На кафедрі прикладної математики, статистики та економіки свято! Марія Луньова, перша випускниця аспірантури з спеціальності 113 Прикладна математика, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика. Вітаємо Марію та її наукового керівника, завідувача кафедри ПМСЕ, доктора фізико-математичних наук, професора Авраменко Ольгу Валентинівну!

24 лютого 2021 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 23.053.004 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Луньової Марії Валентинівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика.

В засіданні взяли участь члени ради у складі: доктор фізико-математичних наук, професор Волков Юрій Іванович, професор кафедри математики (голова ради); професор кафедри ПМСЕ, доктор фізико-математичних наук, професор Плічко Анатолій Миколайович (рецензент); доцент кафедри ПМСЕ, кандидат фізико-математичних наук, доцент Гуртовий Юрій Валерійович (рецензент); завідувач кафедри механіки суцільних середовищ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор Лимарченко Олег Степанович (офіційний опонент); старший науковий співробітник Інституту математики НАН України, кандидат фізико-математичних наук Константінов Олександр Володимирович (офіційний опонент).

Також був присутній доцент Нарадовий Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри прикладної математики, статистики та економіки.

Foto1

Луньова Марія Валентинівна  представила своє дисертаційне дослідження на тему: «Моделювання внутрішніх хвильових процесів у шаруватих рідинах»,. Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, завідувачка кафедри прикладної математики, статистики та економіки, професор Авраменко Ольга Валентинівна.

Foto2

Під час обговорення результатів члени спеціалізованої вченої ради висловили свої думки з приводу дослідження Марії Валентинівни.

Так, Лимарченко Олег Степанович відмітив актуальність роботи та ґрунтовну наукову роботу, яку виконав аспірант при дослідженні такої складної задачі. Константінов Олександр Володимирович відмітив складність роботи та актуальність проведеного дослідження. Плічко Анатолій Миколайович вказав на використання в роботі сучасних засобів для математичного моделювання. Гуртовий Юрій Валерійович відмітив фундаментальність та необхідність проведення досліджень такого класу. Нарадовий Володимир Володимирович вказав на гарну обґрунтованість застосування асимптотичних методів.

Foto3

За результатами засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 23.053.004 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка було прийнято рішення присудити Луньовій Марії Валентинівні ступінь доктора філософії з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика.

Вітаємо Марію Валентинівну, а також наукового керівника Авраменко Ольгу Валентинівну, та бажаємо подальших успіхів в науковій діяльності.