guryanova

Кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Організація навчально-виховного процесу в комерційних училищах України (1894-1920 рр.)» (Інститут вищої освіти АПН України, м. Київ, 2007 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів технологій та інженер-педагогів професійної освіти швейної галузі; історія, теорія й практика трудового навчання і виховання молоді (ХІХ – поч. ХХст.). 

Автор понад 80 наукових та методичних друкованих праць, серед яких публікації включені до наукометричних баз даних Scopus, Copernicus, Google Scholar, переліку фахових видань України. Автор 9 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві). Бере активну участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів. Проходила міжнародне науково-педагогічне стажування (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польща, 2019 р.).

2000 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, за спеціальністю «Трудове навчання та основи інформатики».

2000-2003 рр. – вчитель праці у ЗОШ № 14 м. Кіровограда.

Із 2003 р. дотепер працює в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті спочатку на посаді асистента, викладача, а з 2010 р. до теперішнього часу – на посаді доцента.

У 2004 – 2007 рр. навчалася в аспірантурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

2007 р. захистила кандидатську дисертацію (диплом кандидата наук ДК № 045612).

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 032019).

2018 р. закінчила магістратуру в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків), за спеціальністю «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості», отримала професійну кваліфікацію «Професіонал в галузі технології легкої промисловості. Педагог дослідник».

Здійснює підготовку студентів до участі у конкурсах дизайнерів одягу, концертах, фестивалях, виставках та ін. Зокрема, підготувала переможців Міжнародного конкурсу дизайнерів «Мода без кордонів»: О. Бабій – Гран-прі у номінації Pret-а-porter, 2015 р.; Н. Кабак – ІІ місце у номінації Folk, 2016 р.; О. Кердяк – ІІІ місце у номінації Folk, 2016 р.; Т. Боса – І місце у номінації Pret-а-porter de lux, 2019 р.; І. Кудревич – І місце у номінації Відкриття Року та ІІІ місце у номінації Pret-а-porter, 2019 р. Колекцію сценічного костюма, виготовлену під керівництвом викладачів О. Абрамової, О. Єжової, Т. Куценко. Т. Хріненко, було представлено на численних фестивалях та конкурсах, зокрема, Національному фестивалі таланту і грації «Перлина країни 2018», м. Київ (Диплом 1 місце за колекцію сценічного костюму), Міжнародному фестивалі «International Art Festival «Treasures of Aegean Sea»», Greece, 2018 р. та ін.

Автор понад 80 наукових та методичних друкованих праць, серед яких публікації включені до наукометричних баз даних Scopus, Copernicus, Google Scholar, переліку фахових видань України. Автор 9 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» у співавторстві. Бере активну участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів. Проходила міжнародне науково-педагогічне стажування (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польща, 2019 р.), стажування у державних та громадських організаціях (Польща, 2007 р., 2009 р.).

Основні публікації:

  1. Технологія оброблення швейних виробів: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 256 с. – ISBN 978-617-673-669-1/ гриф МОН (у співавторстві – О.В. Єжова).
  2. Provision of the quality of decoration of semi-finished fashionable clothes, made of suiting fabrics with cotton content (denim type) // Vlakna a Textil. – 2018. Vol. 25, Is. 4. – p. 94-102. – ISSN: 1335-0617/ Scopus (Olga Yezhova, Kalina Pashkevich, Marina Kolosnichenko, Oksana Abramova, and Liudmyla Nazarchuk).
  3. Створення ескізного проекту колекції урочистих суконь на основі аналізу споживацьких вподобань // Легка промисловість. – 2018. – № 1. – С. 34-39. – Фахове видання (у співавторстві).
  4. Створення сценічного костюма для дитячого хореографічного колективу // Технічна естетика і дизайн. – Випуск 14. – К.: КНУБА, 2018. – С. 71-77. Фахове видання (у співавторстві).
  5. Формування фахових компетентностей у майбутніх фахівців швейної галузі // Наукові записки. – Випуск 173. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький, 2018. – С. 150-153. Фахове видання. Index Copernicus. (у співавторстві).
  6. Осмислюючи В. Сухомлинського: трудове навчання як навчальний предмет у сучасній українській школі // Наукові записки. – Випуск 172. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: «КОД», 2018. – С. 81-84. Фахове видання. Index Copernicus. (у співавторстві).
  7. Застосування мультимедіа-технологій у реалізації індивідуального підходу до навчання студентів // Наукові записки. – Випуск 168. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 12-15. Фахове видання. Index Copernicus. (у співавторстві).
  8. Реалізація та проблеми впровадження методу моделювання при підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – Вип 1. – 2019. – С. 70-75. Фахове видання. Index Copernicus. (у співавторстві).

 Профіль в Google Scholar