ryabecкандидат технічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Фізико-хімічні особливості рідинної епітаксії твердих розчинів в системі Pb-Sn-Te-Se на діелектричних підкладках» (1998 р.).

Наукові інтереси: проблеми методики технологічної освіти у вищій школі, застосування ІКТ при викладанні фахових дисциплін, технологія, обладнання та виробництво напівпровідників, історія техніки й технологій, організація навчального процесу.

Автор понад 115 наукових та методичних друкованих праць.

Рябець Сергій Іванович (1966 р.н., м. Кіровоград) закінчив у 1983 р. СШ № 24 м. Кіровограда, з 1983 по 1990 р. навчався в КДПІ ім. О.С. Пушкіна на фізико-математичному факультеті за спеціальністю «Математика та фізика», який закінчив у 1990 році закінчив з відзнакою.

Почав працювати з 1986 р. лаборантом госптеми, потім – лаборантом кафедри фізики і ТЗН, а з 1990 р. – асистентом кафедри загальної фізики та методики викладання фізики Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна. З 1995 по 1998 рр. – аспірант кафедри загальної фізики та методики викладання фізики Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна (з 1996 р. – КДПУ ім. В.Винниченка), з 1995 р. – викладач (за сумісництвом) кафедри загальної фізики та методики викладання фізики, з 1997 р.– викладач, з 1998 р. – старший викладач, а з 1999 р. по теперішній час – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання (з 2012 р – кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності) Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Працював у КДПУ ім. В.Винниченка з 1999 р. на посадах заступника декана фізико-математичного факультету з навчально-методичної роботи, в.о. декана, а з 2002 року – декан фізико-математичного факультету, з 2003 року по 2012 рік – виконував обов’язки начальника навчального відділу університету.

Кандидат технічних наук із 1998 року (диплом кандидата наук ДК № 001586). Дисертацію достроково захистив у 1998 р. за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки. Вчене звання доцента присвоєно 26.06.2001 р.

Науково-педагогічний стаж понад 25 років.

З 2001 по 2006 роки наказами ректора університету оголошувались подяки, нагороджувався грамотою та преміями, у 2005 році – за багаторічну сумлінну працю нагороджений Знаком «Відмінник освіти України», у 2006 р. – почесною грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації, а у 2010 р. нагороджений почесною грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної ради.

Наукові інтереси: проблеми методики технологічної освіти у вищій школі, застосування ІКТ при викладанні фахових дисциплін, технологія, обладнання та виробництво напівпровідників, історія техніки й технологій, організація навчального процесу.

 

Основні публікації:

  1. Практику з матеріалознавства. Навч. посібник. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015. – 88 с.
  2. Розробка динамічних об’єктів засобами WebGl. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – В.5. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014. – Ч.1. – С.51-54.
  3. Підготовка студентів напряму «технологічна освіта» з обробки конструкційних матеріалів. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – В. 4. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – Ч.1. – С. 293-296.
  4. Підвищення ефективності самоконтролю студентів з обробки деревини різанням засобами MOODLE. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – В. 108. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2012. – Ч.1. –  С. 223-226.
  5. Інфрачервоні сенсори на основі багатокомпонентних твердих розчинів халькогенідів свинцю-олова.         Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2012. – Т.3(9), №1.  – С. 36–41. 0,5 д.а.
  6. Положення про організацію навчального процесу в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на 2011-2012 навчальний рік. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2011. – 68 с.
  7. Рідинна епітаксія твердих розчинів Pb1-xSnxTe1-ySey на діелектричних підкладках. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю фізико-математичного факультету. – Кіровоград, 2010. – С. 50-51.
  8. Нариси з історії техніки та технологій. Навч. посібник. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2009. – 502 с.

 Профіль в Google Scholar