dovgenkoкандидат економічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Статистичний аналіз ринку зерна України (2009 р.)

Наукові інтереси: Статистичний аналіз продовольчої безпеки та продовольчих ринків України

Має біля 50 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Автор і співавтор 20 навчальних та навчально-методичних посібників.

Народилася в Луганській області.  У 1988 році закінчила Комунарську середню школу. В 1990 році вступила на математичний факультет Донецького державного університету на спеціальність «Прикладна математика». У 1996 році закінчила університет і переїхала до м. Кіровоград, де працювала на протязі трьох років на державній службі. у 2001 році закінчила Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки за спеціальністю “Облік і аудит”. З вересня 2001 року працювала на посаді викладача кафедри економіки Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, з 2005 року на посаді старшого викладача кафедри економіки. З 2004 по 2009 роки навчалася в аспірантурі “Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана”. У грудні 2009 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Статистичний аналіз ринку зерна України» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” та в квітні 2010 року отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.10 – Статистика. З січня 2010 року працювала на посаді проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків в Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки. З вересня 2010 року працює на посаді доцента кафедри прикладної математики, статистики та економіки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. У травні 2012 року отримала звання доцента. Викладає статистику та економічну статистику, економетрію, теорію ризиків, Статистичне моделювання та прогнозування, фінансову математику та математичну економіку. З грудня 2018 року член Української асоціації дослідників освіти (УАДО).

Має біля 50 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Автор і співавтор 20 навчальних та навчально-методичних посібників.

Основні публікації:

  1. Комплекснозначний аналіз і моделювання соціально-економічного розвитку регіонів України. Електронне фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» - Миколаїв: Миколаївський НУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – Вип. 5.
  2. Я.О. Довгенко, Л.І. Яременко, Ю.В. ЯременкоОцінка соціально-економічного розвитку України комплекснозначною змінною- Науковий вісник Міжнародного гуманітарногоуніверситету, м. Одеса, 2016
  3. Довгенко Я. О. Оцінка прогнозного рівня глибини бідності населення країни//Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем: Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції з нагоди дня працівників статистики. - К.: "Інформаційно-аналітичне агентство", 2017. - С. 21-24
  4. Довгенко Я. О. Статистична оцінка диференціації доходів та аналіз сучасного стану бідності населення україни. - Приазовський економічний вісник, (м. Запоріжжя) Класичний приватний університет, 2018
  5. Довгенко Я.О.Системне моделювання регіональних процесів: матеріали Першої міжнародної науково-практичної он-лайн конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України»,

Профіль в Google Scholar