pasichnik

доктор історичних наук, професор

Тема докторської дисертації: Університетська фінансово-правова наука і освіта на терені України ХІХ – поч. ХХ ст. (2018 р.).

Тема кандидатської дисертації: Формування інтересу старшокласників до підприємницької діяльності у процесі вивчення предметів соціально-економічного циклу (2001 р.).

 

 Наукові інтереси: історія економічної думки України; дослідження якості освіти; маркетингова діяльність на ринку освітніх послуг.

Має понад 150 наукових публікацій. 

1989 року закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна року за спеціальністю «вчитель історії і суспільствознавства»; 2003 року на базі КНТУ здобула другу вищу освіту за фахом «облік і аудит».

З 1989 по 1993 рр. працювала вчителем історії і суспільствознавства середньої загальноосвітньої школи. З 1994 р. працює у Кіровоградському державному педагогічному інституті імені В. К. Винниченка (з 1997 р. – КДПУ ім. В. Винниченка) викладачем кафедри суспільних наук.

З 1997 по 2000 роки навчалася в аспірантурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 2001 року в Інституті проблем виховання АП України захистила кандидатську дисертацію «Формування інтересу старшокласників до підприємницької діяльності у процесі вивченні предметів соціально-економічного циклу».

З 2001 року працювала старшим викладачем, а з 2003 року – доцентом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Протягом 2001–2003 рр. була стипендіатом Кабінету Міністрів України. 2004 року у зв’язку з реструктуризацією кафедри соціально-гуманітарних дисциплін переведена на посаду доцента кафедри прикладної математики (з 2006 року – кафедра прикладної математики, статистики та економіки) фізико-математичного факультету.

Працювала у складі вченої ради та профспілкового комітету фізико-математичного факультету. У 2004–2005 рр. виконувала обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії КДПУ ім. В. Винниченка. Протягом 2012–2014 рр. працювала заступником декана з навчально-методичної роботи фізико-математичного факультету.

У грудні 2018 року Пасічник Н.О. захистили докторську дисертацію на тему «Університетська фінансово-правова наука і освіта на терені України ХІХ – поч. ХХ ст.» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки.

Пасічник Н.О. – автор понад 150 наукових праць, серед яких 15 навчально-методичних посібників, один з грифом МОН України.

Основні напрямки науково-дослідної роботи пов’язані з розробкою проблем історії економічної думки України, дослідженням якості освіти, маркетингової діяльності на ринку освітніх послуг, методики навчання економічних дисциплін.

Основні публікації:

1. Дратвер Б.Л., Пасічник Н.О. Основи підприємницької діяльності: навчальний посібник. для студ. вищих навчальних закладів. Кіровоград: Імекс, 2004. 225 с.

2. Дратвер Б.Л., Пасічник Н.О. Макроекономіка: стислий конспект лекцій. –Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. 92 с.

3. Дратвер Б.Л., Пасічник Н.О. Економічна теорія: Навчальний посібник. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. 260 с.

4.Пасічник Н.О. Методика навчання основ економіки: Навчально-методичний посібник. Поліграфічно-видавничий центр «Імекс-ЛТД», 2008. 112 с.

5.Пасічник Н.О. Управління міжнародним маркетингом: Методичні вказівки до вивчення дисципліни. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. 64 с.

6. Пасічник Н.О. Економічна культура майбутнього вчителя економіки: Навчально-методичний посібник. Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Імекс-ЛТД», 2010. 60 с.

7. Пасічник Н.О. Міжнародний маркетинг. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. Кіровоград: КНТУ, 2011. 56 с.

8. Лутченко Л.І., Пасічник Н.О. Основи педагогічного оцінювання: навчально-методичний посібник. Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. 72 с.

9. Пасічник Н.О. Фінансова і фінансово-правова наука і освіта в Наддніпрянській Україні в ХІХ – на початку ХХ століття [монографія]. Кропивницький: Видавництво «Код», 2018. 434 с.

10. Пасічник Н. Теоретичні ідеї та практична діяльність державних діячів Російської імперії початку ХІХ  століття у сфері фінансового управління. Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Посвіт, 2018. Вип. 6. С. 22–33.

Профіль в Google Scholar