narodoviyкандидат технічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Моделювання внутрішніх та поверхневих слабконелінійних хвильових пакетів в шаруватих рідинах

Наукові інтереси: хвильові рухи в стратифікованих рідинах; методи обчислень та сучасні CAS.

Має 26 науково-методичних публікацій. Учасник ряду держбюджетних тем, присвячених дослідженню хвильових рухів в гідродинамічних системах різного типу. Науковий керівник секції «Математичне моделювання» МАН України.

 

Народився 10 вересня 1986 року в с. Долинівка, Гайворонського району, Кіровоградської області. З 1992 по 2003 навчався в Долинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, яку і закінчив 2003 року з золотою медаллю. З 2003 по 2008 навчався в КДПУ ім.. В. Винниченка на фізико-математичному факультеті.

З 2008 по 2009 роки працював асистентом кафедри прикладної математики, статистики та економіки. У 2009 році вступив до аспірантури за спеціальністю 01.02.05 – механіка рідини газу та плазми, яку закінчив у 2012 році. Ще будучи студентом брав участь в розробці держбюджетної теми «Взаємодія внутрішніх та поверхневих слабко нелінійних хвильових пакетів в двошаровій рідині» (номер державної реєстрації 0108U001782, термін виконання з 01.01.2008 по 31.12.2010), над якою працював і далі. Також працював над держбюджетною темою «Детерміноване та стохастичне моделювання хвильових процесів у шаруватих гідродинамічних системах з неоднорідностями» (номер державної реєстрації 0111U003236, термін виконання з 01.01.2011 по 31.12.2013).

26 листопада 2015 року захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми в Національному авіаційному університеті. З 2012 року по 2016 – викладач, а з 2016 року – старший викладач кафедри прикладної математики, статистики та економіки.

За час своєї наукової та педагогічної діяльності Нарадовий В.В є учасником ряду наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського масштабу. Результати своїх наукових досліджень неодноразово представляв на семінарах Інституту гідромеханіки НАН україни, кафедри прикладної та теоретичної механіки ХНУ ім.. В. Н. Каразіна, між кафедральному семінарі НАУ, семінарі «Математика, її викладання та застосування» в КДПУ ім.. В.Винниченка.

Окрім викладацької діяльності, Нарадовий В. В. є науковим керівником секції «Математичне моделювання» Малої академії наук України у Кіровоградській області. Його учні неодноразово ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт.

Нарадовий В.В. бере активну участь у організаційній та спортивні роботі фізико-математичного факультету та університету в цілому. Активно відвідує секції волейболу та футзалу. Разом з Гуртовим Ю. В. є постійним учасником змагань різного типу, що проводяться в університеті та в місті.

Має ряд наукових публікацій, серед яких 8 у фахових виданнях України з фізико-математичних та технічних наук, затверджених ДАК МОН України, 4 у наукових періодичних виданнях інших держав. Із вказаних 5 публікацій включено в світові науково метричні бази даних.

Основні публікації:

  1. Селезов И.Т. Нелинейное взаимодействие внутренних и поверхностных гравитационных волн в двухслойной жидкости со свободной поверхностью / И.Т. Селезов, О.В. Авраменко, Ю.В. Гуртовый, В.В. Нарадовый // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2009. – Т.52, №1. – С. 72 – 83.
  2. Selezov I.T. Nonlinear interaction of internal and surface gravity waves in a two-layer fluid with free surface / I.T. Selezov, O.V. Avramenko, Yu.V. Gurtovyj, V.V. Naradovyj. – Journal of Mathematical Sciences. – 2010. – Vol.168, №4. – P. 590-602. DOI:10.1007/s10958-010-0010-2.
  3. Селезов И.Т. Особенности распространения слабонелинейных волн в  двухслойной жидкости со свободной поверхностью / И.Т. Селезов, О.В. Авраменко, В.В. Нарадовый // Динамические системы. – 2011. – Т.1(29), №1. – C. 53 – 68.
  4. Naradovy V. Interaction of internal and surface waves in a two-layer fluid with free surface / V. Naradovy // Challenges of Modern Technology. – Vol.4, Issue 3. – 2013. – P. 3 – 9.
  5. Авраменко О.В. Условия прохождения волн в двухслойной жидкости со свободной поверхностью / О.В. Авраменко, В.В. Нарадовий, И.Т. Селезов // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2014. – Т.57, №1. – С. 105 – 114.
  6. Авраменко О.В. Аналіз поширення слабконелінійних хвиль в двошаровій рідині з вільною поверхнею / О.В. Авраменко, В.В. Нарадовий // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. –  № 4/7 (76). – С. 39 – 44. 
  7. Авраменко О.В. Conditions of Wave Propagation in a Two-Layer Liquid with Free Surface // O.V. Avramenko, V.V. Naradovyi, I.T. Selezov. - – Journal of Mathematical Sciences. – 2016. – Vol.212, №2. – P. 131 – 141.

Профіль в Google Scholar