Спеціалізована вчена рада Д 23.053.04 створена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07 жовтня 2016 року на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка утворено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» строком на три роки. До складу ради ввійшли провідні фахівці у галузі теорії та методики навчання фізики.

1. Список челенів спецради

2. Списки захищених дисертацій

3. Нормативна база

Голова ради:

 1. Садовий Микола Ілліч, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)».

Заступники голови:

 1. Величко Степан Петрович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 2. Подопригора Наталія Володимирівна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)».

Вчений секретар:

 1. Трифонова Олена Михайлівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)».

Члени ради:

 1. Бендес Юрій Петрович, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 2. Сальник Ірина Володимирівна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 3. Вовкотруб Віктор Павлович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 4. Волков Юрій Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 5. Коновал Олександр Андрійович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Криворізький національний університет», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 6. Кремінський Борис Георгійович, д.пед.н., доцент, старший науковий співробітник відділу, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 7. Кушнір Василь Андрійович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 8. Мартинюк Олександр Семенович, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 9. Растригіна Алла Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 10. Ткаченко Ольга Михайлівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 11. Шарко Валентина Дмитрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)».
 12. Мартинюк Олександр Семенович, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 13. Растригіна Алла Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 14. Ткаченко Ольга Михайлівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 15. Шарко Валентина Дмитрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)».

Дочірні категорії