sirik E

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні основи розробки та використання сучасних джерел випромінювання у шкільному фізичному експерименті» (2007р.)

Наукові інтереси: удосконалення системи навчального фізичного експерименту.

Публікації: автор більш ніж у 120 публікаціях, у тому числі 19 навчальних посібники (5 мають рекомендацію МОН України, 2 рекомендовані вченою радою ЦДПУ ім. В.Винниченка)

Народився 3 червня 1970 року в м.Кіровограді.

З 1987 по 1993 роки навчався на фізико-математичному факультеті Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальність «Фізика та основи інформатики».

Працює на кафедрі фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка з 1993 року,  займає посаду доцента кафедри фізики та методики її викладання.

Викладає навчальні нормативні дисципліни підготовки бакалаврів («Загальна фізика», «Практикум розв’язування задач з курсу загальної фізики», «Методика навчання фізика») та магістрів освіти («Спеціальний фізичний практикум»). З метою успішного забезпечення навчального процесу з названих дисциплін розробив навчально-методичні комплекси, навчальні посібники та методичні рекомендації. Зокрема, посібники, рекомендовані МОН України «Вибрані питання загальної фізики», «Уроки фізики. 7 клас», «Уроки фізики. 8 клас», «Уроки фізики. 9 клас»; а також методичні рекомендації до лабораторного практикуму із курсу загальної фізики та спеціального фізичного практикуму. Постійно підвищує свій професійний рівень.

Успішно займається науковою роботою.

Є керівником проблемної групи студентів, в рамках якої проводиться наукова робота, що відображена у результатах курсових та кваліфікаційних робіт, наукових статтях.

Був співорганізатором Всеукраїнської науково – практичної конференції молодих науковців “Фізика. Технології. Навчання”, яка проводилася щорічно з 2003 по 2016 роки на кафедрі фізики та методики її викладання. Нині є відповідальним секретарем збірника праць студентів та молодих науковців «Фізика. Технології. Навчання» (ISSN 2522-1884).

Є членом Лабораторії комп’ютерно орієнтованих засобів навчання Інституту ІТЗН НАПН України, що функціонує при кафедрі фізики та методики її навчання. В рамках роботи центру брав участь в якості виконавця у розробці держбюджетної теми у 2012-2014 р.р., «Розвиток фундаментальної підготовки вчителів фізики в умовах інтеграції теоретичної та експериментальної складових» (держ. реєстр. №0112U002180).

Згідно з даними Google Scholar індекс Хірша становить 3.

Творчі здобутки та отримані результати досліджень відображені більш ніж у 120 публікаціях, з них 90 наукових та 24 навчально-методичного характеру, у тому числі 19 навчальних посібники (5 мають рекомендацію МОН України, 2 рекомендовані вченою радою ЦДПУ ім. В.Винниченка); 38 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. 1 публікація у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science.

Основні напрямки дослідження пов’язані з проблемою вдосконалення шкільного фізичного експерименту та навчального обладнання з фізики. Розробив ефективну систему навчального фізичного експерименту на основі комплекту кількісної оцінки оптичного випромінювання (ККООВ) для ознайомлення школярів і студентів із сучасними джерелами випромінювання та з основами спектроскопії.

Результати науково-методичних досліджень активно оприлюднюються на Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях, симпозіумах і семінарах.

З 2015 року є профоргом кафедри. Виконує обов’язки куратора групи студентів та куратора ЄКТС.

За сумлінну працю та успіхи у навчально-виховній та науково-дослідній роботі неодноразово нагороджувався подяками та грамотами Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. В 2005 році за результатами наукової роботи отримав Грант Кіровоградської облдержадміністрації для молодих науковців.

Основні наукові праці:

  1. Oksana Shportun, Tetiana Branitska, Vasyl Kaplinsky, Eduard Siryk, Olena Zharovska, Natalia Bayurko. Peculiarities of Leadership Manifestation in the Youth Social Group. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Vol 12, No 1 Sup2. 2020, P.304-329. (ISSN:2066-7329, ISSN:2067-9270. (Включене до наукометричної бази Web of Science).
  2. Сальник І.В., Сірик Е. П. Підготовка та проведення семінарських занять з фізики в умовах дистанційного навчання. Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 189 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020. – 259 с. С.68-74 (фахове видання, ISSN 2415-7988).
  3. Бузько В.Л, Величко С.П., СальникІ.В., Соменко Д.В. Уроки фізики. 8 клас (за новими програмами). Посібник для вчителів фізики. – Кропивницький: Ексклюзив - Систем, 2019. – 226 с. Рекомендований МОН України для закладів загальної середньої освіти №22.1/12-Г-295 від 27.05.2019.р).
  4. Бузько В.Л, Величко С.П., СальникІ.В., Соменко Д.В. Уроки фізики. 9 клас (за новими програмами). Посібник для вчителів фізики. – Кропивницький: Ексклюзив - Систем, 2019. – 354 с. /(Рекомендований МОН України для закладів загальної середньої освіти №22.1/12-Г-294 від 27.05.2019.р).
  5. Сальник І.В., Волчанський О.В., Сірик Е.П., Соменко Д.В. Спеціальний фізичний практикум: навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів. Спеціальний фізичний практикум: навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. – 136 с.

Профіль в Google Scholar 

Профіль у Web of Science (Publons)