Кафедра прикладної математики, статистики та економіки (ПМСЕ) в межах циклу вибіркових дисциплін кафедри ПМСЕ розпочинає підготовку фахівців з блоку "Інтелектуальний та комп’ютерний аналіз в економіці", навчання на якому доступне не тільки першокурсникам фізико-математичному факультету, а й усім іншим факультетам ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Першокурсники, які прагнуть професійно оволодіти основами інтелектуального та комп’ютерного аналізу даних та елементами цифрової економіки, мають чудовий шанс отримати сертифікат з "Інтелектуального та комп’ютерного аналізу в економіці" для майбутньої роботи в аналітичних компаніях з сучасними цифровими технологіями. Для цього необхідно обрати на ІІ семестр одночасно дві дисципліни по кафедрі ПМСЕ: «Основи мікро- та макроекономіки» (професор Пасічник Н.О.) та «Автоматизація бухгалтерського обліку засобами комп’ютерних технологій» (доцент Корецька В.О.). Продовження блоку на другому курсі, блок дисциплін розрахований на підготовку протягом трьох семестрів, після закінчення вивчення блоку буде виданий сертифікат із вказанням всіх програмних результатів навчання.

Зміст блоку "Інтелектуальний та комп’ютерний аналіз в економіці":

ІІ семестр

  1. Основи мікро- та макроекономіки (професор Пасічник Н.О.)
  2. Автоматизація бухгалтерського обліку засобами комп’ютерних технологій (доцент Корецька В.О.)

ІІІ семестр

  1. Основи фінансової математики (доцент Халецька З.П.)
  2. Теорія ризиків в економіці (доцент Довгенко Я.О.)

ІV семестр

  1. Програмування в пакетах символьних обчислень (доцент Нарадовий В.В.)
  2. Математичні методи інтелектуального аналізу в економіці (доцент Акбаш К.С.)

Матеріал блоку "Інтелектуальний та комп’ютерний аналіз в економіці" доступний всім спеціальностям всіх факультетів ЦДПУ ім. В. Винниченка. Програма підготовки максимально наближена до сучасних світових стандартів. Студенти вже з першого курсу одержують важливі навички експлуатації сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем та економіко-математичного моделювання при дослідженні конкретних економічних об’єктів у середовищах 1C:Підприємство, MPlus, SPSS, Maple.

logo 1cMPlus800px SPSS An IBM Company logo.svgMaple

Зроби вірний вибір та отримай необхідні компетентності та сертифікат для сучасного ринку праці!

Коротка інформація. Науковий напрям, пов’язаний з інтелектуальним та комп’ютерним аналізом в економіці, займається застосування методів сучасної обробки даних, сучасних цифрових технологій, за допомогою яких проводиться моделювання, дослідження й організація процесів управління в економічних системах. Ця сучасна концепція аналізу виникла на початку XXІ століття в результаті повсюдного поширення інформаційних технологій. Великі масиви даних, широта і різноманітність інформації привели до популярності методів комп’ютерного та інтелектуального аналізу в економіці.