sadoviy1доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її викладання, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Керівник лабораторії дидактики фізики Інституту педагогіки НАПН України в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Тема докторської дисертації:«Теоретичні і методичні основи становлення та розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» (2002 р.).

Наукові інтереси: проблеми та сучасні технології професійної освіти.

Публікації: автор більше 490 науково-методичних публікацій, серед яких  статті у фахових виданнях України, статті у наукометричних виданнях України та інших держав, підручник, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, авторське свідоцтво.

Під керівництвом М.І.Садового захищені 6 кандидатських дисертацій.

Згідно з даними Google Scholar індекс Хірша М.І. Садового становить 5

Народився 20 серпня 1947 року в с. Водяне, Юр’ївського району, Дніпропетровської області.

Микола Ілліч Садовий – український науковець і політик, доктор педагогічних наук (2002), професор (2003); проректор з наукової роботи (вересень 2011 – вересень 2015), професор кафедри фізики та методики її викладання, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності (з вересня 2012), керівник Лабораторії дидактики фізики Інституту педагогіки НАПН України (з червня 2012) Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Член Конкурсної комісії з призначення Премій Верховної Ради України найталановитішим молодими ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (з 2009); член 5 редколегій науково-методичних журналів навчальних закладів України; голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (з лютого 2014); засновник Кіровоградської обласної організації Соціалістичної партії України (з вересня 1991), перший секретар Кіровоградського обкому СПУ, член Політради, член Політвиконкому СПУ; голова Соціалістичної партії України (з cерпня 2015); президент Всеукраїнської Асоціації Працівників професійно-технічної освіти України (2005-2015); Народний депутат України IV та V скликання.

Освіта

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, фізико-математичний факультет (1966-1970), спеціальність фізика; присвоєно кваліфікацію та звання – вчитель фізики середньої школи.

Науково-дослідний інститут педагогіки України – аспірантура (1982-1986). Кандидатська дисертація «Совершенствование методики изучения физической оптики в школе на основе структурно-логического анализа учебного материала и знаний учащихся» (Науково-дослідний інститут педагогіки України, 1986).

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова – докторантура (1995–1998). Докторська дисертація «Теоретичні і методичні основи становлення та розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2002).

Трудова діяльність

Трудову діяльність розпочав теслею колгоспу «Комунар» с.Водяне, Юр’ївського району Дніпровської області (лютий-серпень 1966).

По завершенню навчання в Кіровоградському державному педагогічному інституті ім.О.С.Пушкіна працював учителем фізики та математики Павлишської середньої школи імені Василя Сухомлинського Онуфріївського району Кіровоградської області (1970-1971).

Служба в Радянській Армії: від рядового до лейтенанта (Німецька Демократична республіка, 1971-1972); на посадах: замполіт роти, секретар комітету комсомолу військової частини, пропагандист, замполіт військової частини (міста Обнінськ, Дубна, Калуга 1974-1976).

Учитель фізики середньої школи № 4 міста Кіровограда (1972-1974), інспектор шкіл відділу освіти Ленінського райвиконкому м. Кіровограда (1976-1977), інспектор шкіл відділу освіти Кіровоградського облвиконкому (1977-1982).

Із 1982 р. працює в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (до 1992 р. педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна): старшим викладачем кафедри фізики (1982-1986), заступником декана фізико-математичного факультету (1985-1986), деканом фізико-математичного факультету (1986-1988), доцентом кафедри фізики та ТЗН (1988-1991), секретарем парткому КПУ педагогічного інституту (1988-1991), доцентом кафедри загальної фізики і методики фізики (1991-1995).

Вересень 1995 – листопад 1998 – докторант Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Далі трудова діяльність знову пов’язана Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка: доцент кафедри фізики та методики її викладання (1998-2003), професор кафедри фізики та методики її викладання (2003 - по теперішній час), проректор з наукової роботи (2011-2015), завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності (2012 - по теперішній час).

Нагороджений  Відмінник народної освіти України (1980), медаллю А.С.Макаренка (1990), Почесною грамотою Верховної Ради України (2005), відзнакою «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2005), нагрудним знаком «Петро Могила» (2006), орденом «За заслуги» ІІ ступеня (2006), нагрудними знаками «За наукові досягнення» (наказ 826-к, наказ 16208-к, 2007), медаллю «Ветеран праці» (2008), медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2015), знаком «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти України» (2015).

Обирався: народним депутатом четвертого та п’ятого скликання (2005-2007 рр.), депутатом Кіровоградської обласної ради двадцять другого скликання (1994-1998 рр.), депутатом Кіровоградської міської ради (2002-2005 рр. та 2008-2015 рр.).

