gurtovyiкандидат фізико-математичних наук, доцент

 Тема кандидатської дисертації: Поширення слабконелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині (2008 р.)

Наукові інтереси: хвильові рухи в шаруватих рідинах; моделювання фізичних процесів за допомогою сучасних програмних засобів.

Має понад 40 наукових публікацій. Учасник ряду держбюджетних тем, присвячених дослідженню хвильових рухів в гідродинамічних системах .

Народився в місті Новомиргороді. В 1994 році закінчив Новомиргородську гімназію і вступив на фізико-математичний факультет КДПУ імені Володимира Винниченка(1994-1999), який закінчив з відзнакою. З 1999 року почав працювати спочатку лаборантом, а потім завідуючим кабінетом лекційного демонстрування кафедри фізики та методики її викладання. З 2006 року обраний на посаду асистента прикладної математики статистики та економіки. 3 січня 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.196.01 Інституту гідромеханіки НАН України ним була захищена дисертація на тему «Поширення слабконелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині», подана на здобуття наукового ступеня кандидата фізико математичних наук за спеціальністю 01.02.05. – механіка рідини, газу та плазми. З вересня 2008 року обраний на посаду старшого викладача прикладної математики статистики та економіки, з 2010 року є доцентом кафедри ПМСЕ.

Здійснював науково-дослідну роботу на посаді старшого наукового співробітника по держбюджетній темі “Взаємодія внутрішніх та поверхневих слабко нелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині  і був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених. Наукові пошуки спрямовані на отримання вищих наближень еволюційного рівняння та розв’язків слабко нелінійної задачі еволюції хвильових пакетів вздовж вільної поверхні та поверхні контакту двох рідких середовищ з різними густинами методом багатомасштабних розвинень при активному використанні сучасних пакетів символьних обчислень.

Розробив нові курси: „«Математичне моделювання фізичних процесів», «Теорія керування», «Математичне моделювання в економіці», «Символьні обчислення та комп’ютерна алгебра».

Проводить науково-дослідницьку роботу зі студентами, здійснює керування дипломними роботами бакалаврів та магістрів, а також працює над удосконаленням фахового науково-методичного рівня. Є організатором і активним учасником спортивних заходів факультету та університету.

 

Основні наукові праці:

  1. Устойчивость волновых пакетов в двухслойной гидродинамической системе.- Прикладна гідромеханіка. - 2006, - 8(90), №4. - С.60-65.
  2. Features of wave-packets propagation in-two layer fluid of finite depth. - Int.J. of Fluid Mechanics – Vol.34, № 5, 2007.- P.475-491.
  3. Характерные свойства волновых пакетов в двухслойной жидкости.- Прикладная гидромеханика. – 2009. – 2009. – 11, № 4. – С. 3-8.
  4. Нелінійні особливості хвильових пакетів в гідродинамічній системі «шар»-«шар» - Наукові записки. – Серія: Математичні науки. Випуск 69: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.
  5. Тестові завдання з математичного аналізу функції однієї змінної.- Навчальний посібник. Кіровоград: Полімед-сервіс, 2011. - 80 с.  

  Профіль в Google Scholar