lunova

старший лаборант 

Освіта: у 2007 р. закінчила КДПУ ім. В. Винниченка за спеціальністю «Інформатика»; у 2012 р. закінчила КНТУ, де навчалась на спеціальності «Фінанси та кредит»; у 2015 р. закінчила КДПУ ім. В. Винниченка та здобула кваліфікацію спеціаліста з розробки комп’ютерних програм. З 2016 р. навчаюсь в аспірантурі – спеціальності 113 Прикладна математика.

Коло наукових інтересів: математичне моделювання, система комп’ютерної алгебри Maple, стохастичні хвильові процеси.

 Публікації:

  1. Умови поширення хвиль у напівнескінченній тришаровій гідродинамічній системі з твердою кришкою. / О. В. Авраменко, В. В. Нарадовий, М. В. Луньова, І. Т. Селезов // Математичні методи та фізико-механічні поля. 2017. Том 60 № 4. С. 137-151
  2.  Wave propagation in a three-layer semi-infinite hydrodynamic system with a rigid lid. / Avramenko О., Lunyova M., Naradovyi V. // Easter-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol.5, Issue 7 (89). P.58-66. doi: 10.15587/1729-4061.2017.111941
  3. Analysis of energy of internal waves in a three-layer semi-infinite hydrodynamic system. / Avramenko О., Lunyova M. // Easter-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol.2, Issue 5 (92). P. 26-33. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.128641

 Профіль в Google Scholar