velichko1

доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України

Тема докторської дисертації: «Розвиток системи навчального фізичного експерименту в сучасній середній школі» (захистив у 1998 р. в НПУ ім. М. П. Драгоманова).

Коло наукових інтересів: проблеми дидактики фізики та розробки і конструювання сучасного комп’ютерно орієнтованого навчального середовища, підготовка висококваліфікованих фахівців освітянської галузі.

Публікації: автор понад 640 науково-методичних публікацій, серед них 5 монографій, 3 авторських свідоцтва, більше 60 посібників, 48 з яких мають гриф МОН України, більше 430 статей у фахових виданнях.

Народився 13 серпня 1947 р. в селі Станкувате Вільшанського району Кіровоградської області. З 1965 по 1970 рік навчався на фізико-математичному факультеті Одеського державного педагогічного інституту (нині Південноукраїнський державний педагогічний університет) імені К.Д.Ушинського за спеціальністю «Фізика і технічна механіка». За фахом – вчитель фізики і технічної механіки середньої школи. З лютого 1970 р. по вересень 1973 р. працював учителем фізики Гулянської СШ Красноокнянського району Одеської області та в школі № 33 м.Кіровограда.

З 1973 р. постійно працює у Кіровоградському державному педагогічному інституті імені О.С. Пушкіна спершу старшим лаборантом, завідувачем кабінету методики фізики, з 1980 року – старшим викладачем, доцентом, з 1984-1987р. спершу виконувачем обов’язків, а згодом завідувачем кафедри методики фізики і ТЗН, 1992-1994 р. – завідувачем кафедри фізики та методики фізики; у період 1999-2011 р. – професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання, з вересня 2015 року по грудень 2020 р. завідувач кафедри (заклад з 1997 року перейменовано в Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка), з 01.01.2021 р. – професор цієї ж кафедри.

В 1981 році, успішно завершивши навчання в аспірантурі НДІ змісту і методів навчання АПН СРСР (м. Москва) і своєчасно захистивши дисертацію, отримав вчений ступінь кандидата педагогічних наук. Ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання фізики отримав у 1999 році в НПУ ім. М.П. Драгоманова (м. Київ). Вчене звання доцента кафедри методики фізики і технічних засобів навчання отримав у 1985 році, звання професора кафедри фізики та методики її викладання – у 2001 році.

Основні напрямки наукових досліджень пов’язані з розробкою проблем дидактики фізики середньої та вищої школи; створенням засобів навчання відповідно до сучасних наукових досягнень в галузі природничих дисциплін; удосконаленням системи підготовки вчителів природничих дисциплін для реалізації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах та в закладах вищої освіти.

Викладає курс методики навчання фізики, а також дисципліни: основи наукових досліджень, «Лазер у шкільному курсі фізики», «Використання комп’ютерної техніки у навчанні фізики», «Практика з шкільного фізичного експерименту», «Сучасні проблеми дидактики фізики», «Сучасні інноваційні технології у навчанні фізики», «Теоретичні основи розробки сучасного навчального середовища у ЗЗСО та ЗВО».

Керівник Наукового центру розробки засобів навчання Інституту ІТЗН НАПН України в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (2000 р., з 2017 р. Науковий центр перейменовано у Лабораторію комп’ютерно орієнтованих засобів навчання). З січня 2006 по лютий 2011 р. – за сумісництвом (0,5 ст.) провідний спеціаліст відділу засобів навчання лабораторного практикуму Інституту ІТЗН НАПН України.

2010-2012 роках член спец. ради Д 26.459.01 зі спеціальності 13.00.10 – ІКТ в освіті Інституту ІТЗН НАПН України.

2008-2012 рр. – голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), 2012-2014 рр. заступник голови цієї спец. ради в КДПУ ім. В.Винниченка, у 2015 р. спецрада перереєстрована у Д 23.053.04 із правом захисту докторських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

У 2004-2008 роках був включений до складу спец. ради Д 26.053.03 в НПУ ім. М.П.Драгоманова із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Під керівництвом С.П. Величка захищені 2 докторські і 21 кандидатська дисертація з педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.02 – (теорія та методика навчання (фізика), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Розробив ефективну систему навчального фізичного експерименту для ознайомлення школярів і студентів з основами спектроскопії, голографії та квантової фізики, створив оригінальні комплекти «УСК-6», комплект «Оптика», «Оптика-класика», оптична міні-лава, комплект саморобного обладнання для виконання дослідів і лабораторних досліджень на основі лазерів, прилад для вивчення газових законів та інші. Аспіранти під керівництвом та з участю професора Величка С. П. створили оригінальні діючі макети навчального обладнання: 1. Шкільна оптична лава ШОЛ-3 та оптична міні-лава (Гайдук С. М., Сальник І. В., Сірик Е. П., Соменко Д. В.); 2. Спектрометр-01 (Ковальов С. Г.); 3. Віртуальна лабораторія з рідких кристалів (Неліпович В. В.); 4. Віртуальна лабораторія з електродинаміки та оптики (Забара О. А.); 5. Віртуальна лабораторія з хвильової оптики на базі лазера і комп’ютерних засобів навчання (Гайдук С. М., Забара О. А., Данілова Л. М.), 6. Віртуальна лабораторія з квантової фізики (Костенко Л. Д., Шульга С. В.).

