Дистанційне проходження педагогічної практики здобувачів ІІ-го магістерського рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) денної та заочної форм навчання успішно завершилося 06 листопада 2020 р. серією відеоконференцій з використання відеозв’язку на платформі Zoom.

Звітна документація, представлена студентами, а також їхні виступи переконують в тому, що набутий досвід організації дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти Кіровоградської області в умовах карантинних обмежень є корисним і має практичну спрямованість.

Зокрема, у відеоконференції прийняли участь завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності професор Микола Садовийдоцент Сергій Рябець, провідні методисти доцент Наталія Манойленкодоцент Наталія Мироненко, керівник практики доцент Олександр Царенко та інші викладачі випускової кафедри.

001002

Магістранти постійно отримували консультації (в он-лайн режимі) від викладачів фахових дисциплін щодо виконання завдань практики (оформлення шкільної документації, зокрема календарно-тематичних планів, конспектів уроків, матриць, змістового наповнення Google Класу тощо).

На особливу увагу заслуговують розроблені студентами навчально-методичні матеріали і рекомендації щодо вдосконалення методики організації та проведення навчальних занять шкільними вчителями і викладачами спецдисциплін в центрах професійної освіти в умовах карантинних обмежень, які продемонстрували: Гетьман Ірина, Гриценко Ольга, Комісарова Юлія, Матійко Олександр, Омельченко Анастасія, Прудеус Олена, Чінчой Валерія, Пташник Зорина, та інші.

003004005

Як зазначив завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності професор Микола Садовий, педагогічна практика сприяла поглибленню та закріпленню знань із фахових дисциплін, які були здобуті в університеті; забезпечила неоціненний поштовх до вироблення вмінь розробляти календарно-тематичні плани, матриці, моделі різних типів уроків із використанням інноваційних методів і форм роботи, які активізують пізнавальну діяльність учнівської молоді. Практика закріпила в багатьох студентів впевненість у правильності вибору професії й фаху, мотивувала вдосконалювати свої педагогічні здібності, розширювати ерудицію не тільки в межах звичайного навчання, але й у період карантинних заходів.

Інформацію та світлини підготував доцент Царенко О.М.