Громадська та наукова діяльність: перший секретар обкому Соціалістичної партії України, член Політради СПУ, Президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти, член експертної ради комітету Верховної Ради з питань присудження премій Верховної Ради, заступник голови спеціалізованої вченої ради К23.053.04 зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (2008-2012) та член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2006-2007) в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка; член цієї ж спеціалізованої вченої ради (2007-2013).

Голова спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (з лютого 2014 року).

Член Ради проректорів з наукової роботи вищих навчальних закладів та директорів наукових установ (наказ МОН № 1424 від 02.12.2014 р.) Включений Українською конфедерацією журналістів України до «Золотого фонду нації» у 2010 р.

Керівник наукової школи, за результатами діяльності якої під керівництвом М.І.Садового захищені 6 кандидатських дисертацій.

Керівник Лабораторії дидактики фізики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка(з червня 2012).

Автор більше 490 науково-методичних публікацій, серед яких є статті у фахових виданнях України, статті у наукометричних виданнях України та інших держав, підручник, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, авторське свідоцтво.

Основні опубліковані праці:

 1. Сергієнко В.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика: [підруч. для підготов. відділень вищих навч. закл.] – [2-ге вид.] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2008. – 698 с.     (Гриф МОНУ)
 2. Садовий М.І., Трифонова О.М. Окремі питання сучасної та традиційної фізики: [навч. посібн. для студ. пед. навч. закл. осв.]. – Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч О.Г.», 2007. – 138 с.
 3. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні матеріали для вивчення окремих тем курсу загальної фізики: [метод. реком. для викл. та студ. пед. вищих навч. закл. і учителів ЗОШ]. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2008. – 56 с.
 4. Садовий М.І., Сергієнко В.П., Трифонова О.М., Сліпухіна І.А., Войтович І.С. Методика і техніка експерименту з оптики: [посібн. для студ. фіз. спец. вищ. пед. навч. закл. та вчителів фізики]. – Луцьк: Волиньполіграф, 2011. – 292 с.    (Гриф МОНУ)
 5. Садовий М.І., Трифонова О.М. Місія І.Є. Тамма: [навч.-метод. посібн.] – Кіровоград: Сабоніт, 2011. – 134 с.
 6. Подопригора Н.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. Математичні методи фізики: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 300 с. (Гриф МОНмолодьспорт України)
 7. Слюсаренко В.В., Садовий М.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з оптики, термодинаміки та атомної фізики з новітнім обладнанням «PHYWE». – Кіровоград: ПП «Халецький», 2013. – 44 с.
 8. Слюсаренко В.В., Садовий М.І. Посібник користувача комплекту «Фізичне обладнання для виконання дослідів з механіки». – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 84 с.
 9. Слюсаренко В.В., Садовий М.І. Методичне забезпечення виконання лабораторних робіт з механіки із новітнім обладнанням «PHYWE». – Кіровоград: Сабоніт, 2013. – 78 с.
 10. Слюсаренко В.В., Садовий М.І. Методичні рекомендації до виконання вибраних лабораторних робіт із новітнім обладнанням «PHYWE». – Кіровоград: Сабоніт, 2013 – 28 с.
 11. Слюсаренко В.В., Садовий М.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з електрики та магнетизму із новітнім обладнанням «PHYWE». – Кіровоград: Сабоніт, 2013 – 40 с.
 12. Яковлєва О.М., Садовий М.І. Фізика: [навч. посібн. для вищ. проф.-техн. навч. закл осв.] / За ред. Садового М.І. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 140 с.
 13. Садовий М.І., Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Вибрані питання загальної методики навчання фізики: [навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 252 с.
 14. Садовий М.І., Трифонова О.М. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття: [навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – [2-ге вид. переробл. та доп.] – 436 с.
 15. Суховірська Л.П., Садовий М.І. Ресурсний підхід у навчанні електродинаміки: [навч. посібн.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 96 с.
 16. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика твердого тіла: [навч. пос. для студ. фіз. спец. пед. ун-тів] – [2-ге вид.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 413 с.
 17. Авторське свідоцтвоКомп’ютерна програма «Карта ізотопів» / М.В. Хомутенко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова (Україна) – № 58666; заявл. 03.12.2014 № 58846; зареєстр. 16.02.2015.
 18. Кузьменко О.С., Садовий М.І., Вовкотруб В.П. Інтерферометри. Фізичний практикум з оптики з новим та нетрадиційним обладнанням: [навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл.]. – Кіровоград: КЛА НАУ, 2015. – 204 с.
 19. Садовий М.І., Трифонова О.М. Нетрадиційна енергетика та навколишнє середовище. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 52 с.

Профіль в Google Scholar 

Профіль в Scopus

Профіль в Web of Science