2013 року кафедру загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання (ЗТД та МТН) було перейменовано у кафедру теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Кафедра ЗТД та МТН з’явилася на фізико-математичному факультеті у січні 1997 року в зв’язку з реорганізацією «Інженерно-педагогічного факультету» (заснованого у березні 1996 року) та кафедри фізики (до цього була спроба створення кафедри технічних наук у 1961 році). Інженерно-педагогічний факультет було створено на основі спеціальності «Праця та прикладна творчість», що у вересні 1994 року відкрилася на «Природничо-географічному факультеті». Першим деканом факультету був кандидат педагогічних наук, доцент Рацул А.Б., а з 1 вересня 1995 року його очолив кандидат педагогічних наук, доцент Бабенко Л.В.

Із січня 1997 року кафедра ЗТД та МТН стала провідною із підготовки студентів за спеціальністю «Трудове навчання».

1997-2003 рр. кафедру очолював кандидат педагогічних наук, доцент Чубар В.В.;

2003-2012 рр. – кандидат педагогічних наук, доцент Кононенко С.О.;

із 2012 р. по теперішній час – доктор педагогічних наук, професор М.І. Садовий.

Сьогодні кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності є випусковою за напрямом підготовки 6.010103 Технологічна освіта та спеціальністю 7.01010301 Технологічна освіта. Із 2013 р. відкрито магістратуру за спеціальністю 8.01010301 Технологічна освіта, яка була успішно проакредитована у 2015 році. Кафедра забезпечує увесь навчальний процес із фахових курсів на вказаних напряму та спеціальності, організовує різні види практики студентів, а також із курсів безпеки життєдіяльності, охорони праці та технічних засобів навчання для студентів усіх факультетів університету.

У складі кафедри працюють:
завідувач кафедрою – професор, доктор педагогічних наук, народний депутат четвертого та п’ятого скликання (2005 – 2007 рр.), депутат Кіровоградської обласної ради двадцять другого скликання (1994-1998 рр.), депутат Кіровоградської міської ради, Відмінник народної освіти України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, медаллю А.С. Макаренка, знаком Петра Могили та ін. М.І. Садовий;
професор, доктор педагогічних наук,доктор філософії з професійної педагогіки, член-кореспондент Аерокосмічної академії України, Заслужений раціоналізатор профтехосвіти СРСР, М.В. Анісімов;
відмінник освіти України, доцент, кандидат педагогічних наук В.В. Чубар;
відмінник освіти України, доцент, кандидат технічних наук С.І. Рябець;
доцент, кандидат педагогічних наук С.О. Кононенко;
доцент, кандидат технічних наук О.В. Єжова;
доцент, кандидат педагогічних наук О.М. Царенко;
доцент, кандидат технічних наук А.І. Ткачук;
доцент, кандидат педагогічних наук О.В. Пуляк;
доцент, кандидат педагогічних наук О.В. Гур’янова;
заступник декана з навчально-виховної роботи фізико-математичного факультету, старший викладач, кандидат педагогічних наук Л.О. Чистякова;
старший викладач, кандидат педагогічних наук І.Л. Царенко;
старший викладач, кандидат педагогічних наук Н.В. Манойленко;
старший викладач, кандидат педагогічних наук С.М. Богомаз-Назарова;
старший викладач, кандидат технічних наук Д.В. Гринь;
старший викладач, кандидат педагогічних наук Н.В. Мироненко;
старший викладач, кандидат педагогічних наук О.М. Щирбул;
старший викладач Т.В. Куценко.

1 kafedra2kafedra