ryabec 1кандидат технічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Фізико-хімічні особливості рідинної епітаксії твердих розчинів в системі Pb-Sn-Te-Se на діелектричних підкладках» (1998 р.).

Наукові інтереси: проблеми методики технологічної освіти у вищій школі, застосування ІКТ при викладанні фахових дисциплін, технологія, обладнання та виробництво напівпровідників, історія техніки й технологій, організація навчального процесу.

Автор понад 165 наукових та методичних друкованих праць.

Рябець Сергій Іванович (1966 р.н., м. Кіровоград) закінчив у 1983 р. СШ № 24 м. Кіровограда, з 1983 по 1990 р. навчався в КДПІ ім. О.С. Пушкіна на фізико-математичному факультеті за спеціальністю «Математика та фізика», який закінчив у 1990 році закінчив з відзнакою.

Почав працювати з 1986 р. лаборантом госптеми, потім – лаборантом кафедри фізики і ТЗН, а з 1990 р. – асистентом кафедри загальної фізики та методики викладання фізики Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна. З 1995 по 1998 рр. – аспірант кафедри загальної фізики та методики викладання фізики Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна (з 1996 р. – КДПУ ім. В.Винниченка), з 1995 р. – викладач (за сумісництвом) кафедри загальної фізики та методики викладання фізики, з 1997 р.– викладач, з 1998 р. – старший викладач, а з 1999 р. по теперішній час – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання (з 2012 р – кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності) Кіровоградського (тепер - Центральноукраїнського) державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Працював у КДПУ ім. В.Винниченка з 1999 р. на посадах заступника декана фізико-математичного факультету з навчально-методичної роботи, в.о. декана, а з 2002 року – декан фізико-математичного факультету, з 2003 року по 2012 рік – виконував обов’язки начальника навчального відділу університету.

Кандидат технічних наук із 1998 року (диплом кандидата наук ДК № 001586). Дисертацію достроково захистив у 1998 р. за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки. Вчене звання доцента присвоєно 26.06.2001 р.

Науково-педагогічний стаж понад 30 років.

З 2001 по 2006 роки наказами ректора університету оголошувались подяки, нагороджувався грамотою та преміями, у 2005 році – за багаторічну сумлінну працю нагороджений Знаком «Відмінник освіти України», у 2006 р. – почесною грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації, у 2010 р. нагороджений почесною грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної ради, у 2015 р. – почесною грамотою Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації; у 2016 р. – почесною грамотою Національної академії педагогічних наук; а у 2019 р. – подяка Міністерства освіти і науки України.

Наукові інтереси: проблеми методики технологічної освіти у вищій школі та закладах загальної середньої освіти, застосування ІКТ при викладанні фахових дисциплін, технологія, обладнання та виробництво напівпровідників, історія техніки й технологій, організація навчального процесу.

Основні публікації:

 1. Реалізація методолого-дидактичного підходу підготовки фахівців професійної та технологічної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. В. 191. Ч.II. 2020. С.264-269.
 2. Особливості використання інформаційно-цифрових технологій в організації змішаного навчання з технологічної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. В. 183. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. С.229 - 233.
 3. IR Photodetectors Based on Isoperiodic Epitaxial Layers of Lead Tin Chalcogenides. Technical Physics. 2019. V. 64, No.3. Р.368-372.
 4. Практикум з матеріалознавства. SIA OmniScriptum Publishing.Рига: LAMBERT Academic Publishing,2018. 92с.
 5. Про практичну підготовку студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) освітнього рівня "магістр". Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2017. В. 11. Ч.4. С.146-150.
 6. Особливості створення дистанційного курсу "Основи виробництва" як складової змішаного навчання в технологічній підготовці студентів. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. В. 9. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2016. Ч.3. С.165-169.
 7. Сучасні підходи у формуванні навчальних планів на прикладі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання). Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. В. 8. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2015. Ч.IV. С.92-98.
 8. Розробка динамічних об’єктів засобами WebGl. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. В.5. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2014. Ч.1. С.51-54.
 9. Підготовка студентів напряму «технологічна освіта» з обробки конструкційних матеріалів. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. В. 4. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2013. Ч.1. С. 293-296.
 10. Підвищення ефективності самоконтролю студентів з обробки деревини різанням засобами MOODLE. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. В. 108. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2012. Ч.1.  С. 223-226.
 11. Нариси з історії техніки та технологій. Навч. посібник. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2009. 502 с.

Профіль в Scopus

Профіль в Web of Science

Профіль в Google Scholar