manoylenko

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Професійна підготовка майбутніх вчителів технологій до використання мікроелектронних засобів у професійній діяльності» (2010 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів технологій до використання мікроелектронних засобів у професійній діяльності.  

Автор понад 20 наукових-методичних праць

У 2008 – 2010 рр.  навчалася в  аспірантурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

22 вересня 2010 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності  13.00.02 – методика трудового навчання, на тему «Професійна підготовка майбутніх вчителів технологій до використання мікроелектронних засобів у  професійній діяльності».

З 2010р. до теперішнього часу – на посаді старшого викладача кафедри загально-технічних дисциплін та методики трудового навчання, з 2013р. – кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка.

Опубліковано понад 20 наукових робіт.

 

Основні публікації:

  1. Манойленко Н.В. Впровадження цифрових вимірювань в шкільний фізичний експеримент./ Вовкотруб В.П., Ментова Н.О./ Зб.наук.праць Камянець-Подільського  державного університету: Серія педагогічна: Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти. – Ч.IV. – КПДУ, інформаційно-видавничий відділ, 2007. –  Вип.12. – С.181-183.
  2. Манойленко Н.В.  Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій через виконання експериментальних завдань із прикладною спрямованістю змісту / Н.В.Манойленко // Збірник наукових праць Кам’нець-Подільського національного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 15. – С. 76-79.
  3. Манойленко Н.В. Формування компетентності вчителів у використанні мікроелектронних пристроїв у професійній діяльності / Н.В.Манойленко // Наукові записки. – Вип. 82. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Частина 2. – С. 50-54.
  4. Вовкотруб В.П., Підопригора Н.В., Манойленко Н.В. Електронні основи кібернетичних машин та автоматики. Лабораторний практикум: Навчальний посібник. – Кіровоград, 2012. – 85 с.

 Профіль в Google Scholar