology and Engineering Teacher Qualification (Technology of Light Industry) / O. V. Ezhova // Engeneering Education. – 2016. – № 19. – P. 52–56.
  6. Єжова О. В. Теорія і практика створення прогностичних моделей підготовки кваліфікованих робітників швейної галузі : монографія / О. В. Єжова. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 472 с.

Профіль в Google Scholar