koretskaкандидат педагогічних наук, доцент

 Тема кандидатської дисертації: Становлення та розвиток лекційно-практичної системи навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (2011 р.)

Наукові інтереси: дослідження проблем становлення та розвитку педагогічних інноваційних технологій навчання, аналіз їх основних ідей з метою впровадження в навчально-виховний процес загальної середньої та вищої педагогічної школи.

Народилася в селі Високі Байраки Кіровоградського району Кіровоградської області. В 1994 році з відзнакою закінчила Високобайрацьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів та вступила до Кіровоградського державного педагогічного інституту на фізико-математичний факультет, спеціальність «Математика та основи інформатики», який успішно закінчила в 1999 році. Навчання продовжила в Херсонському державному технічному університеті. Здобула кваліфікацію спеціаліст з фінансів з відзнакою. В 1999 році розпочато педагогічну діяльність в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. З 2000 року працювала на посаді асистента кафедри інформатики. З 2001 року переведена на посаду викладача кафедри. З 2003 року – старший викладач кафедри прикладної математики. В жовтні 2002 року вступила до аспірантури при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». У березні 2011 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Становлення та розвиток лекційно-практичної системи навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». Науковий керівник – професор, доктор педагогічних наук С. Г. Мельничук.

За роки роботи в університеті розроблено і прочитано ряд лекційних курсів - «Фінансовий аналіз та теорія фінансів», «Фінанси та кредит», «Менеджмент та маркетинг», «Бухгалтерський облік та аудит», «Бухгалтерський фінансовий облік», «Гроші та кредит», «Пакети прикладних програм в економіці», «Комп’ютерні технології в економіці» та ін. Здійснюється керівництво Навчальною математико-економічною практикою та виробничою практикою серед магістрантів спеціальності «Освітні вимірювання».

Проводить науково-дослідницьку роботу зі студентами, здійснює керування дипломними роботами бакалаврів та магістрів, а також працює над удосконаленням фахового науково-методичного рівня.

Основні наукові праці:

  1. Ауліна В.О. Зародження лекційно-практичної системи навчання на Кіровоградщині [Текст] / В.О. Ауліна // Наукові записки КДПУ імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – 2003. – Вип. 49, Ч.1. – С. 24 – 28.
  2. Ауліна В.О. Сучасний погляд на цінний досвід вчителів Кіровоградщини ІІ половини ХХ ст. [Текст] / В.О. Ауліна // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 24, Ч.2. – С. 93 – 98.
  3. Ауліна В.О. О.О. Хмура – педагог-новатор Кіровоградщини (1923-1970) [Текст] / В.О. Ауліна // Шлях освіти. – 2004. – № 4. – С. 52 – 55.
  4. Корецька В.О. Лекційно-практична система навчання: історія і сьогодення [Текст] / В.О. Корецька // Наукові записки КДПУ імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – 2004. – Вип. 54. – С. 77 – 81.
  5. Корецька В.О. Раціоналізація навчального процесу засобами лекційно-практичної системи навчання [Текст] / В.О. Корецька // Наукові записки КДПУ імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – 2006. – Вип. 68. – С. 87 – 90.

 Профіль в Google Scholar