Ініціатор та організатор проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі» (1994-2000), «Засоби реалізації сучасних технологій» (2000-2004), «Засоби і технології сучасного навчального середовища» (2004-2020), котра набула статусу міжнародної, а також Всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців «Фізика. Нові технології навчання» (1999-2020). За результатами проведених конференцій видав більше 40 збірок наукових праць.

Як науковий редактор підготував і видав 25 збірників Наукових записок ЦДПУ ім. В. Винниченка. Як ініціатор започаткував і з 2011 року як головний редактор видає Наукові Записки Серії «Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти», що зареєстровані як фахове видання, видав 14 випусків цього видання. Зараз цей збірник готується для перереєстрації на рівень «Б».

Лауреат Республіканської виставки-ярмарки навчального обладнання (ІІІ премія МОН України, 1994 р.) та Національного виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» (2015 р., Диплом І ступеня).

Отримав грант APU 062013 Соросівського доцента (1996 р.).

Згідно з даними Google Scholar індекс Хірша С.П. Величка становить – 15; 10-індекс – 24.

Як особистість Степан Петрович є різноплановою людиною. Досягнувши результатів у науковій та методичній сферах, він є активним учасником громадського життя. Набуті в Добрівській школі знання та в рідному Станкуватому не пройшли даремно. Степан Петрович є патріотом історичної долі болгар і рідного краю, він є співзасновником Кіровоградського громадського товариства об’єднання болгар «Нашите хора». Товариство постійно проводить різноманітні дослідження, урочистості болгар на їх другій батьківщині і, зокрема, у Станкуватому. З ініціативи С.П.Величка вперше була організована і проведена на базі Кіровоградського педуніверситету міжнародна конференція з болгаристики з участю фольклорного ансамблю «Садянка» під керівництвом К. Г. Милової із с. Станкувате, які виконали болгарські пісні та проілюстрували болгарські звичаї і традиції (2012 р.).

Відмінник освіти України (2000 р.). Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (1991 р.), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2007 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2009 р.), знаком «За наукові досягнення» (2006 р.), «Петра Могили» (2007 р.). Присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (Указ Президента України від 03 жовтня 2014 року № 751).

Діяльність Величка С. П. розкрита в таких публікаціях:

  1. Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України / Автор-упорядник В. Болгов, І випуск. – К.: Український видавничий консорціум, 2004. – С.51.
  2. Кузик Б. М., Білошапка В. В. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України: – В 2 т. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. –Т.1. – С.125, 367.
  3. Енциклопедія Сучасної України / Головна редколегія: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів та ін. – Т.4. – К.: ВАТ «Поліграф книга», 2005. – С. 227-228.
  4. Кіровоградщина. Історія рідного краю: навч. посібник / за ред. І. А. Козир. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – С. 271.
  5. Драндалуш Л. В. Мій світ – моє село / Редактор і упорядник О. Кердіваренко. – Кіровоград, 2008. – С.95-96.
  6. Ювіляри України. Події та особливості ХХІ століття / Автор-упорядник Вадим Болгов. – Вип.6. – К.: Українська конференція журналістів; Інститут біографічних видань, 2012. – С.199.
  7. Величко Степан Петрович [До 40-річчя науково-педагогічної діяльності в КДПУ ім. В. Винниченка]: Бібліографічний довідник / І. В. Сальник, Е. П. Сірик, О. В. Слободяник, Д. В. Соменко. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив – Систем», 2013. – 100 с.
  8. Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: Довідково-енциклопедичне та біографічне видання / Укладач Бологов В. В., Бологов І. В. – К. : Українська конфедерація журналістів, 2014. – с. 560 (– С.281-283).
  9. Садовий М. І. Вчений високої думки: доктор наук, педагог: сорок років трудової діяльності // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Випуск 5. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 3-6.
  10. Немирована І. В. доктор педагогічних наук і громадський діяч – український болгарин // Роден край - № 19, 25.05.2018 р. – С. 4.

Профіль в Googlе Scholar

Профіль у Web of Science (Publons)