5

Дослідники і науковці, вчені та вчителі фізики – це високопрофесійні люди, здатні не лише бачити та розуміти оточуючий світ, а прогнозувати майбутній розвиток технологій і втілювати ці мрії у життя та навчати цьому молоде покоління.

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) передбачає підготовку спеціалістів, які здійснюють свою діяльність як у педагогічній сфері, так і на виробництві та приватному секторі економіки.

Після завершення навчання перед вами розкривається широкий спектр самореалізації як висококваліфікованого фахівця: у навчальних закладах державного підпорядкування із завжди стійкою заробітною платнею, а головне – працювати в закладах, які завжди є, були і будуть. Одночасно ви, як різносторонньо та інтелектуально підготовлені високоосвічені фахівці, можете працювати в різноманітних організаціях і підприємствах. Тим, хто глибоко опанував знаннями природничих дисциплін, практичними та експериментаторськими вміннями і навичками, у першу чергу запропонують роботу, як фахівцям, які не лише знають фізику та математику, володіють комп’ютерною технікою, а й уміло та кваліфіковано застосовують свої знання до різноманітних технологічних і соціальних процесів; глибокі знання з фізики забезпечують працевлаштування випускників на підприємствах електронної, енергетичної і атомної промисловості.

 Фізика - це заняття для веселих і дотепних людей.
(Петро Капіца)

Наші студенти – наша гордість.

Вступивши до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на спеціальність 014 Середня освіта (Фізика), ви вливаєтесь в елітний молодіжний колектив однодумців і друзів, які глибоко і свідомо розуміють сутність буття, перебігів процесів у природі і суспільстві, відчувають взаєморозуміння, підтримку і доброзичливе ставлення оточуючих. Навчаючись на спеціальності, ви поринаєте в світ природи і технологій, в сутність майбутньої професійної діяльності, характерної постійним тісним оточенням завжди енергійних та ініціативних молодих людей, відчуваючи себе завжди молодим і потрібним оточуючим і суспільству.

2

Перед вами, майбутніми випускниками-фізиками, широко розкриті двері для подальшого навчання в магістратурі, підвищувати науковий та професійний рівень в аспірантурі й докторантурі, які успішно функціонують при кафедрі фізики та методики її викладання. Крім того, є перспективи стажування у закордонних вищих навчальних закладах та вступу на навчання до європейських та американських університетів за програмою підготовки магістрів-фізиків.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА) разом із математикою є «найстарішими» не лише на фізико-математичному факультеті, а в ЦДПУ ім. В. Винниченка. Підготовка вчителів фізики у нашому навчальному закладі розпочалася ще у 1930 році.

На жаль в наш меркантильний час популярність фізики як шкільної дисципліни та університетських спеціальностей, що пов’язані із фізикою, помітно зменшилась, зменшилась і кількість студентів на нашу спеціальність. Не зважаючи на це ми забезпечуємо найкращі умови для навчання, тому успішно пройшли 2016 року акредитацію за усіма рівнями підготовки: бакалавр, магістр.

На сьогоднішній день спеціальність 014 Середня освіта (Фізика) має за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» ліцензований обсяг – 20 осіб денної форми навчання. (Сертифікат про акредитацію НД № 1289250. Термін дії до 01.07.2026 р.).

Термін навчання на спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) на другому освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» – 1 рік 4 місяці на основі освітнього рівня «бакалавр». Після закінчення навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» студентам-випускникам присвоюється кваліфікація «Магістр освіти. Вчитель фізики та астрономії закладу загальної середньої освіти». В залежності від освітньої програми, за якою навчається студент, він може отримати додаткову кваліфікацію вчителя англійської мови або вчителя математики.

Термін навчання на спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) на другому освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» – 1 рік 10 місяці на основі освітнього рівня «бакалавр» за довільною спеціальністю. Після закінчення навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» студентам-випускникам присвоюється кваліфікація «Магістр освіти. Вчитель фізики закладу загальної середньої освіти».

