guryanova

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Організація навчально-виховного процесу в комерційних училищах України (1894-1920 рр.)» (Інститут вищої освіти АПН України, м. Київ, 2007 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів технологій; історія, теорія й практика трудового навчання і виховання молоді (ХІХ – поч. ХХст.). 

Автор понад 30наукових та методичних друкованих праць, серед яких 9 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві).

2000 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, за спеціальністю «Трудове навчання та основи інформатики».

2000-2003 рр. – вчитель праці у ЗОШ № 14 м. Кіровограда.

У Кіровоградському державному педагогічному університеті працює з 2003 р. (асистент, викладач кафедри ЗТД та МТН).

З2010р.до теперішнього часу – на посаді доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, з 2013р. – кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУім. В. Винниченка.

У 2004 – 2007 рр.  навчалася в  аспірантурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

2007 року успішно захистила кандидатську дисертацію у вченій раді Інституту вищої освіти АПН України, м. Київ (диплом кандидата наук ДК № 045612).

2012 р. отримала вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 032019).

2015 р. успішно завершила навчання тренінгу за програмою підвищення кваліфікації «Розробка дистанційних курсів» та розробила навчальні курси для дистанційної освіти студентів.

Займається підготовкою студентів до участі у Конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів костюма «Палітра моди», концертів, фестивалів, Всеукраїнських конкурсів дизайнерів. Приймає участь у організації та проведенні майстер-класів, виставок, екскурсій.

Гур’янова О.В. викладає такі дисципліни: «Теорія та методика профільної підготовки», «Педагогічні інновації в технологічній освіті», «Художні основи створення та композиція костюму», «Основи прикладної антропології», «Технічне моделювання та художнє оформлення одягу» та керує написанням курсових робіт. Розробила навчально-методичні комплекси, робочі програми, електронні конспекти лекцій, електронні презентації лекційного матеріалу, лабораторно-практичні роботи та навчально-методичні посібники із усіх зазначених дисциплін.

Автор понад 30 наукових та методичних друкованих праць, із них 9 – навчально-методичні посібники, в тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві). Приймає активну участь у роботі Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій.

 

Основні публікації:

  1. Технологія оброблення швейних виробів: Навчальний посібник. – Кіровоград: Лисенко В.Ф.,2013. – 236 с. (у співавторстві – О.В. Єжова).
  2. Педагогічні інновації в технологічній освіті: Курс лекцій. Навчальний посібник. – Кіровоград: ППЦентр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 60с.
  3. Прикладна антропологія: практикум. – Кіровоград: ППЦентр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 72с.
  4. Композиція костюма: Практикум: навчально-методичний посібник. – Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 88с.
  5. Інноваційна педагогічна діяльність новатора професійної системи освіти України А.Синявського (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.). Наукові записки. – Випуск7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. –С.164-167.
  6. Комерційні училища в системі професійної освіти України / Вища освіта України. – № 3 (додаток 2) – 2014 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т. 1. – С. 190-195.
  7. Активізація творчого мислення особистості при застосуванні нових технологій розвитку/ ІІ Міжнародна наукова конференція: соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, м. Харків, ХДАДМ/ збірник матеріалів. – Харків: ХДАДМ, 2010. – С. 229-231.
  8. У пошуках школи майбутнього/ Рідна школа., 2007. – № 4. – Квітень. – С. 79-80.

 Профіль в Google Scholar