Lupan1доцент, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації: «Підвищення рівня теоретичних знань старшокласників на основі комп’ютерно-орієнтованої системи навчання алгебри і початків аналізу», 2002 р.

Коло наукових інтересів:

 • проблеми підготовки вчителів інформатики;
 • методичні аспекти вивчення мов програмування;
 • розв’язування олімпіадних задач з інформатики та програмування;
 • методи та комп’ютерні засоби аналізу даних.

Має більше 60 публікацій.

Закінчила у 1988 році фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С.Пушкіна за спеціальністю «Фізика і математика».

У 2002 р. захистила дисертацію «Підвищення рівня теоретичних знань старшокласників на основі комп’ютерно-орієнтованої системи навчання алгебри і початків аналізу» (спецрада при Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова). У 2004 р. отримала диплом доцента.

На кафедрі інформатики викладає інформатику, методику навчання інформатики, програмування (мови Pascal, Prolog, Visual Basic, C#), історію інформатики, спецкурс «Олімпіадні задачі з інформатики», проводить тренінги за програмою «Intel ® Навчання для майбутнього». 

На кафедрі прикладної математики, статистики та економіки викладає курси «Аналіз даних» та «Комп’ютерні статистичні пакети».

Брала участь у тренінгу «Основи освітніх вимірювань і оцінювання якості освіти» (Київ, 16-20 червня 2008 р.), у семінарах за проектом TEMPUS (Київ, березень 2009; Стокгольм, травень 2009).

Має більше 30 публікацій:

-наукові

 1. Формування теоретичного мислення школярів при вивченні типів даних (мова Pascal). //Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редкол. – К.: “КОМП’ЮТЕР у ШКОЛІ та СІМ’Ї”. – 1998. – с.131-135.
 2. Візуалізація як один з шляхів підвищення рівня теоретичних знань учнів з алгебри та початків аналізу // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редкол. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – Випуск 2. – 2000. – с.155-163.
 3. Елементи когнітивної комп’ютерної графіки на уроках алгебри та початків аналізу //КОМП’ЮТЕР у ШКОЛІ та СІМ’Ї. – 2000. – №1. – с.28-30.
 4. Криві другого порядку в курсах вищої математики та програмування // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Зб. наук. праць. Випуск 3: в 3х томах. – Кр.Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2003. – Т.1. – с. 156-165 (у співавторстві)
 5. GRAN2d на факультативних заняттях з геометрії // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – №1(8). – с. 76-83 (у співавторстві)

 - навчально-методичні 

 1. Комп’ютерні лабораторні роботи з алгебри та початків аналізу. 10-11 клас: Методичні рекомендації. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винни­ченка, 2001. – 88 с.
 2. Лабораторний практикум з дисципліни “Інформатика” для студентів спеціальностей “Математика” та “Фізика”. – У 3-х частинах. – Кіровоград: РВВ КДПУ, 2005 (у співавторстві) 
 3. Комп’ютерні статистичні пакети: завдання та методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Кіровоград, 2009. – 78 с. (ц співавторстві)

 Етапи трудової діяльності:

1988-1990 – вчитель інформатики Олександрійського педагогічного училища;

1990-1993 – завідувач лабораторією психолого-педагогічних досліджень при кафедрі психології Кіровоградського державного педінституту та за сумісництвом асистент кафедри психології;

1993-1996 – асистент кафедри інформатики та за сумісництвом вчитель інформатики загальноосвітньої середньої школи №18;

1996-1999 – аспірант кафедри інформатики та обчислювальної техніки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова та за сумісництвом вчитель інформатики ліцею №208 м. Києва;

з 1999 р. по теперішній час – асистент, викладач, старший викладач, доцент кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

2005-2008 – заступник декана фізико-математичного факультету;

2008-2009 – відповідальний редактор збірника наукових статей магістрантів фізико-математичного факультету;

2001-2006 – за сумісництвом викладач інформатики Педагогічного ліцею при КДПУ.

 Профіль в Google Scholar