Студенти можуть продовжити своє навчання в аспірантурі, яка постійно діє при кафедрі фізики та методики її викладання за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). З 2016 року відбувається набір на спеціальність 014 Середня освіта (Фізика) за програмою «доктора філософії».

Термін навчання на спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) на освітньо-науковому рівні «доктор філософії» – 4 роки.

Випускова кафедра.

Підготовка бакалавра забезпечена науково-педагогічними кадрами, які мають освіту, відповідну профілям навчальних дисциплін і систематично займаються науковою та науково-методичною діяльністю. Підготовку фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) здійснюють 3 доктори наук, професори та 3 кандидати наук, доценти.

 3

Матеріально-технічне забезпечення.

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) проводиться навчання у комфортних світлих лекційних аудиторіях (аудиторії 502, 503, 505, 510), де стаціонарно працюють мультимедійні системи, та в сучасно обладнаних кабінетах і лабораторіях, де під керівництвом досвідчених викладачів та лаборантів є можливість проводити як навчальні, так і наукові дослідження.

До таких лабораторій відносяться:

  1. Лабораторія спеціального фізичного практикуму (508 ауд.)
  2. Кабінет лекційного демонстрування (504 ауд.)
  3. Кабінет астрономії (504 ауд.)
  4. Кабінет методики навчання фізики (404, 406 ауд.)

У цих лабораторіях і кабінетах проводяться усі лабораторні та практичні заняття з курсів спеціального фізичного практикуму, сучасних питань фізики, астрономії, методики навчання астрономії, ІКТ у навчанні фізики, олімпіадні задачі з фізики та астрономії та інших професійно орієнтованих дисциплін.

Кількість і якість технічного і комп’ютерного оснащення університету дає можливість забезпечити належний рівень навчального та виховного процесу. Всього в навчальних цілях використовується 17 навчальних комп’ютерних лабораторій, з яких 8 знаходяться на фізико-математичному факультеті. Всі навчальні комп’ютерні лабораторії підключені до загально університетської мережі та мають вихід до мережі Інтернет. 

В університеті створена та успішно функціонує система дистанційної освіти Moodle-ЦДПУ (moodle.kspu.kr.ua), де вже підготовлено більше 300 дистанційних навчальних курсів, в тому числі і для студентів-фізиків.

В Університеті створено навчально-методичну базу електронних посібників, лекційних матеріалів, додаткової літератури, яка використовується на всіх факультетах університету. Велика кількість навчальних матеріалів розміщена в університетському хмарному сховищі, що дає можливість користуватись електронними версіями лекцій та практичних з мобільних пристроїв та вдома.

На основі системи Ірбіс створено й успішно функціонує електронний каталог наукової бібліотеки університету. Створено університетський репозитарій для розміщення наукових праць та методичних матеріалів викладачів університету. Постійно проводяться роботи по наповненню бази електронної наукової бібліотеки.

Студентське життя.

Іногородні студенти фізико-математичного факультету за бажанням забезпечуються гуртожитком, який розміщений за 15 хвилин ходу від основного корпусу факультету. У 2015 році в гуртожитку проведений капітальний ремонт. Відтак, студентів чекають затишні й теплі кімнати для проживання та підготовки до занять, охайно та естетично оформлені місця загального користування – кухня, санітарний блок з бойлерами для підігріву води, балкони, коридори. В гуртожитку функціонує студентська рада, яка і займається розв’язанням нагальних проблем щодо управління та забезпечення життєдіяльності спільного місця проживання студентів.

Студентське самоврядування робить дозвілля студентів максимально захоплюючим та цікавим. Студенти мають можливість брати участь у різноманітних культурно-масових, спортивних, навчальних та розважальних заходах факультету та університету. Фізико-математичний факультет – це єдиний факультет університету, на якому функціонує радіомережа. Кожної перерви на факультеті звучить музика, яку на свій смак підбирають студенти.

