haletskaкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Напівдсконалі 2-кільця та модулі над ними (1995 р.)

Наукові інтереси: алгебра, математична логіка, актуарна математика, впровадження сучасних засобів навчання при викладанні математичних курсів у внз

Має понад 40 наукових публікацій.

Навчалася у кіровоградській восьмирічній школі №29, потім у математичному класі середньої школи №34. Після закінчення школи у 1983 році поступила на механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Слухала лекційні курси таких видатних науковців, як Ядренко М.І., Вишенський В.А., Сущанський В.І., Кириченко В.В., Самойленко А.М., Кованцов М.І., Дороговцев А.Я. У 1988 році закінчила Київський державний університет за спеціальністю “Математика” і, з 15 серпня 1988 року почала свою трудову діяльність асистентом кафедри вищої математики Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С.Пушкіна. Працювала асистентом три роки. Проводила практичні та лабораторні заняття з навчальних курсів «Алгебра і теорія чисел», «Теорія ймовірностей», «Чисельні методи», «Обчислювальна техніка».

У листопаді 1991 року поступила до аспірантури Київського педагогічного інституту імені М.П. Драгоманова. У вересні 1995 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Напівдсконалі 2-кільця та модулі над ними» у спеціалізованій вченій раді Київського державного університету ім. Тараса Шевченка та у листопаді 1995 року отримала диплом кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.06 – математична логіка, алгебра і теорія чисел.

З вересня 1996 року працвала на посаді старшого викладача кафедри інформатики, з жовтня 2002 року – на посаді доцента кафедри інформатики, з червня 2003 року – на посаді доцента кафедри прикладної математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Читає лекційні курси з алгебри і геометрії, лінійної алгебри, алгебри та теорії чисел, математичної логіки та теорії алгоритмів, математичної логіки з елементами нечіткої логіки, фінансової та актуарної математики. Здійснює наукове керівництво написанням курсових, дипломних та магістерських робіт студентів фізико-математичного факультету.

Виконувала обов’язки секретаря вченої ради фізико-математичного факультету з 2006 по2014 рік, голова методичної комісії кафедри прикладної математики, статистики та економіки.

Має біля 40 наукових та науково-методичних публікацій. Приймає активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

Основні публікації:

  1. Халецька З.П. Напівдосконалі 2-кільця та модулі над ними. // Вісник Київського ун-ту. Серія фізико-математичні науки. –К.1994.-С.150-160
  2. Данлиев Х.М., Кириченко В.В., Халецька З.П., Яременко Ю.В. Слабопервинні напівдосконалі 2-кільця та модулі над ними //Алгебраические исследования.- Киев: Ин-т математики, 1996.- С.5-33
  3. Халецька З.П., Ізюмченко Л.В. Вивчення алгебри многочленів із застосуванням комп’ютерних засобів //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск 4. – Кривий Ріг: Видавн. центр НметАУ, 2004. – т. 1. – С. 286–290.
  4. Халецька З.П., Будкевич Т.В., Осипов М.О. Основи медичної інформатики та обчислювальної техніки //Навчальний посібник з основ інформатики для навчальних медичних закладів. – Київ: Видавництво „Здоров’я”, 2005.‑ 52с.
  5. Халецька З.П., Ізюмченко Л.В. Дослідження та розв’язання нелінійних рівнянь //Наукові записки. – Вип. 65. – Серія: Математичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ, 2006. – С. 107–113.
  6. Лутченко Л.І., Халецька З.П., Ізюмченко Л.В. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання //Самостійна робота студентів та її інформаційно-методичне забезпечення: проблеми, досвід, методика. Методичний вісник. – Випуск 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 43-56.
  7. Євладенко В.М., Халецька З.П., Нарадовий В.В. Математична логіка та теорія алгоритмів: Навчально-методичний посібник.‑ Кіровоград: Видавництво «Код», 2009, -116c.
  8. Халецька З.П. Основи актуарної математики: Навчально-методичний посібник ‑ .‑ Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 88с.

 Профіль в Google Scholar