sirik Eкандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні основи розробки та використання сучасних джерел випромінювання у шкільному фізичному експерименті» (2007 р.)

Наукові інтереси:удосконалення системи навчального фізичного експерименту.

Публікації:автор більше 70 науково-методичних публікацій, серед яких 10 посібників, два з яких має гриф МОН України, більше 50 статей у фахових виданнях.

 Народився 3 червня 1970 року в м. Кіровограді. За фахом – вчитель фізики та інформатики середньої школи.

З 1987 по 1993 рік навчався на фізико-математичному факультеті Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна (нині КДПУ ім. В.Винниченка) за спеціальністю «Фізика та основи інформатики».

З 1993 року працює в Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О.С.Пушкіна (заклад з 1997 року перейменовано в Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка), на посаді старшого лаборанта, завідувача кабінету методики фізики, з 1999 року на посаді асистента.

В 2007 році після закінчення навчання в аспірантурі при КДПУ імені Володимира Винниченка отримав вчений ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). У 2006 році отримав грант Кіровоградської обласної державної адміністрації для молодих науковців.

 З 2007 року працював на посаді старшого викладача кафедри фізики та методики її викладання, у 2012 – отримав атестат доцента. Викладає курс загальної фізики, методики викладання  фізики, є куратором групи.

Основні напрямки дослідження пов’язані з проблемою вдосконалення шкільного фізичного експерименту та навчального обладнання з фізики. Розробив ефективну систему навчального фізичного експерименту на основі комплекту кількісної оцінки оптичного випромінювання (ККООВ) для ознайомлення школярів і студентів із сучасними джерелами випромінювання та з основами спектроскопії. Бере активну участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій студентів та молодих науковців «Фізика. Нові технології навчання» (1999-2009рр.)

Автор більше 70 науково-методичних публікацій, серед яких 10 посібників, два з яких має гриф МОН України, більше 50 статей у фахових виданнях.

Основні публікації:

  1. Сірик Е.П. Нове навчальне обладнання для спектральних досліджень: наук.-метод. посібник для вчителів фізики та студ. фіз..мат.фак-тів пед. вищих навч. закладів/ Наук. ред.. С.П.Величко.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2002.- 78с.
  2. Величко С.П., Сірик Е.П. Нове навчальне обладнання для спектральних досліджень: посібник для студ. фіз..-мат. фак-тів пед. вищих навч. закладів. 2-е вид., перер.-Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД», 2006.- 202с.
  3. Оптична міні-лава та інтегрований навчальний експеримент. Посібник для студ. фізмат фак-тів пед. вищих навч. закладів /С.П.Величко, І.М.Гладкий, Д.О.Денисов, В.В.Неліпович, І.В,Сальник, Е.П. Сірик: За ред. С.П.Величка у 2-х частинах.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім..В.Винниченка, 2008.-Ч.1.-148с.
  4. Величко С.П., Сальник І.В., Сірик Е.П. Фізичний практикум для студентів нефізичних спеціальностей [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2014.- 188с. (10,1 д.а.)
  5. Оптична міні-лава та інтегрований навчальний експеримент [посібник для вчителів та студентів пед. вищих навч. закладів] / С.П. Величко, І.В.Сальник, Е.П. Сірик та ін. – У 2-х частинах.
  6. Уроки фізики.7 клас (за новими програмами). Посіб. для студ. фіз.-мат. фак-ту педагогічних вищих навч. закладів / Бузько В.Л., Величко С.П., Сірик Е.П. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив – Систем» 2015. – 212 с.

Профіль в Google Scholar