До свят та урочистих дат студенти готують веселі та змістовні тематичні програми. Серед основних розважальних заходів – це конкурси «Міс факультет» та «Містер факультет», творче змагання першокурсників «Вернісаж талантів», КВК, «Супер студентка», «Закохана пара», інтелектуальні ігри та круглі столи між студентами та викладачами.

Процес підготовки фахівців за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) на факультеті супроводжується залученням студентів-фізиків до різнопланових навчальних і виховних екскурсій. Стало традицією відвідування студентами Кременчуцької ГЕС, Павлиської школи та музей В.О. Сухомлинського, Південно-Української АЕС, Олександрівської гідро акумулюючої станції, музею ракетних військ стратегічного призначення, Іванівської сонячної ЕС тощо.

Наукова робота студентів.

Студенти спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) мають можливість вдосконалювати свої знання та вміння, розвивати навички науково-дослідної роботи у наукових гуртках та проблемних групах, які організовані на кафедрі фізики та методики її викладання.

Удосконалення методики навчання фізики у ЗНЗ та ВНЗ (наук. кер. С.П.Величко); Проблемна група з створення та використання дидактичних засобів  для навчального процесу з фізики (наук. кер. О.О.Чінчой); Астрономічний гурток (наук. кер. О.В.Волчанський); Удосконалення і розвиток навчального середовища навчання фізики (наук. кер. В.П.Вовкотруб); Використання сучасних джерел випромінювання у навчальному фізичному експерименті (наук. кер. Е.П.Сірик); Використання сучасних технологій  у навчанні фізики ( наук. кер. І.В. Сальник).

Під час навчання студенти беруть активну участь у науково-практичних конференціях, зокрема й тих, що проводяться в унчверситеті, за результатами проведення яких видаються збірники наукових праць. Отже, після завершення навчання випускники мають опубліковані наукові статті, які необхідні для подання на присвоєння вищої категорії під час педагогічної діяльності в школі.

78

Студенти-фізики учасники щорічної наукової конференції «Фізика. Технології. Навчання»

Можливість продовження наукової діяльності мають ті успішні випускники, які йдуть на навчання до аспірантури, а згодом і до докторантури зі спеціальності «13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)», що постійно діє при кафедрі фізики та методики її викладання (з 2016 року – спеціальність 014 Середня освіта (Фізика)). Тут під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри вони стають справжніми науковцями. На це націлена діяльність спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 в ЦДПУ ім. В. Винниченка із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності «13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)».

Перспективи стажування за кордоном.

Студентів-фізиків ЦДПУ запрошують американські університети. Наші кращі випускники освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і магістр можуть претендувати на навчання на державній основі на відділенні фізики та астрономії Делаверського університету (США, штат Делавер), де річна стипендія складає 25-31 тис. доларів, з отриманням диплома магістра спеціальностей фізико-математичного профілю.

Для участі у проекті студенти-фізики мають можливість підвищити рівень знання англійської мови у Мовному центрі нашого університету. Ще 2003 року були досягнуті домовленості з керівництвом факультету фізики та астрономії Делаверського університету (штат Делавер, США) про можливість вступу випускників фізико-математичного факультету ЦДПУ до магістратури цього американського вишу.

А наприкінці 2011 року вдалося досягти аналогічних домовленостей і з керівництвом інженерного коледжу Університету Північного Техасу (м. Дентон, США).

Останні роки в університеті успішно працює програма академічної мобільності. Наші студенти, в тому числі і студенти – фізики, проходять навчання в університетах Європи, зокрема в Поморській академії, м.Слупськ (Польща).

9

Запрошення факультету фізики і астрономії Делаверського університету (США) для вступу в магістратуру, надіслане на фізико-математичний факультет КДПУ ім. В.Винниченка згідно з домовленостями між університетами.

10

Богдан Краузе – студент спеціальності «Фізика» в м.Слупськ під час навчання за програмою академічної мобільності

Виявляйте наполегливість, долайте стереотипи, адже Ви маєте добру нагоду продовжити навчання і наукову діяльність в закордонних університетах!