17 грудня 2020 року відбувся державний кваліфікаційний екзамен, а 24 грудня – захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика).

Особливість атестації цього року була не лише в тому, що вона проходила онлайн, а й в тому, що її складали лише дві випускниці освітньої програми Середня освіта (Фізика, інформатика та економіка): Бачкіна Тетяна Василівна та Теперенко Ольга Андріївна.

1

Державний кваліфікаційний екзамен з методики навчання інформатики в старшій школі та методики навчання економіки в старшій школі приймали досвідчені викладачі: професорка кафедри прикладної математики, статистики та економіки Пасічник Наталя Олексіївна та доцентка кафедри інформатики та інформаційних технологій Лупан Ірина Володимирівна. Вони відмітили, що у відповідях на основні та додаткові питання білету студентки показали в цілому достатній рівень підготовки: вони добре орієнтуються у питаннях курсів інформатики та економіки старшої школи, мають практичні навички розв’язування задач, складання програм та розробки моделей уроків.

2

Захист кваліфікаційних робіт з основного фаху – методики навчання фізики – проводила голова екзаменаційної комісії професорка кафедри фізики та методики її викладання Сальник Ірина Володимирівна.

3

Під час роботи комісії були заслухані змістовні доповіді здобувачок на актуальні теми: «Експериментальні задачі до вивчення курсу фізики в основній школі» (Бачкіна Т.В., керівник – професор Вовкотруб В.П.) та «Удосконалення фізичного практикуму з хвильової оптики сучасними засобами експериментування» (Теперенко О.А., керівник – професор Величко С.П.). Рецензенти та члени комісії відзначили належний рівень робіт, їх відповідність вимогам та практичне значення. Було відмічено, що обидві випускниці мають наукові праці та брали участь у конференціях молодих науковців, що підтверджує апробацію результатів проведених досліджень.

4

Позитивно оцінивши роботи випускниць, комісія на своєму заключному засіданні присвоїла їм кваліфікацію вчителя фізики, астрономії, інформатики та економіки закладу загальної середньої освіти, з чим їх і вітаємо та бажаємо подальших успіхів в нелегкій, але благородній професії вчителя!

Інформацію підготували професорка Сальник І.В. та доцент Сірик Е.П.