narodoviyкандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Моделювання внутрішніх та поверхневих слабконелінійних хвильових пакетів в шаруватих рідинах

Наукові інтереси: хвильові рухи в стратифікованих рідинах; методи обчислень та сучасні CAS.

Має більше 30 наукових та науково-методичних публікацій. Учасник ряду держбюджетних тем, присвячених дослідженню хвильових рухів в гідродинамічних системах різного типу.

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

Народився 10 вересня 1986 року в с. Долинівка, Гайворонського району, Кіровоградської області. З 1992 по 2003 навчався в Долинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, яку і закінчив 2003 року з золотою медаллю. З 2003 по 2008 навчався в КДПУ ім.В. Винниченка на фізико-математичному факультеті.

З 2008 по 2009 роки працював асистентом кафедри прикладної математики, статистики та економіки. У 2009 році вступив до аспірантури за спеціальністю 01.02.05 – механіка рідини газу та плазми, яку закінчив у 2012 році. Ще будучи студентом брав участь в розробці держбюджетної теми «Взаємодія внутрішніх та поверхневих слабко нелінійних хвильових пакетів в двошаровій рідині» (номер державної реєстрації 0108U001782, термін виконання з 01.01.2008 по 31.12.2010), над якою працював і далі. Також працював над держбюджетною темою «Детерміноване та стохастичне моделювання хвильових процесів у шаруватих гідродинамічних системах з неоднорідностями» (номер державної реєстрації 0111U003236, термін виконання з 01.01.2011 по 31.12.2013), а також над науковою темою «Прикладна математика у дослідженні складних систем з детермінованими та стохастичними процесами» (номер державної реєстрації 0116 U 005271, 2017-2020).

26 листопада 2015 року захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми в Національному авіаційному університеті. З 2012 року по 2016 – викладач, а з 2016 року – старший викладач кафедри прикладної математики, статистики та економіки. У 2019 році отримав вчене звання доцента кафедри прикладної математики, статистики та економіки.

За час своєї наукової та педагогічної діяльності Нарадовий В.В є учасником ряду наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського масштабу. Результати своїх наукових досліджень неодноразово представляв на семінарах Інституту гідромеханіки НАН україни, кафедри прикладної та теоретичної механіки ХНУ ім.. В. Н. Каразіна, між кафедральному семінарі НАУ, семінарі «Математика, її викладання та застосування» в КДПУ ім.. В.Винниченка.

Окрім викладацької діяльності, Нарадовий В. В. бере участь у підготовці школярів секції «Математичне моделювання» Малої академії наук України у Кіровоградській області. Його учні неодноразово ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт.

Нарадовий В.В. бере активну участь у організаційній та спортивні роботі фізико-математичного факультету та університету в цілому. Активно відвідує секції волейболу та футзалу. Разом з Гуртовим Ю. В. є постійним учасником змагань різного типу, що проводяться в університеті та в місті.

Основні публікації:

  1.  Avramenko, O.V., Naradovyi, V.V., Selezov, I.T. Conditions of Wave Propagation in a Two-Layer Liquid with Free Surface / J. of Math. Sciense.- 2016.- Vol.212, №2.-P. 131-141. (Scopus)
  2.  Avramenko, O.V., Naradovyi, V.V., Selezov, I.T. Energy of Motion of Internal and Surface Waves in a Two-Layer Hydrodynamic System  / J. of Math. Sciense.- 2018.- Vol.229, №3.-P. 241-252. (Scopus)
  3. Naradovyi, V., Kharchenko, D. Investigation of the energy of wave motions in a three-layer hydrodynamic system / Waves in Random and Complex Media. – 2019. (Scopus)
  4. Avramenko, O.V., Naradovyi, V.V.,  Lunyova, М.V. , Selezov, I.T Conditions of Wave Propagation in a Semiinfinite Three-Layer Hydrodynamic System with Rigid Lid / J. of Math. Sciense.- 2020.- Vol.247, №1.-P. 173 -190. (Scopus)
  5. Селезов І.Т., Авраменко О.В., Нарадовий В.В. Енергія внутрішніх і поверхневих хвильових рухів у двошаровій гідродинамічній системі / Мат. методи та фіз.-мех. поля.- 2016. - 59, №1. - С. 111-120.  (ВАК)
  6. Avramenko, O., Lunyova, M., Naradovyi, V. Wave propagation in a threelayer semiinfinite hydrodynamic system with a rigid lid  /   EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2017. -  5/5 (89). – С. 58 – 67. (ВАК)
  7. Hurtovyi, Y., Naradovyi, V., Bohdanov, V. Analysis of conditions for the propagation of internal waves in a three-layer finite-depth liquid /  EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2018. -  3/5 (93). – С. 37 – 47. (ВАК)
  8. Avramenko, O., Hurtovyi, Y., Naradovyi, V. Dependence of the energy flux of internal waves on the parameters of a two-layer hydrodynamic system / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2020. -  4/8 (106). – С. 28 – 37. (ВАК)
  9. Ю.I. Волков, В. В. Нарадовий. ВИПАДКОВІ ГРАВІТАЦІЙНІ ХВИЛІ В ДВОШАРОВІЙ ГІДРОДИНАМІЧНІЙ СИСТЕМІ / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Секція: Математика. Механіка. – 2020. (ВАК)

Профіль в Google Scholar

Профіль у Scopus