dovgenkoкандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Статистичний аналіз ринку зерна України (2009 р.)

Має біля 30 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

Автор і співавтор 12 навчальних та навчально-методичних посібників.

 У 1988 році закінчила Комунарську середню школу (Луганська область).

В 1990 році вступила на математичний факультет Донецького державного університету на спеціальність «Прикладна математика». У 1996 році закінчила університет і переїхала до м. Кіровоград, де працювала на протязі трьох років на державній службі. у 2001 році закінчила Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки за спеціальністю “Облік і аудит”. З вересня 2001 року працювала на посаді викладача кафедри економіки Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, з 2005 року на посаді старшого викладача кафедри економіки. З 2004 по 2009 роки навчалася в аспірантурі “Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана”. У грудні 2009 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Статистичний аналіз ринку зерна України» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” та в квітні 2010 року отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.10 – Статистика. З січня 2010 року працювала на посаді проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків. З вересня 2010 року працює на посаді доцента кафедри прикладної математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Викладає статистику, економічну статистику, математичне моделювання в економіці, варіаційне числення та методи оптимізації, теорію ризиків.

Має біля 30 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Автор і співавтор 12 навчальних та навчально-методичних посібників.

Основні публікації:

  1. Комплекснозначний аналіз і моделювання соціально-економічного розвитку регіонів України. Електронне фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» - Миколаїв: Миколаївський НУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – Вип. 5.
  2. Довгенко Я.О. Статистичне оцінювання стану продовольчої безпеки України. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан економічної науки: проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ. 16-17 березня 2012 р.). – Київ: Київський економічний науковий центр «КЕНЦ»,
  3. Довгенко Я.О Статистичний аналіз світових тенденцій та оцінка перспектив виробництва зерна. Науково виробничий журнал «Бізнес-навігатор» МУБіП: Економіка, підприємництво. – Херсон. – 2011. – вип. №5(26). – С. 182-191.
  4. Довгенко Я.О Оцінка експортного потенціалу зерна України. Матеріали науково-практичної конференція, присвяченої 80-річчю фізико-математичного факультету (м. Кіровоград, 26 листопада 2010 р.).– Кіровоград: КДПУ ім.. Винниченка, 2010. – С. 34-35.
  5. Довгенко Я.О Статистичний аналіз динаміки споживання зерна та забезпечення попиту. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. – Кіровоград. – 2010. – вип. 17. – С. 401-407
  6. Довгенко Я.О Статистична оцінка та прогноз світового балансу зерна. Науково виробничий журнал «Бізнес-навігатор» МУБіП: Економіка, підприємництво. – Херсон. – 2010. – вип. №2(19). – С. 126-123.
  7. Довгенко Я.О Статистична оцінка експортного потенціалу України в контексті сучасних тенденцій світового ринку зерна. Збірник наукових праць: Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Державний комітет статистики України. Національна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». –2010. – вип.. 6. – С. 209-218.
  8. Довгенко Я.О Статистична оцінка тенденцій розвитку виробництва зернових та формування пропозиції. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. – Кіровоград. – 2011. – вип. 20. ч.1. – С. 81-89.

Профіль в Google Scholar